Kerkdiensten 2023-2024

(zie ook: agenda!)

Kerkdiensten

Diensten in Remonstrantse kerk, aanvang 10.30 uur. (tenzij anders vermeld)
Onze kerkdiensten zijn te beluisteren op kerkomroep.nl

aug23    20     Zomerdienst       rem    Edith Plantier          
               27     Zomerdienst        lutherse kerk            
sep23     3       Startzondag       Sabine du Croo   
               10      Silvio Roduner                       
               17      Sabine du Croo            
              24      2-e Vredeszondag in Doopsgezinde kerk met Sabine du Croo
okt23      1      Alison Mc Donell                   
               8       samen met Haarlem Centrum Marthe de Vries             
              15      Muziekdienst    Sabine du Croo
              22      Rachelle van Andel                          
              29      Wintertijd (later opstaan) Martijn Junte                         
nov23    5       Herdenkingsdienst met muziek Sabine du Croo    
              12      Sabine du Croo
              19      Peter Kattenberg                    
              26      Sabine du Croo
dec23    3       1e advent   Sabine du Croo ind e Doopsgezinde kerk
              10      2e Advent  Nieuwe Kerk        aanvang 10.00 uur  
              17      3e Advent   muziekdienst Sabine du Croo, Lessons & Carols
              24      4e Advent geen dienst bij ons        
              25      Kerst           Sabine du Croo
              31      Geen dienst     
jan 24     7      nieuwjaarsdienst  Sabine du Croo  
              14      Juup van Werkhoven
              21      Oec denst in de Kathedraal
              28      I Leng Tan
feb24     4      Diaconale dienst in de Nieuwe kerk Sabine du Croo. Aanvang 10.00 uur
              11      Marthe de Vries
             18      1e  40-dagentijd   Lense Lijzen
             25      2e  40-dagentijd Jesse Gruiters
mrt24    3       3e KKK/DoRe dienst Sabine du Croo       
             10      4e  40-dagentijd Rachelle van Andel
             17      5e 40-dagentijd muziekdienst met koor E.V.A. Sabine du Croo
            24      6e 40-dagentijd Palmzondag Sabine du Croo       
      Do 28      Witte donderdag Sabine du Croo     
       Vr 29      Goede vrijdag Sabine du Croo
      Za 30      Stille zaterdag Sabine du Croo        
            31      Pasen zomertijd (eerder opstaan) Sabine du Croo        
apr24    7       Edith Plantier
             14      Sabine du Croo             
             21      Antje van der Hoek
            28      Joep de Valk
mei24    5      Silvio Roduner
             12      Samen met Haarlem centrum Sabine du Croo      
             19      Pinksteren Sabine du Croo  in de St.Bavo aan de Grote Markt   
            26      Gerdienke Ubels
jun24   2       Kim Magnee
             9       Poëzie met muziekdienst Sabine du Croo  
            16      Jan Douwes
           23      Sluitingsdienst DoRe dienst Sabine du Croo
           30      Jan Berkvens
jul24    7      Zomerdienst       rem  Martijn Junte 
           14      Zomerdienst       bavo   aanvang 10u
           21      Zomerdienst       luth
          28      Zomerdienst       rem  André Meiresonne 
aug24 4       Zomerdienst       luth
           11      Zomerdienst       bavo  aanvang 10u
          18      Zomerdienst       rem  Silvio Roduner  
          25     Zomerdienst        luth

Meer informatie over de muziekdiensten zie menu muziekdiensten

Vaak worden de lezingen gedaan door een vaste groep ‘lezers’. De lezers krijgen de liturgie uiterlijk vrijdag op de mail. Meedoen? Ervaring is niet vereist en komt vanzelf. Opgeven bij Sabine du Croo, zie adreslijst achterin. Leden en vrienden kunnen de liturgie vooraf per mail ontvangen. Deze komt op vrijdag. Opgeven bij Sabine du Croo, sabineducroo@outlook.com .

      interieur