Filosofisch café

Cafe

Het Filosofisch Café Haarlem biedt gelegenheid je te bezinnen op actuele onderwerpen in de samenleving. Uitgangspunt is wijsbegeerte als wetenschap van de rede die steeds verbonden is met het streven naar kennis die kritisch gegrond is en berust op onderzoek. Een deskundige inleider zet het thema van de avond neer, daarna gaan we er over in gesprek. De definitieve aankondiging vindt u in het gemeenteblad en de lokale media voorafgaand aan elk Filosofisch Café Haarlem. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrieven van het filosofisch café bij fil.cafehaarlem@gmail.com . Na het filosofisch café  kunt u napraten met een drankje.

Plaats en tijd: Kerkzaal van 19.45-21.45 uur.
Leiding en info: Marianne Waling-Huijsen, tel. 0252 530746 Kosten: normaal € 5, studenten en HaarlemPas  € 3.

Programma overzicht 2018

wo 26 september Kees Vuyk (winnaar Socrateswisselbeker 2018) over ‘Oude en nieuwe ongelijkheid’.

wo 24 oktober Paul van Tongeren over ‘Willen sterven, de vraag stukken van voltooid leven en andere overwegingen bij het levenseinde’.

wo 28 november 2018 – Annette Mul – Ubuntu, een Afrikaanse filosofie

Ubuntu. Een Zuluwoord, maar een universeel concept. Umntu Ngmuntu Ngbantu betekent letterlijk: Een mens is een mens omdat  er andere mensen zijn. Oftewel: Ik ben omdat wij zijn! Dit is de basis van de Ubuntu-filosofie.Wat kan Ubuntu voor jou en mij, voor ons betekenen? Voor de westerse wereld die de afgelopen eeuwen enorme technologische realisaties heeft neergezet en voor grote materiële welvaart heeft gezorgd, maar die nu schreeuwt om aandacht voor immateriële vraagstukken. Voor onze omgang met de aarde en met elkaar; een omwenteling van ratio naar relatie.

Annette Nobuntu Mul (1960) is de oprichter van Ubuntu Society. Het is haar missie om het diepgewortelde (Zuid)-Afrikaanse mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons ‘samenwerken in samenleving’. Zij werkt als coach, therapeut, trainer, spreker en is auteur van diverse artikelen en het boek Opsoek naar Ubuntu.

wo 23 januari 2019 – Jan Drost – Als de Liefde voorbij is.

Wat als je geliefde jou van het ene op het andere moment verlaat –, terwijl hij of zij wat jou betreft had mogen blijven? Het overkomt velen – zo ook Jan Drost. Na een relatie van tien jaar bleef hij achter met zichzelf, zijn herinneringen en de vraag: wat nu? Bloedeerlijk en rauw neemt Jan Drost, in zijn boek Als de liefde voorbij is, je mee door alle stadia van zijn liefdesverdriet en probeert ze te duiden met behulp van filosofie, muziek, films en literatuur. Waarom doet liefdesverdriet zo allesverzengend veel pijn? Waarom is het zo moeilijk om door te gaan? En hoe doe je dat, doorgaan? En hoe beter niet? Jan Drost sleept je erdoorheen als een troostende vriend.

Jan Drost (1975) is schrijver, filosoof en muzikant. Hij heeft zich gespecialiseerd in cultuurfilosofie, met name de filosofie van de liefde. Hij treedt op met het muzikale theatercollege Plato Was Een Spice Girl en is verbonden aan The School of Life. Hij schrijft voor verschillende media, waaronder NRC Handelsblad, Trouw, de Volkskrant en Filosofie Magazine.

wo 27 februari 2019 – Jan Warndorff – Geen idee.

De populariteit van levenskunst en mindfulness laat zien dat steeds meer mensen zoeken naar houvast in het leven zelf. Maar opvallend genoeg stellen zelfs levenskunstfilosofen niet de cruciale vraag: wat bedoelen we precies met ‘het leven zelf’? Voortbouwend op het denken van Ortega y Gasset en inzichten uit het boeddhisme ontwikkelt Jan Warndorff een vernieuwende filosofie die het alledaagse leven centraal stelt. Deze ‘filosofie van het boerenverstand’ staat helemaal in het teken van de moraal: ‘Zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden’.
Jan Warndorff (1965) is als kind van tropenartsen geboren en getogen in Afrika (Ghana, Ethiopië en Malawi) en heeft daarnaast ook gewoond in de Verenigde Staten, Engeland en Brazilië. In 1985 kwam hij naar Nederland. Hij studeerde in 1996 cum laude af aan de Universiteit voor Humanistiek met de scriptie Humanistiek, Ortega en ik. Vervolgens werkte hij enkele jaren als journalist en taaltrainer, en sinds 2004 is hij voltijds vertaler en editor. Geen idee is zijn debuut.

filocafe