Remonstranten Haarlem

Wij vinden dat geloof begint bij jou.

Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen.

Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je voert.

Als geloof begint bij jou, dan is het ook van jou,

Dan mag je er een eigen mening over hebben, dingen ter discussie stellen

en de vrijheid nemen niet alles te geloven.

Meer berichten
Home

Welkom!

Als Remonstrantse gemeente in Haarlem kiezen we ervoor om - naast de reguliere kerkdienst op zondag - een goed programma van activiteiten te bieden waarin de samenhang tussen christelijke spiritualiteit, filosofie en de cultuur om ons heen tot uiting komt. Daarbij is ontmoeting van en gesprek met  anderen essentieel. Wij begroeten graag nieuwe mensen bij onze activiteiten.

Actueel

Minimal music van Toon Hagen, Harke Jan van der Meulen en Simeon ten Holt in de muziekdienst op 8 oktober om 10.30 uur .  Van der Meulen schreef speciaal voor deze dienst 2 stukken, daarnaast wordt bestaand werk van hem uitgevoerd, namelijk drie gedichten op muziek gezet van Edgar Allan

Lees verder

In veel grote religies neemt mystiek een belangrijke plaats in. Daarbij gaat het om een bepaalde manier van redeneren en voelen, waarbij het logisch denken geen uitgangspunt is. Dat hoeft echter niet te leiden tot zweverigheid. Een van de grootste Nederlandstalige mystici, Hadewijch, stelt juist met nadruk dat de rede

Lees verder

Het boekje Een Jihad van Liefde is een neerslag van notities van Mohamed El Bachiri.  Dit zal ook het thema zijn van de gezamenlijke dienst met de doopsgezinden op 24 september 2017, voorafgegaan door een Do-Re gespreksgroep op 12 september (20 uur, DG-kerk, Frankestraat). El Bachiri is een Marokkaanse Belg, een

Lees verder