Cursussen

Overzicht 2019 – 2020

Iedereen kan zich inschrijven voor de cursussen en activiteiten. Voor leden en vrienden zijn bijeenkomsten meestal gratis, aan anderen wordt een bijdrage van  € 5,- per keer (tenzij anders vermeld) gevraagd.

U kunt een inschrijfformulier uit het programmaboekje invullen en per post sturen naar Oranjekade 1, 2011VC Haarlem of een e-bericht sturen naar bureau.remhaarlem@gmail.com.

1.     Filmkring 

 

Film

 

We kijken een documentaire of film, eten samen soep met brood en gaan in gesprek over wat we gezien hebben. Iedere keer bereidt een tweetal de film voor en iemand anders maakt soep. Iedereen neemt zelf brood en fruit mee.
Voorstel voor de tweede helft van het seizoen is om films te bekijken rond het thema ‘Duurzaamheid en klimaat’. Over dit voorstel wordt overlegd in de filmkring.

 

 

 

ma 7      oktober 2019 17.00 19.45 uur         I’ll Push You
ma 11 november 2019 17.00 19.45 uur        De Poolse bruid
ma 13     januari 2020 17.00 19.45 uur        in overleg, zie nieuwsbrief
ma 24   februari 2020 17.00 19.45 uur        in overleg, zie nieuwsbrief

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding en info: ds. Sabine du Croo de Jongh, e-mail: sabineducroo@gmail.com
Bijdrage: € 5 voor de licentie filmrechten
Opgave: is noodzakelijk i.v.m. de soep, je kunt je voor alle keren opgeven vóór 4 okt of, wanneer je incidenteel meedoet, uiterlijk telkens op de donderdag voorafgaande aan de film.

2.  Zin in ouderdom 

 

Sinds een paar decennia is de ouderdom de vierde levensfase. Een fase met eigen kenmerken en vragen. Je wilt (en moet soms ook) nadenken over je prioriteiten, het inrichten van je leven, over het rekening houden met beperkingen en over je kijk op je toekomst. Ook je geloof verandert soms. Gesprekskring voor mensen die met deze vragen bezig zijn.

 

di 24 september 2019  10.30 – 12.00 uur
di 26 november 2019  10.30 – 12.00 uur
di 21      januari 2020   10.30 – 12.00 uur
di 17       maart 2020    10.30 – 12.00 uur

Plaats: Oranjezaal
Leiding en info: Sabine du Croo e-mail: sabineducroo@gmail.com
Opgave mogelijk tot 17 september

3. Lezing Kick Bras & Mystiek lezen 

Mystieke teksten lezen met een groep mensen uit ‘Het verlangen van de ziel’ (red. Hein Blommestijn), ISBN 9789077728420, €18,-. In dit boekje komen moderne mystici aan het woord. Denk aan Simone Weil, Dag Hammerskjold, Saint Exupéry. Allemaal mensen die in de mystieke traditie staan, maar zich begeven in een ander taalveld dan de oude middeleeuwse mystici.

Samen mystieke teksten lezen houdt in dat er hardop gelezen wordt, vervolgens krijgt ieder de gelegenheid om te reageren op de tekst, en daarna kunnen vragen om verheldering gesteld worden, maar er wordt niet op elkaar gereageerd in de vorm van discussie. Er ontstaat dus geen, of minimaal, gesprek tussen de deelnemers. Wie dat wel graag wil, kan dat zelf aansluitend aan deze bijeenkomsten met enkele deelnemers afspreken. Vooraf ben je welkom voor de koffie vanaf 10.10 uur.

Op 4 februari komt Kick Bras een lezing geven over zijn  nieuwste boek. Kick Bras is emeritus predikant bij de PKN en heeft zich verdiept in mystiek en er een aantal boeken over geschreven. Hij weet er veel van, niet alleen op intellectueel niveau, maar juist ook als gelovig mens. Hij kan boeiend vertellen en neemt je mee in het verhaal.

di 5 november 2019  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 3 december 2019  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 4    februari 2020  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 3        maart 2020  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 31      maart 2020  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding: Sabine du Croo
Info: Connie van de Herik, cvdherik@xs4all.nl
Materiaal: het boek kost €18. Zelf aan te schaffen vóór de eerste keer.
Kosten: gratis voor ‘Vrienden van de Remonstranten’, overigen € 40, te voldoen bij aanvang,
Opgave mogelijk tot 4 september

