Remonstranten Haarlem

Wij vinden dat geloof begint bij jou.
Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen.
Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je voert.

Als geloof begint bij jou, dan is het ook van jou,
dan mag je er een eigen mening over hebben, dingen ter discussie stellen
en de vrijheid nemen niet alles te geloven.

Meer berichten
Home

Welkom!

Als Remonstrantse gemeente in Haarlem kiezen we ervoor om - naast de reguliere kerkdienst op zondag - een goed programma van activiteiten te bieden waarin de samenhang tussen christelijke spiritualiteit, filosofie en de cultuur om ons heen tot uiting komt. Daarbij is ontmoeting van en gesprek met  anderen essentieel. Wij begroeten graag nieuwe mensen bij onze activiteiten.

Actueel

Preek van de week

11 februari 2021

dinsdag 2 februari 2021
 
 - Allen, Waaraan ontleent een mens hoop? Daar hebben we het vorige keer over gehad en ik ga er in deze brief nog even op door. Als je niet zo hoopvol gestemd bent, om wat voor reden dan ook, hoe kom je er dan weer

Lees verder

3 februari Verlenging van de lockdown Gisteravond is meegedeeld dat de lockdown verlengd wordt tot 2 maart. Dat betekent dat ook bij ons de diensten en gesprekskringen zullen vervallen tot die tijd. We houden dus net als musea en theaters onze deuren gesloten. Op 23 februari horen we of er

Lees verder

Uit de kerkenraad: We hebben allemaal gehoord en gelezen van de lock- down-maatregelen, die maandag zijn afgekondigd door onze regering. Op dinsdag ontvingen we een schrijven van het landelijk bureau waarin met klem gevraagd werd om ons te houden aan de oproep van het CIO (landelijk overlegorgaan van de kerken

Lees verder