26 september 2020

van de gemeente voor de gemeente

Geschreven door Peter Kluit

Advent en Kerst –  18 november – –

Er is een oud lied dat zingt: ‘Er is een roos ontloken, uit barre wintergrond,….. die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad’.
Het beeld van de roos past goed bij de Advents- en Kersttijd. De vele verschillende liederen, oude teksten en thema’s staan als de bloemblaadjes van een roos om elkaar heen gevouwen. Advent, kerst, gaat over het licht dat doorbreekt, over verlangen, over een innerlijke ommekeer, over een nieuw begin, over vrede, over licht dat is toegezegd.

De vier adventsdiensten cirkelen rond deze thema’s en we lezen uit Jesaja en Lucas. Er klinken Carols op het orgel en vanaf de tweede adventszondag staat de kerstboom in de kerk. De derde Advent is een dienst met muziek: ‘Nun komm, der Heiden Heiland’.

Voor de kerkdiensten kunt u zich opgeven vanaf de maandag voorafgaande aan de betreffende zondag.

Na vorige brief hebben verschillende mensen aangegeven of ze bij een dienst op de dag vóór kerst voorkeur hadden voor 17.00 uur of 20.00 uur. Daaruit is gebleken dat de dienst van 20.00 uur de voorkeur heeft. Er zijn dus twee kerstdiensten, één op kerstavond 20 uur en de andere op kerstochtend 10.45 uur. Vanaf maandag 21 december kunt u zich voor één van beide intekenen. Rond 8 december komt het nieuwe gemeenteblad uit. Daarin zal ook aan de orde komen hoe u zich kunt inschrijven voor de kerstdiensten.

Afgelopen twee weken bevonden we ons weer in een gedeeltelijke lock-down.
De kring-bijeenkomsten die in de kerk gepland waren, zijn toen afgezegd. Vanaf deze week is het de bedoeling dat de afgesproken bijeenkomsten doorgaan.

Aanstaande zondag gaat ds. Sjaak Verweij voor in de kerkdienst.
Op 4 december wordt de kerstboom geplaatst en brengen we verdere kerstdecoratie aan. Er hebben zich al enkele mensen gemeld om daarmee te helpen.

Uit de onderhoudscommissie
In de vorige Van de gemeente voor de gemeente vertelden we dat we bezig zijn met het isoleren van de ramen. Voornaamste reden daarvoor is dat de ramen een groot warmtelek zijn. Een ander warmtelek is het dak, warmte stijgt op en als je niet goed isoleert dringt het door de kieren en gaten in het dak naar buiten. Afgelopen zomer zijn er al voorbereidende werkzaamheden verricht door de vaste timmerman van de kerk. De zoldervloer ziet er nu uit als een boot met vele spanten die de isolerende platen zullen ondersteunen.
De volgende stap is om het isolerend materiaal aan te brengen. Dat wordt geleverd in grote pakketten die vervolgens naar boven gebracht moeten worden. Het bleek lastig te zijn een leverancier te vinden die het materiaal niet in de tuin aflevert maar het ook naar boven brengt. Die hebben we nu gevonden dus het werk kan weer hervat en afgemaakt worden. 


3 november 2020  

Via deze brief houden we elkaar op de hoogte van wat er speelt in onze kerkelijke gemeente.

Deze keer een stukje van de onderhoudscommissie over de glas-in-lood ramen, en een de vraag of u naar de kerstdienst zou komen als die op de middag/avond voor kerst is.
Aanstaande zondag gaat ds. Johan Goud voor. Weer graag aanmelden voor deze dienst.

De glas-in-loodramen
Zoals u misschien wel weet staat een deel van onze glas-in-lood ramen afgedrukt op de mondkapjes.
Er worden er bijbesteld en Ds Sabine du Croo zal ze meenemen op huisbezoek voor degenen die er graag één willen.

Aan de ramen zelf wordt ook gewerkt.
Omdat het kerkgebouw ons ter harte gaat, zullen we de komende tijd telkens een stukje vanuit de onderhoudscommissie opnemen. Dan kan iedereen volgen waar aan gewerkt wordt en waar de commissie mee bezig is. Vandaag gaat het over de isolatie van de ramen. Het grootste warmtelek in de kerk wordt gevormd door de tochtige glas in lood ramen. De warmte vliegt, letterlijk, naar buiten. Om ons kerkgebouw te vergroenen en te verduurzamen en stookkosten te besparen, gaan we beginnen met isolatieglas in een raamwerk aan de binnenzijde van één glas-in-lood raam te laten plaatsen. Als het bevalt, kunnen daarna ook de andere elf ramen op deze wijze geïsoleerd worden. Deze week wordt er een proefraam van isolatie- glas ingemeten. Wordt vervolgd.

