Remonstranten Haarlem

Wij vinden dat geloof begint bij jou.

Met de dingen die je meemaakt en de vragen die hierop volgen.

Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je voert.

Als geloof begint bij jou, dan is het ook van jou,

Dan mag je er een eigen mening over hebben, dingen ter discussie stellen

en de vrijheid nemen niet alles te geloven.

Meer berichten
Home

Welkom!

Als Remonstrantse gemeente in Haarlem kiezen we ervoor om - naast de reguliere kerkdienst op zondag - een goed programma van activiteiten te bieden waarin de samenhang tussen christelijke spiritualiteit, filosofie en de cultuur om ons heen tot uiting komt. Daarbij is ontmoeting van en gesprek met  anderen essentieel. Wij begroeten graag nieuwe mensen bij onze activiteiten.

Actueel

Vakantie predikant

29 juli 2017

Ds. Sabine du Croo de  Jongh heeft de vakantie verdeeld in twee periodes. De eerste periode is van 29 juli tot 5 augustus, de tweede periode is van 18 augustus tot 3 september. Er is afgesproken dat ds. I L. Tan en doopsgezinde predikanten kunnen waarnemen in geval er contact

Lees verder

GeZicht: Jaap Stelling (85 jaar) en de zon Zicht krijgen op Jaaps levensloop vraagt tijd en enige soepelheid van de interviewer. Dat komt niet alleen door het terugkijken op de 85 jaren. Nee, Jaap is een man die gewend is de leiding te nemen, voor mij als interviewer was dat

Lees verder

In de administratie-kamer hangt een ingelijste prent. Het betreft een afdruk van een spotprent uit 1618, waarbij Vondel een gedicht heeft gemaakt. Wat er aan 1618 vooraf was gegaan: Aan het eind van de 16e eeuw is de Nederduits Gerefor­meerde Kerk (de latere Nederlands Hervormde Kerk) de heersende kerk in

Lees verder