Predikant

Sabine4      

ds. C.C.S. (Sabine) du Croo de Jongh
sabineducroo@outlook.com

Voor mij is de verbinding met God het belangrijkste. Ik weet dat iedereen zich God anders voorstelt en dat onze verbinding met God verandert in de loop van ons leven. Mijn interesse ligt daarin om vanuit de eigen ervaring van mensen een brug te slaan naar christelijk gedachtegoed en om beide elementen, de ervaring en het gedachtegoed, tot zijn recht te laten komen. En ik vind het erg leuk als u met mij meedenkt!  Lees meer in de korte biografie

De predikant is van harte bereid tot een gesprek, bijvoorbeeld in situaties van ziekte of rouw. U kunt haar per email benaderen. Als U geen vriend of lid van de remonstranten bent wordt een kleine vergoeding gevraagd.