Opiniepeiling over een kerstavonddienst
Kerst is altijd een heel druk bezochte dienst. Nu er maximaal 30 bezoekers in een kerkdienst mogen zijn, is de vraag of we met Kerstmis twee diensten zullen houden. De ene zou dan zijn op kerstavond, hetzij om 17 uur, hetzij om 20 uur, en de andere op kerstochtend om 10.45 uur.
Bedoeling is dat je je intekent voor één van beiden, niet voor allebei; het wordt twee keer dezelfde dienst. Voordat we besluiten deze extra kerstdienst te organiseren willen we graag weten of er behoefte aan is.

Vandaar de vraag:
Als er een kerstdienst zou zijn op kerstavond donderdag 24 december om 17 uur, zou u dan gaan? En als er een kerstdienst is op donderdag 24 december om 20 uur, zou u dan gaan?

De kerstochtend-dienst op vrijdag 25 december 10.45 uur gaat sowieso door.
We willen van zoveel mogelijk mensen de mening. Dus roepen we op een antwoord te sturen.
Graag antwoord aan het kerkelijk bureau: bureau.remhaarlem@gmail.com

De kerstversiering in de kerk
Nu de adventstijd en kerst er weer aan komt is het leuk om te vertellen dat er gedacht wordt aan een andere kerstboom. Vorig jaar hadden we een houten boom, wel heel milieubewust, maar veel mensen vonden die houten boom ongezellig en te klein. Daarom gaan we dit jaar een andere proberen, wat het precies wordt is nog een verassing. We hopen iets van de vertrouwde kerstsfeer te brengen in de kerk.

Wie wil er helpen met optuigen in de eerste week van december? Bijvoorbeeld vrijdag 4 december?
Bij het optuigen houden we ons ook aan de 1,5 meter en de andere maatregelen, maar we maken er ook een gezellige middag of ochtend van. Graag melden bij het bureau.

 

25 september
Ondertussen zijn er twee kerkdiensten geweest sinds de start in september. Het is even wennen aan de nieuwe vormen. Voor alle kerkdiensten is het voorlopig noodzakelijk zich van tevoren aan te melden. Dat kan op bureau.remhaarlem@gmail.com.
In de wandelgangen horen we dat men het prettig vindt om weer samen te komen, anderzijds is er ook gemis. Gemis omdat er minder uitwisseling mogelijk is; je kan niet vóór de dienst even gauw naar iemand toelopen om een praatje te maken en na afloop van de dienst is er geen gezamenlijk koffiedrinken. Sommigen vinden het prima zo, anderen vinden het koel en kaal en worden er wrevelig van. Weer anderen voelen het verlangen naar gezamenlijkheid en zijn geraakt door de onwennigheid waar we mee kampen. Iemand schreef:
‘Het was een fijne dienst met een mooie preek van jou afgelopen zondag maar het voelt toch afstandelijker. Heel jammer! Ik zie wel dat iedereen geweldig z’n best aan het doen is! Ahhh gossie voor ons allen!’.

We moeten samen een beetje zoeken naar een nieuwe vorm voor de kerkdienst en voor het sociale contact. En dat binnen de regels van het RIVM, want niemand zit te wachten op die ziekte.
Laten we na de volgende dienst, 27 september, elkaar ontmoeten na de dienst buiten op de stoep rond de kerk. Daar, in de buitenlucht, kunnen we elkaar op 1,5 meter spreken en ook wat rondlopen. We zouden zelfs een paar stoelen buiten kunnen zeTen voor de mensen die minder goed ter been zijn.
Natuurlijk is het niet ideaal. En zeker als het slecht weer wordt, wordt het lastig. Er zijn veel redenen om bij voorbaat al te zeggen dat het niet kan. Maar dat is ook een houding waar je vragen bij kunt stellen. Want vraagt deze tijd juist niet om nieuwe mogelijkheden te zoeken? Om dingen samen uit te proberen en daarna gaandeweg te verbeteren? Van het één kom je op het ander, nietwaar? Laten we samen zoeken naar nieuwe wegen om de verbondenheid met elkaar in en buiten de kerkdienst vorm te geven.Veel groeten, vrede en alle goeds,
ook van de kerkenraad en van de administratie
Liefs, Sabine du Croo

P.S. Komende zondag, 27 september gaan we door met ‘mijn held en ik’, aan de beurt is dan ’Sara’, zie voor materiaal het toegestuurde leesrooster. Er liggen ook kopieën van leesrooster in de kerk om mee te nemen. Aanmelden voor de kerkdienst: bureau.remhaarlem@gmail.com

Verder wil ik graag wijzen op de kringen. Daar kunnen we elkaar in klein gezelschap ontmoeten en met elkaar spreken. De bijeenkomsten vinden plaats in de kerk, waarbij de 1,5m afstand in acht wordt genomen.
Overzicht van de kringen staat in het gele najaarsprogrammaboekje.
Inschrijven via email: bureau.remhaarlem@gmail.com, of via een kaart die in de kerk ligt. In de kerk zijn ook nog programmaboekjes te krijgen.
We willen in de loop van volgende week kijken welke kringen er kunnen doorgaan, en bij welke kringen er een te klein aantal inschrijvingen zijn.

Gerelateerd