Nieuwsbrief en gemeenteblad

Brief

Nieuwsbrief Remonstranten Haarlem

Zes keer per jaar wordt er een digitale nieuwsbrief verzonden met actuele informatie.
Wilt u deze ontvangen?
Meldt u zich aan: Peter Kluit  peterkluit@gmail.com

 

Gemeenteblad

Het gemeenteblad verschijnt acht keer per jaar met hoofdartikel, personalia, informatie over belangrijke activiteiten. Een jaarabonnement kost 20€

Meldt u zich aan bij: M. Sonneveld:  bureau.remhaarlem@gmail.com

 

Interview met oud-predikant: 

Interview Antje van der Hoek