Zangprojecten en koor

 

Koor

Zangproject (I) ‘Christmas Carols’ olv Antje de Wit

Vijf workshops ‘Christmas Carols zingen’ olv Antje de Wit, koordirigent en kerkmusicus. De Carols komen uit de Nederlandse en Engelse traditie. Er is aandacht voor ontspannen zingen en samen zingen in verschillende vormen. Ook de achtergrond van de liederen wordt toegelicht.

De Christmas Carols worden uitgevoerd in de kerkdienst ‘Lessons & Carols’ olv Sabine du Croo. ‘Lessons & Carols’ komt oorspronkelijk uit de Anglicaanse kerk en hoort in de Adventstijd. Lezingen en liederen wisselen elkaar af.

Data en tijd 2018: wo 14/11, 21/11,28/11, 5/12, 12/12 repetities van 14.30 – 16.30 uur  en op zo 16/12 kerkdienst 10.30 uur.

Plaats: Kerkzaal
Leiding en info: Antje de Wit, www.antjedewit.nl, e-mail: symphonia@xs4all.nl
Materiaal: bladmuziek, wordt verstrekt bij 1e workshop
Kosten: gratis voor ‘Vrienden van de Remonstranten’, overigen  € 50, te voldoen bij aanvang. Opgave mogelijk tot 29 oktober

Zangproject (II) olv Antje de Wit

In een tweede serie workshops werkt Antje de Wit toe naar de dienst op 19 mei rond het thema poëzie en klank.
Poëzie, muziek en religie zijn natuurlijk heel erg verbonden. We gaan bij deze dienst uit van het gedicht ‘Hemel’ van Wislawa Szymborska. De eerste regels luiden: “Hiermee had ik moeten beginnen: de hemel. Een raam zonder vensterbank, kozijn of ruiten, een opening en niets daarbuiten, maar wijd open.”

Het thema is dan ook ‘De hemel, wijd open’

Data en tijd 2019: wo 3/4, 10/4,8/5, 15/5 repetities van 14.30 – 16.30 uur  en op zo 19/5 kerkdienst 10.30 uur.

Plaats: Kerkzaal
Leiding en info: Antje de Wit, www.antjedewit.nl, e-mail: symphonia@xs4all.nl
Materiaal: bladmuziek, wordt verstrekt bij 1e workshop
Kosten: gratis voor ‘Vrienden van de Remonstranten’, overigen € 40, te voldoen bij aanvang. Opgave mogelijk tot 18 maart.

Projectkoor

Sinds een aantal jaren werkt het Projectkoor o.l.v. Wieke Ubels mee aan twee diensten in het jaar. Dat zijn de herdenkingsdienst op 4 november waarbij de overledenen herdacht worden en de sluitingsdienst op de laatste zondag voor de zomerrust. De eerste heeft een ingetogen karakter, de tweede is vrolijk van toon. Mensen die graag willen zingen, zijn van harte welkom. Enige ervaring met zingen is gewenst.

Data en tijd: 2018: 5/10, 12/10,19/10,26/10,2/11 repetities van 20 – 22 uur en op 4/10 kerkdienst 10.30 uur.

2019: 7/6,14/6,21/6,28/6 repetities van 20 – 22 uur  en op 30/6 kerkdienst 10.30

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding: Wieke Ubels, wieke.ubels@gmail.com
Info: Arianne Leguijt, arianne.leguijt@upcmail.nl, tel. 5310210. Materiaal wordt uitgedeeld.
Kosten: gratis voor ‘Vrienden van de Remonstranten’, overigen  € 25, te voldoen bij aanvang.
Opgave mogelijk tot 22 oktober.

Taizéliederen met het Hofkoor

Er is een aantal diensten in het jaar waarbij het Hofkoor o.l.v. Louise Koster zingt. Dat is o.a. de Taizédienst op 2 december. De liederen worden in de weken daarvoor geoefend.

Data: zie overzicht kerkdiensten
Leiding en info: Louise Koster, louisekoster6491@gmail.com Materiaal: wordt uitgereikt
Opgave mogelijk tot 14 november.

 

iAfsluitende kerkdienst Remonstrantse Kerk en het 25 jarig jubileum van organist Gerrie Meijers