 4. Labyrint lopen

Op woensdag 6 november en 13 november geven Ad de Graaf en Gerard van der Waard  twee workshops labyrint lopen, zoals die ook eerder dit jaar (zie blog) dit jaar hebben plaatsgevonden.
Het thema van de workshops is rond ‘verlieservaringen, loslaten, nieuwe wegen gaan’, waarbij we aansluiten op de herdenkingsviering van zondag 3 november. Hierin wordt stil gestaan bij geliefden die er niet meer zijn en leegte achter lieten.  Vrede vinden met wat is en daardoor weer ruimte scheppen. Zo leven we toe naar de tijd van hoop, verwachting en licht: advent.

wo 6  november 2019   10.00 – 12 uur  inloop 9.30 uur
wo 13 november 2019   10.00 – 12 uur inloop 9.30 uur

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding: Gerard van der Waard en Ad de Graaff
Info: gjvdwaard@gmail.comof ad.g.m.de.graaf@gmail.com
Kosten: gratis voor ‘Vrienden van de Remonstranten’, overigen € 5,- per keer,  te voldoen bij aanvang.
Opgave mogelijk tot 22 oktober

5. Twee zangprojecten o.l.v.  Antje de Wit

 

Zangproject (I) ‘Christmas Carols’

Zangproject (II) ‘Via Crucis’

 

 

Meer informatie kan gevonden worden bij Zangprojecten en koor

6. Projectkoor I en II o.l.v. Wieke Ubels

Sinds een aantal jaren werkt het Projectkoor o.l.v. Wieke Ubels mee aan twee diensten in het jaar. Dat zijn de herdenkingsdienst op 3 november, waarbij de overledenen herdacht worden, en de sluitingsdienst op 28 juni, de laatste zondag voor de zomerrust. Meer informatie kan gevonden worden Zangprojecten en koor.

7. Filosofisch Café Haarlem

Het Filosofisch Café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Dat doet het Filosofisch Café door het verzorgen van 7 avonden per seizoen, waarbij aansprekende filosofen een inleiding verzorgen naar aanleiding van een recent verschenen boek. Napraten kan met een drankje.

Het programma kan hier gevonden worden.    

8. Gedicht Ontspoort

In deze kring lezen we gezamenlijk gedichten die je van te voren hebt ontvangen. Doel van het gezamenlijk lezen is niet zozeer een uitputtende analyse, maar meer een gesprek over wat het gedicht oproept. Daarmee kan een gesprek ontstaan, dat iets verder reikt dan waar je in het dagelijks leven aan toe komt.

 

De avonden vinden plaats op woensdag van 19.30 tot 21.00 uur.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 18 september 2019, bij Johan Poelstra, Rio Grandelaan 16, 2051 LL  Overveen. We lezen dan voor de tweede keer een selectie gedichten van Wiel Kusters.

Leiding en info: Corine Wepster, tel. 5478460, e-mail: cwepster@xs4all.nl en Marion Sanders
Geen sluitingsdatum voor inschrijving

11. Gesprekskring ‘Zinin’

Gesprekskring voor mensen die in de tweede helft van hun werkende leven zijn, meer tijd hebben, iets minder verplichtingen en af en toe willen nadenken en praten over zinvragen. Tijd voor heroriëntatie: ’Wat vind je belangrijk in je leven, wat wil je?’. We komen een aantal keer per jaar bij elkaar.

wo 11 september  2019   20.00 – 21.45 uur
wo 13 november  2019   20.00 – 21.45 uur
wo 29      januari  2020  20.00 – 21.45 uur
wo 25        maart  2020   20.00 – 21.45 uur
wo 27            mei  2020   20.00 – 21.45 uur

Plaats: telkens bij iemand anders thuis
Leiding en info: Sabine du Croo, e-mail: sabineducroo@gmail.com

12. Gesprekskring ‘Perspectief’

Gesprekskring voor mensen die net met pensioen zijn en bezig zijn hun leven opnieuw in te richten. We komen een aantal keer per jaar bij elkaar. Soms praten we over een boek, dan weer over een artikel of een thema dat door iemand wordt ingeleid.

vr 20 september 2019 15.30 – 17.00 uur
vr 22  november 2019 15.30 – 17.00 uur
vr 31       januari 2020 15.30 – 17.00 uur
vr 17           april 2020  15.30 – 17.00 uur

