Filosofisch café

Cafe

Het Filosofisch Café Haarlem biedt gelegenheid je te bezinnen op actuele onderwerpen in de samenleving. Uitgangspunt is wijsbegeerte als wetenschap van de rede die steeds verbonden is met het streven naar kennis die kritisch gegrond is en berust op onderzoek. Een deskundige inleider zet het thema van de avond neer, daarna gaan we er over in gesprek. De definitieve aankondiging vindt u in het gemeenteblad en de lokale media voorafgaand aan elk Filosofisch Café Haarlem. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrieven van het filosofisch café bij fil.cafehaarlem@gmail.com . Na het filosofisch café  kunt u napraten met een drankje.

Plaats en tijd: Kerkzaal van 19.45-21.45 uur.
Leiding en info: Marianne Waling-Huijsen, tel. 0252 530746 Kosten: normaal € 5, studenten en HaarlemPas  € 3.

In het voorjaar 2019 zullen nog twee Filosofische cafés plaatsvinden, spreker en thema zijn nu nog niet bekend, het wordt z.s.m. op de website gezet.

Programma overzicht 2018

wo 26 september Kees Vuyk (winnaar Socrateswisselbeker 2018) over ‘Oude en nieuwe ongelijkheid’.

wo 24 oktober Paul van Tongeren over ‘Willen sterven, de vraag stukken van voltooid leven en andere overwegingen bij het levenseinde’.

wo 28 november Annette Mul van de Ubuntu society over de Afrikaanse Ubuntu filosofie: ‘Ik ben omdat wij zijn’.

filocafe