Filosofisch café

Cafe

Het Filosofisch Café Haarlem biedt gelegenheid je te bezinnen op actuele onderwerpen in de samenleving. Uitgangspunt is wijsbegeerte als wetenschap van de rede die steeds verbonden is met het streven naar kennis die kritisch gegrond is en berust op onderzoek. Een deskundige inleider zet het thema van de avond neer, daarna gaan we er over in gesprek. De definitieve aankondiging vindt u in het gemeenteblad en de lokale media voorafgaand aan elk Filosofisch Café Haarlem. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrieven van het filosofisch café bij fil.cafehaarlem@gmail.com . Na het filosofisch café  kunt u napraten met een drankje.

Plaats en tijd: Kerkzaal van 19.45-21.45 uur.
Leiding en info: Gerrit van Elburg, tel. 023-53 22 801, Kosten: normaal € 5, studenten en HaarlemPas  € 3.

Programma overzicht 2018-2019

Het programma met uitgebreide kan ook gevonden worden op de volgende site.

wo 26 september Kees Vuyk (winnaar Socrateswisselbeker 2018) over ‘Oude en nieuwe ongelijkheid’.

wo 24 oktober Paul van Tongeren over ‘Willen sterven, de vraag stukken van voltooid leven en andere overwegingen bij het levenseinde’.

wo 28 november 2018 – Annette Mul – Ubuntu, een Afrikaanse filosofie

wo 23 januari 2019 – Jan Drost – Als de Liefde voorbij is.

wo 27 februari 2019 – Jan Warndorff – Geen idee.

In de Maand van de filosofie 2019 – in april –  is het thema “Ik stuntel, dus ik ben” en zijn er de volgende lezingen.

Woensdag 3 april – Tim Fransen – Het leven als TragiKomedie

Filosoof en cabaretier Tim Fransen laat in zijn essay van de maand van de filosofie Het leven als Tragikomedie zien dat het menselijk dier wordt bepaald door een aantal tragische beperkingen. Hij is sterfelijk, kwetsbaar, gemankeerd; hij leeft in een wereld waarin verschillende waarden met elkaar botsen; en hij heeft het eigenaardige vermogen om vragen te stellen waar hij geen antwoord op krijgt.

Tim Fransen (1988) is cabaretier en filosoof. Hij rondde de studies filosofie en psychologie cum laude af aan de UvA. Sinds 2011 is hij lid van het collectief Comedytrain. Met zijn eerste filosofische cabaretvoorstelling Het failliet van de moderne tijd won hij de Neerlands Hoop, de prijs voor het grootste cabarettalent. Voor zijn tweede solovoorstelling Het kromme hout der mensheid ontving hij de Poelifinario. Dit najaar debuteerde Tim Fransen als schrijver met zijn filosofische boek Brieven aan Koos.

Woensdag 17 april – Marjoleine de Vos – Doe je best

Hoe moeten wij leven? Aan de hand van vervelende gebeurtenissen, het lot dat ons allemaal kan treffen, analyseert Marjoleine de Vos hoe wij hiermee omgaan. Welke verhalen uit de Griekse mythologie of uit het geloof gebruiken wij om ons lot te dragen? In deze essaybundel Doe je best laat zij zien hoe de waarheid over ons bestaan in de loop van de tijd verandert, net zoals wijzelf.

Marjoleine de Vos (1957) is redacteur kunst bij NRC Handelsblad. Ze schrijft over kunst, literatuur en koken, en heeft een tweewekelijkse column op de opiniepagina. Een selectie uit deze columns werd gebundeld in Nu en altijd: bespiegelingen(2000). In 2000 verscheen haar eerste poëziebundel Zeehond graag, in 2003 gevolgd door Kat van sneeuw. Beide bundels werden zeer goed ontvangen; Zeehond graag werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2002. In 2008 verscheen de eveneens goed besproken
bundel Het Waait.

filocafe