Plaats: telkens bij iemand anders thuis
Leiding en info: Sabine du Croo, e-mail: sabineducroo@gmail.com

13.  Nog een kopje?

kopje

 

 

Iedere tweede donderdag van de maand is er van 14.15 uur tot 15.45 uur ‘Nog een kopje’. Een gesprekskring voor iedereen van boven de 70/75 jaar. Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en even bij te praten met een kopje koffie/thee (en nog een kopje…). Daarnaast bespreken we met elkaar onderwerpen die stof tot nadenken geven. De eerste bijeenkomst van het komend seizoen zal zijn op donderdag 12 september.

 

 

do 12 september 2019 14.15 – 15.45 uur
do 10      oktober 2019 14.15 – 15.45 uur
do 14 november  2019  14.15 – 15.45 uur
do 9       januari   2020 14.15 – 15.45 uur
do 13    februari   2020 14.15 – 15.45 uur
do 12        maart   2020 14.15 – 15.45 uur
do 9           april   2020 14.15 – 15.45 uur
do 14           mei   2020 14.15 – 15.45 uur
do 11            juni   2020 14.15 – 15.45 uur

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding en info: Florentine Six, tel. 5241262.                                            

Hofkoor

Het Hofkoor o.l.v. Louise Koster is een zelfstandig koor, los van de kerk. Repetities zijn op woensdagmiddag. Het Hofkoor werkt mee aan de startzondag en aan de Taizédienst op de 1eAdvent; 1 dec. Wie wil, kan aanschuiven en meedoen met de repetities.

Informatie over het programma van dit jaar kan hier gevonden worden.    

Andere ontmoetingen

Wijkbijeenkomsten

Vier maal per jaar vindt een wijkbijeenkomst bij iemand thuis plaats. De afgelopen jaren hebben we telkens een stuk uit de Bergrede (Mattheus 5,6,7) gelezen. Dit jaar beginnen we met het evangelie van Lucas. We lezen telkens van tevoren thuis een afgesproken stuk en daar praten we over. Uitnodiging en tekstdeel worden via mail of post naar alle leden en vrienden verstuurd.

dinsdag       29 oktober 2019  15.00 – 16.30 uur
woensdag   30 oktober 2019  10.30 – 12.00 uur
dinsdag       24   maart 2020  15.00 – 16.30 uur
woensdag   25    maart 2020  10.30 – 12.00 uur

Plaats, tijd: zie gemeenteblad
Leiding en info: Sabine du Croo

Adventsmiddag met Xandra Mizée

Een gezellige middag voor ouderen in de adventstijd. Remonstranten en Doopsgezinden zingen kerstliederen onder leiding van Xandra Mizée. Xandra zal ook iets over de achtergrond en de betekenis van de liederen vertellen. Er is tijd genoeg om elkaar te spreken en ondertussen drinken we thee en koffie en staan er allerlei lekkere versnaperingen. Tot slot is er een glaasje warme wijn.

di 10 december 2019 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Kerkzaal
Leiding en info: Sabine du Croo
Opgave mogelijk tot 26 november

Theemiddag in De Molenplas

Een middag voor ouderen van de Remonstrantse en Doopsgezinde Gemeente om elkaar te ontmoeten en kennis te maken of om bij te praten. We zitten op het terras van de uitspanning ‘De Molenplas’, en kijken uit over het water. Er worden thee, koffie en taartjes geserveerd en later komen de drankjes en hapjes. Uiteraard geen kosten.

do 4 juni 2019 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Restaurant de Molenplas, Waertmolenpad 1, in Schalkwijk
Leiding en info: Corine Wepster tel. 5478460, e-mail: cwepster@xs4all.nl
Opgave mogelijk tot 21 mei

Kennemer Vrienden Kring

De Kennemer vriendenkring was vroeger een gezelschap van uitsluitend mannen, maar sinds enige jaren zijn ook vrouwen van harte welkom. Iedere maand is er een lezing over een actueel onderwerp en daarna is er discussie en kan men vragen stellen. Nieuwe belangstellenden zijn altijd welkom.

3e vrijdag van de maand, oktober t/m april 10.00 – 12.00 uur
Plaats: Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout
Leiding en info: Bino Fortuin, tel. 5247816