Cursussen en Activiteiten

Overzicht seizoen 2023-2024

Van harte welkom bij de Remonstranten Haarlem! We houden kerkdiensten met muziek en er zijn verschillende gesprekskringen. Op deze site ziet u enkele van onze plannen voor het seizoen 2023-2024. Onze website remonstranten.haarlem.nl wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt met wat we verder nog organiseren.
Fijn om u (weer) bij deze activiteiten te zien!

ACTIVITEITEN 

Inleiding
Hieronder vindt u de gesprekskringen, u bent heel welkom. Wijzigingen zijn te vinden op onze website haarlem.remonstranten.nl, in de digitale nieuwsbrief èn in het gemeenteblad.

Iedereen kan zich inschrijven voor activiteiten. Voor leden en vrienden zijn bijeenkomsten gratis, aan anderen wordt een bijdrage van € 5,­ per keer gevraagd, bij aanvang te voldoen aan de contactpersoon van de betreffende cursus.

Voor alle bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, geldt:
opgave bij Kerkelijk bureau Remonstranten Haarlem,
per e-mail: bureau.remhaarlem#gmail.com   (in plaats van # een @ !)
of  tel. nr.: 06-49738813 (Mariet Sonneveld)

Diensten waar muziek in zit

15 oktober ‘23 – Muziekdienst, thema ‘Samen’, 4-mains piano,
Lennie Kerkhoff en Gerrie Meijers spelen:
– Russische Weisen und Tänze Op. 31/1 en Op.31/4   Serge Bortkiewicz (1877-1952)
– Slavonské Tance (Slavische Dansen) Op. 46/2 en Op. 72/2
– Antonin Dvorák (1841-1904)- Pavane pour une infante défunte
– Maurice Ravel (1875-1937)-  Embraceable You  George

5 november ‘23 – Herdenkingsdienst, ‘Liederen van troost en hoop’
met medewerking van Charlotte Riedijk, sopraan

17 december ‘23    Festival of lessons & carols. Zangproject !
We zingen echte Engelstalige carols. Uitgevoerd door het ‘Vrouwenprojectkoor van de kerk en daarbuiten’ o.l.v. Wieke Ubels.

Repetities:  wo 22, 29 november, 6 en 13 december 2023    14.00-16.00 uur
Plaats: Kerkzaal              Leiding Gerrie Meijers, Info en opgave: info@gerriemeijers.nl
Vermeld bij de opgave: stemsoort en graag – als je het weet- zo specifiek mogelijk, dus de keuze uit: sopraan I, sopraan II, alt I of alt II 

17 maart 2024 – ‘Zielsverlangen II’  Ensemble Vocaal Amsterdam (EVA) o.l.v. Joke Geraets,
mmv sopraan Ingrid van Nugteren, cellist Frank Rutgers met strijktrio en Gerrie Meijers op de piano.

9 juni 2024‘Het onmetelijk heelal’  Dwarf Planets van Huib Henrichs
muziek-/poëzie-/beelddienst mmv: Huib Henrichs, astronoom, componist en fotograaf
Gerard Beentjes, gedichten, Gerrie Meijers, piano

Concert in januari

Zaterdagmiddag 20 jan 2024 16.00h
Als je de vraag ‘Wat is LIED?’ stelt aan je computer (gewoon nog simpel via google) krijg je het antwoord van encyclo.nl en dat luidt: ‘LIED is een term uit de muzikale en literaire genreleer voor de aanduiding van een tekst die doorgaans bedoeld is om gezongen te worden’.
In dit concert banen we een slingerpad door de muziekgeschiedenis van LIED waarbij we als beginpunt het gregoriaans nemen met als doel na een uur uit te komen bij het spoken word. Onderweg komen we langs pleisterplaatsen zoals de componisten Monteverdi, Händel en Grieg, muziekvormen als oratorium, opera, musical, het Franse chanson en niet te vergeten het Nederlandstalige lied en uiteindelijk landen we bij enkele strofen van Amanda Gorman’s ‘The Hill we climb’.

