Predikant

Sabine4      

ds. C.C.S. (Sabine) du Croo de Jongh
Sabine is met studieverlof van 1 mei to 1 augustus 2023.
In deze periode vervangt Silvio Roduner MTh haar. Tel. 06-16067830, Sil6890@outlook.com, zie hier en hier over Silvio.

sabineducroo@outlook.com
Zijlweg 283, 2015 CM  Haarlem  
tel 06-14313357  bij voorkeur op haar telefonisch spreekuur; di en do van 11–12 uur

Voor mij is de verbinding met God het belangrijkste. Ik weet dat iedereen zich God anders voorstelt en dat onze verbinding met God verandert in de loop van ons leven. Mijn interesse ligt daarin om vanuit de eigen ervaring van mensen een brug te slaan naar christelijk gedachtengoed en om beide elementen, de ervaring en het gedachtengoed, tot zijn recht te laten komen. En ik vind het erg leuk als u met mij meedenkt!  Lees meer in de korte biografie

De predikant is van harte bereid tot een gesprek, bijvoorbeeld in situaties van ziekte of rouw. U kunt haar telefonisch of per email benaderen. Als U geen vriend of lid van de remonstranten bent wordt een kleine vergoeding gevraagd.