Trouwen, dopen en uitvaart

trouwendopenuitvaart

Rituelen rond doop, huwelijk en overlijden

Rituelen geven vorm aan kernmomenten van ons leven en kunnen uiting geven aan de dankbaarheid, blijdschap of het verdriet dat wij daarbij ervaren.
Heeft u wensen ten aanzien van rituelen rond deze levens­momenten dan kunt u contact opnemen met een van onze predikanten. Zij kunnen een rol spelen bij de vormgeving en/of meewerken aan de inhoud van een doop-, trouw- of rouwdienst.

Voor vrienden en leden van onze gemeente is deze dienst kosteloos. Gemaakte kosten voor koffie of thee na afloop of voor aanvullende vocale of instrumentale ondersteuning (afgezien van de organiste) worden wel in rekening gebracht.

Ook buitenstaanders kunnen gebruik maken van de diensten van onze predikanten en organiste. Kosten zijn conform landelijke richtlijnen van de Remonstrantse Broederschap. Voor huur van een van onze zalen en/of gebruik catering, neem contact op met bureau.remhaarlem@gmail.com tel. 023 5314786.

Voor remonstranten zijn kerkelijke rituelen geen exclusief bezit van degenen die bij een kerk horen. Naar remonstrants gebruik staan alle kerkelijke handelingen, de doop en het avondmaal, diensten bij een huwelijk, maar ook bij een begrafenis of crematie open voor iedereen.
Ook niet-remonstranten kunnen dus een beroep op de Remonstrantse Broederschap. Wel wordt bij huwelijk en uitvaart een vergoeding gevraagd.

Doop

De dopen is het teken dat je wordt opgenomen in de christelijke kerk. Er bestaat dus geen remonstrantse doop, rooms-katholieke doop of evangelische doop. Kerken erkennen elkaars doop en van “overdopen” is geen sprake wanneer je toetreedt tot een ander kerkgenootschap en je als kind of volwassene al gedoopt bent. Het kan zijn dat u een kerk zoekt omdat u gedoopt wilt worden of uw kind wilt laten dopen. Dit is mogelijk in een remonstrantse gemeente.

Remonstranten kennen de kinderdoop en de volwassenendoop. Een kind dat gedoopt wordt is daarmee niet automatisch lid van de Remonstrantse Broederschap geworden. Het lidmaatschap van een geloofsgemeenschap houdt voor remonstranten een keuze in, die alleen door een volwassene gedaan kan worden. Het kind heeft er recht op die keuze later zelf te maken. De doop is niet alleen een familieaangelegenheid, het is ook een zaak van de geloofsgemeenschap. Deze staat achter de dopeling of de ouders en hun kind en stelt zich mede verantwoordelijk voor zijn of haar toekomst.

Omdat de doop de verbondenheid uitdrukt met de christelijke geloofsgemeenschap vinden remonstranten het belangrijk dat de doop plaats vindt in de zondagse kerkdienst, zodat de gemeenschap waarvan de dopeling deel uitmaakt ook aanwezig is. Soms wordt hiervan afgeweken. U kunt hierover afspraken met de predikant.

Huwelijk

Twee mensen die in de kerk elkaar hun trouw willen beloven, kunnen trouwen in een remonstrantse eredienst. De Remonstrantse Broederschap was in 1986 de eerste christelijke kerk in de wereld die het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht en daarmee zelfs de voorpagina van de New York Times wist te halen. Het is gebruikelijk in een remonstrantse trouwdienst dat het bruidspaar een groot aandeel heeft in de inhoud van de kerkdienst. Predikant en bruidspaar bereiden in goed overleg deze dienst voor. Van belang is dat het duidelijk is waarom het bruidspaar in de kerk wil trouwen. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met een van de predikanten.


Uitvaart

Op dit verdrietig moment willen we u bijstaan om uw begrafenis of crematie vorm te geven.
In overleg met een van de predikanten kunt u zoeken naar kerkelijke rituelen die bij u en uw naasten past. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met een van de predikanten.

 

_MG_9117 vierkant