Zingen kun je in je eentje, maar zingen met iedereen die min of meer toevallig op dezelfde plek aanwezig is ook een muzikaal genre, het heet community singing. M.a.w.: U wordt van harte uitgenodigd af en toe van u te laten horen, zoals u kunt zien op het programma.

Uitvoerenden: Joost van Tongeren, bariton/gitaar
Suzanne Groot, viool
Gerrie Meijers, orgel/piano
Toegang gratis, collecte na afloop.

Film

Kringen

Hier

Gesprekskring voor mensen van 25 tot 45 jaar. We komen eens in de 6 weken bij elkaar van 18.30 – 21.30 uur, eten samen en praten over een onderwerp dat met geloof te maken heeft. Of niet. Dan gaat het over onderwerpen die te maken hebben met onszelf, keuzes, de wereld waarin we leven en hoe we daar mee omgaan. Maar meestal komen we toch weer bij spiritualiteit en zingeving uit. De maaltijd is vegan en iedereen betaalt mee. Onderwerpen, tijd en plaats staan in de whatsappgroep. Interesse? Meld je bij Sabine du Croo.

Boekenclub Nieuwe Spiritualiteit

We lezen en gaan in gesprek over een gezamenlijk gekozen boek over nieuwe spiritualiteit. Dit seizoen lezen we Rainer Maria RILKE, Brieven aan een jonge dichter.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 5 oktober 2023, van 19.30 – 21.00 uur. Daarna spreken we met elkaar nieuwe data af. De boekenclub vindt plaats in de Remonstrantenzaal. Leiding en info: Olga Bastmeijer, olgabastmeijer#gmail.com (in plaats van # een @ !)

Gesprekskring ‘Zin in ouderdom’

We praten over vragen die te maken hebben met ouder worden en geloof. Denk aan: je prioriteiten bepalen, het inrichten van je leven, rekening houden met beperkingen, je kijk op je toekomst, je godsbeelden en hoe die veranderen. Zie voor het gespreksonderwerp de whatsappgroep van deze kring in de week er vóór. Deze kring vindt plaats in de Remonstrantenzaal en staat onder leiding van onze predikant Sabine du Croo.

 • ma 2 oktober 2023, 15.00 – 16.30 uur
 • ma 30 oktober 2023, 15.00 – 16.30 uur
 • ma 11 december 2023, 15.00 – 16.30 uur
 • ma 5 februari 2023, 15.00 – 16.30 uur
 • ma 4 maart 2023, 15.00 – 16.30 uur
 • do 18 april 2023, 15.00 – 16.30 uur
Filmkring

We kijken samen een film en praten daarover na. Introducties en titels van de films staan in verband met filmrechten in het gemeenteblad en activiteitenboekje en de nieuwsbrief.

 • ma 25 september 2023, 15.15 – 18.00 uur
 • ma 13 november 2023, 15.15 – 18.00 uur
 • ma 22 januari 2024, 15.15 – 18.00 uur
 • ma 19 februari 2024, 15.15 – 18.00 uur
 • ma 18 maart 2024, 15.15 – 18.00 uur
 • ma 15 april 2024, 15.15-18.00 uur

De filmkring vindt plaats in de Remonstrantenzaal en wordt geleid door onze predikant Sabine du Croo. Voor meer informatie en om u op te geven kunt u terecht bij Nanny Vermeer, nanny.vermeer#hetnet.nl  (in plaats van # een @ !)

Gedicht ontspoort

Je krijgt een selectie gedichten thuisgestuurd, voordat we ze in de kring bespreken. Doel van het gezamenlijk lezen is niet zozeer een uitputtende analyse van het gedicht, maar meer een gesprek over hetgeen het gedicht oproept. Daarmee kan een gesprek ontstaan dat iets verder gaat dan waar je in het dagelijks leven aan toekomt.

