Filosofisch café

Cafe

Het Filosofisch Café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Dat doet het Filosofisch Café door het verzorgen van 7 avonden per seizoen, waarbij aansprekende filosofen een inleiding verzorgen naar aanleiding van een recent verschenen boek. Napraten kan met een drankje.

De definitieve aankondiging vindt u op onze website filosofischcafehaarlem.nl, in het gemeenteblad en de lokale media voorafgaand aan elk filosofisch café.
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van het filosofisch café bij fil.cafehaarlem@gmail.com.

Plaats: Kerkzaal Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Leiding: Gerrit van Elburg, tel. 023-5322801;
info: Paul van Dijk, tel. 5245521, paulvandijk1948@gmail.com
Kosten: €5, studenten en HaarlemPas €3
Opgave vooraf niet nodig.

Dit najaar organiseert het bestuur geen lezingen en discussie avonden. Alle activiteiten worden opgeschort totdat er beweging komt in de 1,5 meter maatschappij. Zodra het programma bekend is, wordt het geplaatst op de website filosofischcafehaarlem.nl.

Het nieuwe programma met uitgebreide informatie zal gepubliceerd worden op de volgende site.

Programma overzicht 2019-2020

25 september 2019 – Hans Achterhuis – Coetzee, een filosofisch leesavontuur

De Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee is bekend als romanschrijver. Zijn werk is echter doordrenkt van de filosofie. Hans Achterhuis gaat op zoek naar deze filosofie in het werk van Coetzee en naar de maatschappelijke vraagstukken die in het verlengde liggen. Zo koppelt Hans Achterhuis bijvoorbeeld In ongenade aan de #MeToo-discussie en Schemerlanden aan onze omgang met het koloniale verleden.

23 oktober 2019 – Jos Kessels – Het welgetemperde gemoed

In Het welgetemperde gemoed geeft Jos Kessels een aanzet tot denken over jezelf in de traditie van de Bekentenissen van Augustinus en Rousseau, met de muziek van Bach als uitgangspunt. Hij beschrijft hoe hij de Ideeënleer van Plato in de praktijk leerde brengen, ernaar streefde als het ware zelf muziek te worden, het eigen gemoed en dat van anderen te temperen, zoals Bach het klavier laat klinken. Dat ideaal is echter nooit volledig te realiseren: muziek kan slechts een spiegel zijn.

4 december 2019 – Han de Wit – Boeddhisme voor denkers

In het boek Boeddhisme voor denkers vergelijken Han de Wit en Jeroen Hopster de boeddhistische traditie met de westerse filosofie. Er blijken overeenkomsten én verschillen te bestaan. Een verschil ligt in de innerlijke ervaring als bron voor kennis. In het Westen speelt die innerlijke ervaring bijna geen rol meer, voor boeddhisten is ze juist belangrijk. Dat maakt het boeddhisme tot een schatkamer voor levenskunst.

22 januari 2020 – Eva Meijer –De grenzen van mijn taal

In De grenzen van mijn taal gebruikt Eva Meijer haar eigen ervaringen met depressie als vertrekpunt. Ze beschrijft hoe je waarneming en gevoel kunnen veranderen als je depressief bent. Ook onderzoekt ze hoe mensen met terugkerende depressies als scheve bomen doorgroeien: hoe niet hun hersenen veranderen, maar hun ziel. Uiteindelijk is het een zoektocht – die voert langs inzichten van filosofen en kunstenaars, wandelingen met honden en de troost van stilte, poezen, hardlopen en winterbomen – naar wat ons leven betekenis geeft.

19 februari 2020 – Maarten Boudry – Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat

Nog nooit leefden we zo lang, zo welvarend en zo vreedzaam als vandaag. Kan dit mooie liedje blijven duren? Doemdenkers verkondigen dat we op de rand van de afgrond staan, cultuurpessimisten dat onze moderne samenleving aan een diepe malaise lijdt.
Maarten Boudry breekt in Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat een lans voor het vooruitgangsdenken. Hij bestrijdt het wijdverbreide pessimisme en zoekt naar verklaringen voor de doembeelden over klimaat en islamisering, over groeiend racisme en ongelijkheid. De wereld stond er nog nooit zo goed voor als vandaag, en we kunnen haar nog veel beter maken.

18 maart 2020 – Govert Buijs –Het goede leven en de vrije markt

In Het goede leven en de vrije markt heeft Govert Buijs met Ad Verbrugge en Jelle van Baardwijk onderzocht wat ‘het goede leven’ is. Draait alles om geld verdienen en consumeren, of vooral om vredig en harmonieus samenleven met anderen? Of kunnen we de zin ervan beter zoeken in de natuur, of in spirituele waarden? Tegenwoordig kunnen we in onze vrijemarkteconomie kiezen wat we willen. Maar is die vrijheid van keuze wel de enige soort vrijheid die telt?
Met dit boek heeft Govert Buijs de Socrates Wisselbeker 2019 gewonnen. Ook is dit boek geselecteerd als lesboek voor het VWO-examen filosofie 2020 – 2023.

Het programma met uitgebreide informatie kan ook gevonden worden op de volgende site.

filocafe