Bestuur en beleid

De kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Haarlem bestaat uit de volgende personen:

mw. M.E. van Praagh     voorzitter       06-27341001
mw. M.C.B. Pots-Dik     secretaris       06-40948380
dhr. J.W Kruisinga
penningmeester       06-21271229
mw. M.A. Bernelot Moens – de Vries
           lid      06-20289528
ds. C.C.S. du Croo de Jongh      predikant       06-14313357

Correspondentieadres kerk:
Oranjekade 1, 
2011 VC  Haarlem
tel. kerk/koster 023-5314786    

mw. M. Sonneveld     administratie  023-5254969

kerkenraad: remonstranten.haarlem@gmail.com

administratie, opgaven activiteiten:  bureau.remhaarlem@gmail.com

Het beleidsplan kan hier gevonden worden