Plaats: bij Johan Poelstra thuis           Leiding en info: Corine Wepster en Marion Sanders
marion.louise.sanders#gmail.com (in plaats van # een @ !)


De stiltewandeling

Samen wandelen zonder praten, dat is de bedoeling. Soms lopen we door Elswout, andere keren door de duingebieden. Na de wandeling die ongeveer een uur duurt, drinken we een kop koffie of thee bij een uitspanning en is er gelegenheid om bij te praten.

Plaats: buiten             Leiding en info: Louise Koster, kosterlouise#yahoo.com  (in plaats van # een @ !)

Theemiddag aan de Molenplas

Op dinsdag 11 juni 2024 van 15.00 – 16.30 uur wordt er een theemiddag aan de Molenplas georganiseerd. Voor meer informatie en om u op te geven kunt u zich wenden tot het kerkelijk bureau: bureau.remhaarlem@gmail.com.


Filosofisch café

Het Filosofisch café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Zie voor meer info ook de website www.filosofischcafehaarlem.nl

 • wo 27 september 2023, 19.45-21-45, Thomas Mertens, Immanuel Kant. Fundering voor de metafysica van de zeden
 • wo 26 oktober 2023, 19.45-21.45, Dilara Bilgic, De gelabelde.
  Pleidooi voor een genuanceerde wereldbeschouwing
 • wo 22 november 2023, 19.45-21.45, Lammert Kamphuis, Verslaafd aan ons eigen gelijk
 • wo 24 januari  2024, 19.45-21.45, Michiel Korthals, Goed leven als aardbewoner.
  Filosofie van een leefbare planeet
 • wo 21 februari 2024, 19.45-21.45, Martha Claeys, Trots. De filosofie van een emotie
 • wo 20 maart 2024, 19.45-21.45, Peter Venmans, Gastvrijheid. Werkelijke gastvrijheid
  gaat vaak samen met morele paniek
 • wo 17 april 2024, 19.45-21.45, Maarten van Buuren, De gek als medemens

Plaats: Kerkzaal

Leiding: Gerrit van Elburg, tel. 06 22346128, fil.cafehaarlem#gmail.com
Info: Paul van Dijk, tel. 5245521, paulvandijk1948#gmail.com      (in plaats van # een @ ! )
Opgave vooraf niet nodig.
Kosten: €10, inclusief consumptie. Studenten en mensen met een HaarlemPas krijgen korting.

Huiskamerkring “het afscheid of de verdere reis”

Na diverse keren een afscheid te hebben meegemaakt in onze kerk of in een aula van een crematorium, kwam het besef dat de kinderen en kleinkinderen van onze leden of vrienden niet of nauwelijks in de kerk komen. Kunnen we het onze nabestaanden “aandoen” via gebed, liederen, orgelspel etc. afscheid van ons te nemen? Welke rituelen willen wij wel of niet uitgevoerd zien? Het lijkt ons zinvol met elkaar van gedachten te wisselen over hoe we ons eigen afscheid zien met dit gegeven. Wie weet kunnen we met elkaar verschillende modellen of ”stramienen” ontwikkelen. Als er belangstelling voor is willen we dit in kleine groepjes doen.
do 12 oktober 2023   10.30 – 12.00 uur,  volgende data in overleg
Plaats: Eerste bijeenkomst bij Nel, daarna wisselend
Leiding: Silvio Roduner en Nel Vreugdenhil    Info: sil6890@outlook.com tel 06 16067830 of ncvreugdenhil@hotmail.com tel 06 44532811

Project  Mystiek in landschap

Alle informatie hierover vindt u hier.
In de passietijd 2024 (de weken van 14 februari tot 31 maart) loopt er een project onder het thema ‘Rivieren in de woestijn’ (nav de Jesaja tekst; ‘Ik doe rivieren ontspringen in de woestijn’).

