Cursussen en Activiteiten

Overzicht seizoen 2023 -2024

Van harte welkom bij de Remonstranten Haarlem! We houden kerkdiensten met muziek en er zijn verschillende gesprekskringen. Op deze site ziet u enkele van onze plannen voor het seizoen 2023-2024. Onze website remonstranten.haarlem.nl wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt met wat we verder nog organiseren.
Fijn om u (weer) bij deze activiteiten te zien!

ACTIVITEITEN 

Inleiding
Hieronder vindt u de gesprekskringen, u bent heel welkom. Wijzigingen zijn te vinden op onze website haarlem.remonstranten.nl, in de digitale nieuwsbrief èn in het gemeenteblad.

Iedereen kan zich inschrijven voor activiteiten. Voor leden en vrienden zijn bijeenkomsten gratis, aan anderen wordt een bijdrage van € 5,­ per keer gevraagd, bij aanvang te voldoen aan de contactpersoon van de betreffende cursus.

Voor alle bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, geldt:
opgave bij Kerkelijk bureau Remonstranten Haarlem,
per e-mail: bureau.remhaarlem#gmail.com   (in plaats van # een @ !)
of  tel. nr.: 06-49738813 (Mariet Sonneveld)

Diensten waar muziek in zit

15 oktober ‘23       Muziekdienst, thema ‘Samen’, 4-mains piano,
Lennie Kerkhoff en Gerrie Meijers

5 november ‘23      Herdenkingsdienst, ‘Liederen van troost en hoop’
met medewerking van Charlotte Riedijk, sopraan

17 december ‘23    Festival of lessons & carols. Zangproject !
We zingen echte Engelstalige carols. Uitgevoerd door het ‘Vrouwenprojectkoor van de kerk en daarbuiten’ o.l.v. Wieke Ubels.

Repetities:          wo 22, 29 november, 6 en 13 december 2023    14.00-16.00 uur
Plaats: Kerkzaal              Leiding Gerrie Meijers, Info en opgave: info@gerriemeijers.nl
Vermeld bij de opgave: stemsoort en graag – als je het weet- zo specifiek mogelijk, dus de keuze uit: sopraan I, sopraan II, alt I of alt II 

17 maart 2024        ‘Zielsverlangen II’  Ensemble Vocaal Amsterdam (E.V.A) o.l.v. Joke Geraets,
mmv sopraan Sara Corbey, strijkkwartet en piano

9 juni 2024              ‘Het onmetelijk heelal’  Dwarf Planets van Huib Henrichs
muziek-/poëzie-/beelddienst mmv: Huib Henrichs, astronoom, componist en fotograaf
Gerard Beentjes, gedichten, Gerrie Meijers, piano

Concert in januari

Zaterdagmiddag 20 jan 2024 16.00h
‘Het Lied’ in alle soorten en maten, van gregoriaans naar spoken word via alles wat daartussen zit…….
Uitvoerenden: Joost van Tongeren, bariton
Suzanne Groot, viool
Gerrie Meijers, orgel/piano
Toegang gratis, collecte na afloop.

FilmHier

Gesprekskring voor mensen van 25 tot 45 jaar. We komen eens in de 6 weken bij elkaar van 18.30 – 21.30 uur, eten samen en praten over een onderwerp dat met geloof te maken heeft. Of niet. Dan gaat het over onderwerpen die te maken hebben met onszelf, keuzes, de wereld waarin we leven en hoe we daar mee omgaan. Maar meestal komen we toch weer bij spiritualiteit en zingeving uit. De maaltijd is vegan en iedereen betaalt mee. Onderwerpen, tijd en plaats staan in de whatsappgroep. Interesse? Meld je bij Sabine du Croo. De eerste keer dit seizoen is op 4 september 2023

Boekenclub Nieuwe Spiritualiteit

We lezen en gaan in gesprek over een gezamenlijk gekozen boek over nieuwe spiritualiteit. Dit seizoen zonder Sabine. We starten met Rainer Maria RILKE, Brieven aan een jonge dichter.
Eerste bijeenkomst: do 5 oktober 2023        19.30 – 21.00 uur
Daarna spreken we met elkaar nieuwe data af.
Plaats: Remonstrantenzaal        Leiding en info: Olga Bastmeijer, olgabastmeijer@gmail.com

