Filosofisch café

Cafe

Het Filosofisch Café Haarlem biedt mensen de gelegenheid zich in samenspraak met anderen te bezinnen op onderwerpen die leven in de samenleving. Uitgangspunt is wijsbegeerte als wetenschap van de rede die steeds verbonden is met het streven naar kennis die kritisch gegrond is en berust op onderzoek. Een deskundige inleider zet het thema van de avond goed neer; daarna kunnen we onszelf en elkaar bevragen op de relevantie van dit thema voor ons eigen leven.

Een ieder die wil stilstaan bij en/of met anderen van gedachten wil wisselen over onderwerpen die u bezighouden, is van harte welkom!
De definitieve aankondiging vindt u in het gemeenteblad en de lokale media voorafgaand aan elk Filosofisch Café Haarlem. U kunt zich ook aanmelden voor een aankondiging per keer per mail via: fil.cafehaarlem@gmail.com .

Meer informatie bij Marianne Waling-Huijsen 0252-530746 of op deze website.

Plaats: Kerkzaal

Tijd: 19.45 – 21.45 uur, daarna nog napraten met een drankje

Kosten: Entree € 5,-, studenten en HaarlemPas € 3,-.

Programma overzicht 2018

17 januari: Kees Schuyt over Spinoza, schrijver van het boek Spinoza en de vreugde van het inzicht.

14 februari: Tim de Mey over durven twijfelen, schrijver van het boek Voordeel van de twijfel, eindexamenonderwerp VWO filosofie.

21 maart: Marlou van Paridon over zingeving in werk en leven, schrijver van het boek De Zin aan het werk.

 Meer informatie over het programma

 

17 januari 2018 – Kees Schuyt – SPINOZA, en de vreugde van het inzicht

Spinoza lezen blijft lastig maar dat geldt niet voor dit persoonlijk verslag. In dit boek beschrijft Kees Schuyt zijn vijfentwintig jaar durende zoektocht om de vaak moeilijke thema’s van Spinoza onder de knie te krijgen. Met zijn chronologische behandeling van alle geschriften brengt Schuyt een prachtig beeld naar voren van Spinoza als een consequent filosoof van de vrijheid.

Kees Schuyt (1943) is emeritus hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was voorzitter van de Vereniging Het Spinozahuis en werkte mee aan talloze cursussen over Spinoza’s filosofie. Kees Schuyt heeft veel gepubliceerd en is auteur van onder meer: Het spoor terug, De zittende klasse en Tussen fout en fraude. www.keesschuyt.nl

14 februari 2018 – Tim De Meij – Het voordeel van de twijfel

Tim De Meij heeft dit ontregelende boek geschreven voor het onderwijs aan VWO scholieren. Hij wil hiermee fundamentele twijfel zaaien – niet zozeer om nieuwe zekerheden, maar veeleer om betere en verfrissende filosofische vragen te oogsten. Op de avond zelf gaat hij met de aanwezigen, waaronder VWO scholieren, na, hoe je zelfkritisch kan zijn, hoe je kan twijfelen aan je eigen overtuigingen.

Tim De Mey (1973) is docent theoretische filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gastprofessor geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij studeerde wijsbegeerte in Gent, en logica, wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis in Helsinki. Zijn onderzoek spitst zich toe op de rol van verbeelding en creativiteit, zowel in het dagelijks leven als in wetenschap, kunst en filosofie.  www.timdemey.nl

21 maart 2018 – Marlou van Paridon – Doet u zinvol werk?
Moet je strijden voor een betere wereld om zin te geven aan je werk? Of kunnen de accountant, de fietsenmaker en de fabrieksdirecteur ook een zinvol bestaan leiden? ‘Dat laatste’, zegt Marlou van Paridon, ‘alleen pluriformiteit leidt uiteindelijk tot een zinvolle samenleving.’ In haar boek De zin aan het werk (2012) bouwde zij voort op het gedachtegoed van Plato, Aristoteles en Hannah Arendt over zinvol leven en werken. Op deze avond reflecteert zij met de aanwezigen over de zin en betekenis van wat je doet aan de hand van het agoramodel van René Gude en de inzichten van Plato en Nietzsche over de gelukte samenleving.

Marlou van Paridon, MA studeerde Filosofie in bedrijf aan de VU en is als docent verbonden aan de ISVW waar zij onder meer de opleiding Zin geven aan werk geeft. Daarnaast heeft zij in Amsterdam een praktijk voor socratische training en begeleiding. www.hetsocratischgesprek.nl

 

filocafe