Daarnaast zijn er twee workshops olv Natasja Rietdijk, op 15 en 29 februari van 13.30-16.00.
Opgave uiterlijk een week vóór de start van de workshop.
Dit project wordt gesubsidieerd door het Pieter van Vrede fonds, maar daarnaast wordt een eigen bijdrage van €15,- per keer gevraagd.

Er zijn twee lezingen met een nagesprek. De eerste lezing is op 6 maart, door Antoon Erftemeijer, voorheen conservator bij het Frans Hals Museum, over het onderwerp van zijn proefschrift ‘Het mystieke landschap’. De tweede lezing wordt op 20 maart gehouden door Kick Bras. Hij heeft zich verdiept in de mystiek en zal spreken over ‘Het bezielde landschap’.

Binnen het Passieproject zal Klaartje Kosters drie keer een uur mindfulness geven, op 20 februari, 5 en 19 maart, van 19.00 tot 20.00 in de Doopsgezinde Kerk.

Op 15 maart wordt er een maaltijd met gesprek georganiseerd, wederom in de Doopsgezinde Kerk. Op Witte Donderdag (28 maart) delen we de maaltijd met soep en brood terwijl we luisteren naar verhalen over de laatste avond die Jezus met zijn leerlingen doorbracht en de gebeurtenissen op de Olijfberg. Meedoen met de voorbereiding van Witte Donderdag? Er wordt twee keer een lunchoverleg gehouden, op 12 maart (12.30-14.00) en 19 maart (12.30-14.00). Graag zelf lunch meenemen.

Er worden enkele bijzondere diensten georganiseerd binnen het Passieproject:

 • Op 3 maart, in de Remonstrantse Kerk, met als thema ‘Rivieren in de woestijn’
 • Op 17 maart wordt er een muziekdienst georganiseerd, wederom in de Remonstrantse Kerk, met medewerking van het professionele koor EVA, sopraan Ingrid van Nugteren, cellist Frank Rutgers met strijktrio, en pianiste Gerrie Meijers.
 • Op 24 maart is de Palmzondagdienst in de Doopsgezinde Kerk met medewerking van een Engels kinderkoor.
 • Op 30 maart is het Stille Zaterdag en verzorgen PKN Centrum, de Lutheranen en Remonstranten in de Bavo op de Grote Markt een speciale dienst.

Voor de diensten hoeft u zich niet op te geven. Voor de andere activiteiten wel.
Voor de workshop collage maken kunt u zich tot een week voor aanvang opgeven, kosten 15€.
Voor de andere activiteiten kunt u zich opgeven tot 2 dagen voor aanvang.
Opgeven bij: Mariet Sonneveld: bureau.remhaarlem@gmail.com

Samenwerking Do-Re

Doopsgezinden en Remonstranten kunnen het goed vinden is de ervaring van de afgelopen jaren. Dit jaar staan er wat meer gezamenlijke activiteiten gepland olv de voorgangers Alex Noord en Sabine du Croo.
Er zijn vier gezamenlijke diensten, zie kerkdiensten achterin dit boekje. In het is er voorjaar een lezing met gesprek en een maaltijd. De Kapel uit Bloemendaal en de Nieuwe kring uit Aerdenhout doen ook af en toe mee. Houdt de website en de nieuwsbrief in de gaten voor de verdere gegevens.

Autodienst

In de meeste gevallen lukt het om zelf vervoer naar en van de kerk te regelen. Denk aan meerijden met iemand anders, de bus of de regio-taxi. Maar soms lukt het even niet. Dan kunt u bellen of mailen naar Suzanne Karsten. Zij heeft overzicht over de mensen die hebben aangeboden af en toe iemand te willen ophalen of wegbrengen naar de kerk. Zij zal met u samen kijken of er iets op te vinden is. Meldt u zich bij Suzanne Karsten, tel 5314253, suzan#karsten307.nl  (in plaats van # een @ ! )