Gesprekskring ‘Zin in ouderdom’

We praten over vragen die te maken hebben met ouder worden en geloof. Denk aan: je prioriteiten bepalen, het inrichten van je leven, rekening houden met beperkingen, je kijk op je toekomst, je godsbeelden en hoe die veranderen. Zie voor het gespreksonderwerp de whatsappgroep van deze kring in de week er vóór.

ma 2 oktober 2023                 15.00 – 16.30 uur
ma 30 oktober 2023               15.00 – 16.30 uur
ma 11 december 2023           15.00 – 16.30 uur
ma 5 februari 2023                15.00 – 16.30 uur
ma 4 maart 2023                    15.00 – 16.30 uur
ma 15 april 2023                    15.00 – 16.30 uur
Plaats: Remonstrantenzaal    Leiding: Sabine du Croo

Theemiddag aan de Molenplas

di 11 juni 2024   15.00 – 16.30 uur      Opgave en info: Kerkelijk bureau

Filmkring

We kijken samen een film en praten daarover na. Introducties en titels van de films staan in verband met filmrechten in het gemeenteblad en activiteiten boekje en de nieuwsbrief.

ma 25 september 2023        15.15 – 18.00 uur
ma 13 november 2023        15.15 – 18.00 uur      
ma 22 januari 2024              15.15 – 18.00 uur
ma 19 februari 2024            15.15 – 18.00 uur      
ma 18 maart 2024               15.15 – 18.00 uur

Plaats: Remonstrantenzaal           Leiding: Sabine du Croo     Opgave: Nanny Vermeer
nanny.vermeer#hetnet.nl  (in plaats van # een @ !)

Gedicht ontspoort

Je krijgt een selectie gedichten thuisgestuurd, voordat we ze in de kring bespreken. Doel van het gezamenlijk lezen is niet zozeer een uitputtende analyse van het gedicht, maar meer een gesprek over hetgeen het gedicht oproept. Daarmee kan een gesprek ontstaan dat iets verder gaat dan waar je in het dagelijks leven aan toekomt.

Plaats: Remonstrantenzaal           Leiding en info: Corine Wepster en Marion Sanders
marion.louise.sanders#gmail.com (in plaats van # een @ !)


De stiltewandeling

Samen wandelen zonder praten, dat is de bedoeling. Soms lopen we door Elswout, andere keren door de duingebieden. Na de wandeling die ongeveer een uur duurt, drinken we een kop koffie of thee bij een uitspanning en is er gelegenheid om bij te praten.

Plaats: buiten             Leiding en info: Louise Koster, kosterlouise#yahoo.com  (in plaats van # een @ !)


Filosofisch café

Het Filosofisch café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Zie voor meer info ook de website www.filosofischcafehaarlem.nl

wo 27 september 2023    19.45-21-45  Thomas Mertens, Immanuel Kant.
Fundering voor de metafysica van de zeden
wo 26 oktober 2023          19.45-21-45 Dilara Bilgic, De gelabelde.
Pleidooi voor een genuanceerde wereldbeschouwing

wo 22 november 2023      19.45-21-45 Lammert Kamphuis, Verslaafd aan ons eigen gelijk
wo 24 januari  2024           19.45-21-45  Michiel Korthals, Goed leven als aardbewoner.
Filosofie van een leefbare planeet

wo 21 februari 2024          19.45-21-45    Martha Claeys, Trots. De filosofie van een emotie
wo 20 maart 2024             19.45-21-45  Peter Venmans, Gastvrijheid. Werkelijke gastvrijheid
gaat vaak samen met morele paniek

Plaats: Kerkzaal             Leiding: Gerrit van Elburg, tel. 06 22346128, fil.cafehaarlem#gmail.com
Info: Paul van Dijk, tel. 5245521, paulvandijk1948#gmail.com      (in plaats van # een @ ! )
Opgave vooraf niet nodig.
Kosten: €10, inclusief consumptie, studenten en HaarlemPas krijgen korting

Huiskamerkring “het afscheid of de verdere reis”

