Vacatures

De remonstrantse gemeente Lochem-Zutphen zoekt een predikant voor 0,30 fte die onze gemeenschap wil begeleiden.

De gemeente Lochem-Zutphen telt ongeveer 100 leden en vrienden en een twintigtal belangstellenden. Er is een trouwe, enthousiaste, positief kritische en gastvrije kern, zoekend en lerend met open mind. Om in de ontstane vacature te voorzien zijn we op zoek naar een predikant, die de reguliere werkzaamheden in onze gemeente vorm en inhoud geeft. Voor de predikant die we zoeken ligt het accent op de zondagse vieringen en de begeleiding van enkele gespreksgroepen. Ook het pastoraat aan met name oudere gemeenteleden is een essentieel onderdeel van de werkzaamheden.

De kandidaat (proponent of predikant) is remonstrants en

– jong van geest
– initiatiefrijk
– ruimdenkend
– stimulerend en enthousiasmerend
– een verbinder
– heeft passie voor pastoraat
– heeft ervaring in het leiden van gespreksgroepen

De kerkenraad bestaat momenteel uit een groep leden en vrienden die vanuit de diverse raden en commissies bestuurlijk verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de gemeente.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform kerkorde van de Remonstranten en traktementsregeling voor predikanten. Een efficiënte invulling van de werkdagen is bespreekbaar.

Mocht u belangstelling voor de functie van predikant in de gemeente Lochem-Zutphen hebben, dan kunt u uw sollicitatie vóór 9 juni 2019 via email inzenden aan Marianne Weenink, mailadres: m.c.weeninkalink@live.nl.

Voor vragen en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Rommie Hulsinga, te bereiken via telefoonnummer 06-83119998 bij voorkeur tussen 12.00 en 14.00 uur.

 

 

De Remonstrantse Gemeenten Hoogeveen en Meppel zoeken met ingang van 1 september 2019 een predikant (V/M) voor in totaal 0,5 fte (0,2 fte in Hoogeveen en 0,3 fte in Meppel).

De Remonstrantse Gemeenten in Hoogeveen en Meppel willen, staande in de remonstrantse traditie van een vrij en verdraagzaam christendom een thuis bieden aan mensen die op een open manier bezig zijn met hun levensvragen.

De beide gemeenten organiseren naast de zondagse erediensten allerlei andere activiteiten, zoals lezingen, meditatieve en maaltijdmomenten, concerten en voorstellingen.

De gemiddelde leeftijd van beide gemeenten is hoog.

De Remonstrantse Gemeente Hoogeveen is de enige vrijzinnig-protestantse gemeente in Hoogeveen. De gemeente heeft 65 leden en vrienden.

De Remonstrantse Gemeente Meppel heeft 31 leden en vrienden en werkt in federatief verband samen met de Doopsgezinde gemeente Meppel (40 leden).

Naast de Remonstrantse predikant in Meppel is er een Doopsgezinde predikant werkzaam in de gemeente (40%).

Meer informatie over de beide gemeenten is te vinden op de website van de remonstranten.

 

Wij zoeken een predikant die

-geïnspireerd wordt door de Bijbelse verhalen en zich verbonden voelt met de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006,

-veel aandacht geeft aan de zondagse kerkdiensten en hierin ook nieuwe vormen weet te vinden zonder de trouwe leden en vrienden los te laten (de predikant wordt gevraagd om tegen betaling van het viaticum meer kerkdiensten te leiden dan volgens de  aanstelling verplicht is),

-in overleg met een aantal contactpersonen in de gemeente invulling kan geven aan het pastoraat van vooral zieke en eenzame oudere gemeenteleden,

-ondersteuning geeft aan “doordeweekse “activiteiten, zoals gespreksbijeenkomsten,

-zich betrokken voelt bij de plaatselijke gemeenschap, zowel van de kerken als daarbuiten en met name in Meppel (omdat deze gemeente veel minder leden en vrienden heeft, terwijl de aanstelling hier groter zal zijn) wil pionieren in enkele nieuwbouwwijken.


Wij verwachten van de nieuwe predikant dat deze

-een universitaire opleiding theologie heeft voltooid,

-beschikt over de vaardigheid om op een creatieve, inspirerende en bindende wijze een goede relatie op te bouwen met de leden en vrienden van de beide gemeenten en ook met mensen en instanties daarbuiten,

-lid of vriend is van de Remonstranten of de bereidheid heeft om dit te worden

-wil overwegen om zich te vestigen in de regio Zuidwest Drenthe.

 

Sollicitaties met CV moeten voor 6 mei per e-mail worden gestuurd naar Dirk Krikke (Rem. Gemeente Meppel), dirk.krikke@live.nl en Jan Hendriks (Rem. Gemeente Hoogeveen), hendriks.locht@planet.nl .

Woensdag 5 juni is gereserveerd voor de gesprekken met kandidaten voor de vacature.

Nadere inlichtingen over het gewenste profiel van de nieuwe  predikant kunnen worden verkregen bij bovengenoemde personen (tel. respectievelijk 0522 46 41 50 en 0528 37 15 12).