7 maart 2017

Pasen? Pasen!

Geschreven door Peter Kluit

Pasen? Pasen!

Beleef Pasen van 9 tot 16 april: ervaar wat het Paasfeest in je eigen leven kan betekenen. Kom naar de vieringen op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, loop in de Paasnacht mee met de pelgrimstocht door de Grote Kerk en bezoek de Paasochtend dienst.

Palmzondag 9 april 10:30 uur Remonstrantse Kerk

Op Palmzondag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Vrolijke dienst waarin bloemen worden uitgedeeld.

Witte Donderdag 13 april 19:30 uur Remonstrantse Kerk

Gezamenlijke viering m.m.v. Oude Bavo Cantorij

Op Witte Donderdag staat de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen en het delen van brood en wijn centraal. Daarmee wordt het verhaal van geven en delen verteld: hoe Jezus zijn leven gaf en hoe wij geroepen worden leven en brood met elkaar te delen.

Goede Vrijdag 14 april 19:30 uur Grote of St. Bavokerk

Gezamenlijke viering m.m.v. de Lutherse Cantorij

Op Goede Vrijdag wordt het verhaal van het lijden en sterven van Jezus zoals dat in de bijbel staat opnieuw gelezen: in zijn geheel, onverkort en onbewerkt. Als je dat hoort, kun je daar alleen maar stil van worden … Daarom wordt in deze viering niet gepreekt en eindigt deze dienst ook anders dan alle andere diensten in het jaar: in stilte.

Paaswake 15 april 22:00 uur Grote of St. Bavokerk

Gezamenlijke viering m.m.v. Oude Bavo Cantorij

In de Paaswake wordt het nieuwe licht van Pasen binnen- gebracht in de donkere kerk. Dan wordt het licht doorgegeven, totdat er een zee van kaarsjes in die donkere kerk brandt. Een prachtig gezicht! Maar vooral een prachtig symbool van waar het bij het Paasfeest ten diepste om gaat: om de weg door het donker naar het licht en door de dood naar het leven. Die weg is Jezus gegaan.

Paasmorgen 16 april 10:30 uur Remonstrantse Kerk

Op Paasmorgen overheerst de feestelijke toon: het graf is leeg, de dood verslagen en dat verdient gevierd te worden. Dat geluid klinkt ook door in de vele liederen op de paasmorgen: Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan!

Er zijn ook andere activiteiten zoals de Haarlemmer paaspelgrimage.

Sabine du Croo de Jongh

Gerelateerd