Koor

 

Koor

Sinds een aantal jaren werkt een steeds ad hoc samengesteld koor o.l.v. Wieke Ubels mee aan een dienst in juni en november. Mensen die graag willen zingen, maar nog niet meegedaan hebben zijn van harte welkom. Enige ervaring met zingen is gewenst en men moet in staat zijn zelfstandig thuis muziek in te studeren. Per “project” zijn er vier repetities en aansluitend medewerking aan de zondagsdienst.

Data en tijd: 2017: 6/10,13/10, 20/10, 27/10/, 3/11 voor de herdenkingsdienst op 5/11, repetities van 20 – 22 uur, in de Remonstrantenzaal.  In 2018: 8/6, 15/6, 22/6 voor de sluitingsdienst op 24/6.

Contactpersoon: Arianne Leguijt, tel.5310210 of
e-mail: arianne.leguijt@upcmail.nl

Taizéliederen met het Hofkoor

Er zijn drie diensten per jaar waarin liederen uit Taizé gezongen worden, 3 december, 18 februari en 10 juni. Deze liederen worden geoefend door het Hofkoor o.l.v. Louise Koster. Repetities zijn op woensdag-middag. Belangstelling? Neem contact op et Louise Koster,  louisekoster6491@gmail.com.

 

iAfsluitende kerkdienst Remonstrantse Kerk en het 25 jarig jubileum van organist Gerrie Meijers