Wat is er te doen

Het programma voor najaar 2020 wordt begin juli gepubliceerd. Het beslaat alleen het najaar van 2020, omdat we nog niet verder kunnen vooruitkijken. We weten nog niet of we met grote groepen bij elkaar kunnen komen en of we weer iets dichter bij elkaar mogen zitten. Het programma zoals dit in juli verschijnt, is corona-proof: alle bijeenkomsten vinden in de kerkzaal plaats. Er zijn geen diensten met koren gepland, noch andere activiteiten met grote groepen. Hopelijk kan dat voor 2021 weer wel. Dat zult u zien in het voorjaarsprogramma van 2021.