Bestuur

 

mw. M.E. van Praagh     voorzitter       023-5319341
mw. M.C.B. Pots-Dik     secretaris       023-5311774
mw. J. Schwencke      vice-voorzitter        023-5316456
mw. G.G. Renssen      lid      070-3010128
mw. J.A.M. Dekker      penningmeester       06-51116187
ds.C.C.S. du Croo
de Jongh
       predikant      06-14313357 

Correspondentieadres, kerkelijk bureau en ledenadministratie:
Oranjekade 1

2011 VC  Haarlem
023-5314786
remonstranten.haarlem@gmail.com