Muziekdiensten

Muziek

Programma 2017-2018

Elk jaar worden een aantal zondagsdiensten met een speciale muzikale bijdrage ingevuld. De planning voor het komend seizoen is onder voorbehoud. Voor actuele informatie zie het gemeenteblad of op de website: haarlem.remonstranten.nl

8 oktober       ‘De magie van stille muziek’ m.m.v. Harke Jan van der Meulen, componist, Suzanne Groot, violist, Charlotte Riedijk, sopraan en Gerrie Meijers, piano/orgel

5 november    Herdenkingsdienst,met composities van Gerrie Meijers en Projectkoor o.l.v Wieke Ubels

19 nov             Dienst met (deel van) Kennemer Jeugd Orkest

3 december    Eerste zondag van de Adventstijd. Taizé-dienst m.m.v. Hofkoor o.l.v. Louise Koster

17 december   Festival of Lessons & Carols, samengesteld koor o.l.v. Antje de Wit

18 februari     Taizédienst, eerste zondag van de veertigdagentijd

4 maart          ‘Kleine Mattheüs’ m.m.v. Vocaal Ensemble Casuquo

25 maart        Stabat Mater van Pergolesi m.m.v. Baba Jaga kleinvrouwen-koor o.l.v. Michelle Mallinger

22 apr            Dienst met (deel van) Kennemer Jeugd Orkest

13 mei            Dienst n.a.v. workshop over het Liedboek, samengesteld koor o.l.v. Antje de Wit

10 juni            Poëziedienst met Taizéliederen

Zie voor concerten