Bestuur en beleid

De kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Haarlem bestaat uit de volgende personen:
mw. Miriam (M.E.) van Praagh                          voorzitter        06-27341001
mw. Margriet (M.C.B.) Pots-Dik                        secretaris       06-40948380
dhr. Jan-Willem (J.W.) Kruisinga            penningmeester       06-21271229
mw. Marije (M.A.) Bernelot Moens-de Vries               lid        06-45290302
mw. Olga (O.) Bastmeijer                                              lid        06-45290302
ds. Sabine (C.C.S.) du Croo de Jongh               predikant      06-14313357

Correspondentieadres kerk:
Oranjekade 1, 
2011 VC  Haarlem
tel. kerk/koster 023-5314786   

mw. M. Sonneveld     administratie  023-5254969
administratie, opgaven activiteiten:  bureau.remhaarlem@gmail.com
kerkenraad:   remonstranten.haarlem@gmail.com

Het beleidsplan kan hier gevonden worden.