Na diverse keren een afscheid te hebben meegemaakt in onze kerk of in een aula van een crematorium, kwam het besef dat de kinderen en kleinkinderen van onze leden of vrienden niet of nauwelijks in de kerk komen. Kunnen we het onze nabestaanden “aandoen” via gebed, liederen, orgelspel etc. afscheid van ons te nemen? Welke rituelen willen wij wel of niet uitgevoerd zien? Het lijkt ons zinvol met elkaar van gedachten te wisselen over hoe we ons eigen afscheid zien met dit gegeven. Wie weet kunnen we met elkaar verschillende modellen of ”stramienen” ontwikkelen. Als er belangstelling voor is willen we dit in kleine groepjes doen.
do 12 oktober 2023   10.30 – 12.00 uur,  volgende data in overleg
Plaats: Eerste bijeenkomst bij Nel, daarna wisselend
Leiding: Silvio Roduner en Nel Vreugdenhil    Info: sil6890@outlook.com tel 06 16067830 of ncvreugdenhil@hotmail.com tel 06 44532811

Project  Mystiek in landschap

In de passietijd 2024 (de weken van 14 februari tot 31 maart) loopt er een project onder het thema ‘Rivieren in de woestijn’ (nav de Jesaja tekst; ‘Ik doe rivieren ontspringen in de woestijn’).

Er is een lezing met een nagesprek. De lezing is door Antoon Erftemeijer, voorheen conservator bij het Frans Hals Museum, over het onderwerp van zijn proefschrift ‘Het mystieke landschap’. Zie voor een toelichting tegen die tijd de nieuwsbrief en de website.

Daarnaast zijn er drie workshops van ieder drie uur olv kunstenares, Nono Hoekstra. (zie haar portefeuille op Kunstinzicht: https://www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/nonohoekstra/index.html)

Als je dat leuk vindt kun je zelf thuis een foto of afbeelding van een rivier zoeken en die meenemen. We werken met acrylverf op een rechthoekig, iets langwerpig doek. Trek oude kleren aan of een schort of iets dat vies mag worden. Je krijgt les in compositie en kleurgebruik. Ook belangrijk: neem zelf één of meer grote glazen potten mee. Op de vloer worden stukken stuko gelegd ter bescherming van het parket. Wie een ezel of een tafelezel heeft, graag meenemen en dat vermelden bij de opgave. Voor materiaal (doeken, verf, kwasten) wordt gezorgd.
Opgave uiterlijk vóór 1 februari, want bij minder dan 5 deelnemers gaat dit project niet door.

Dit project wordt gesubsidieerd door het Pieter van Vrede fonds, maar daarnaast wordt een eigen bijdrage van €36,- gevraagd. (Dat is 4€ per uur inclusief het materiaal). Het wordt ook in de Doopsgezinde kerk onder de aandacht gebracht.

wo 14 februari 2024   10-13 uur workshop
wo 28 februari 2024   10-13 uur, workshop
wo   6 maart 2024      10-12 uur, lezing en nagesprek
wo 13 maart 2024      10-13 uur workshop.

Plaats: Remonstrantenzaal       Leiding: Sabine du Croo

Samenwerking Do-Re

Doopsgezinden en Remonstranten kunnen het goed vinden is de ervaring van de afgelopen jaren. Dit jaar staan er wat meer gezamenlijke activiteiten gepland olv de voorgangers Alex Noord en Sabine du Croo.
Er zijn vier gezamenlijke diensten, zie kerkdiensten achterin dit boekje. In het is er voorjaar een lezing met gesprek en een maaltijd. De Kapel uit Bloemendaal en de Nieuwe kring uit Aerdenhout doen ook af en toe mee. Houdt de website en de nieuwsbrief in de gaten voor de verdere gegevens.

Autodienst

In de meeste gevallen lukt het om zelf vervoer naar en van de kerk te regelen. Denk aan meerijden met iemand anders, de bus of de regio-taxi. Maar soms lukt het even niet. Dan kunt u bellen of mailen naar Suzanne Karsten. Zij heeft overzicht over de mensen die hebben aangeboden af en toe iemand te willen ophalen of wegbrengen naar de kerk. Zij zal met u samen kijken of er iets op te vinden is. Suzanne Karsten     tel 5314253, suzan#karsten307.nl  (in plaats van # een @ ! )