Cursussen en Activiteiten

Overzicht voorjaar 2022

IN TIJDEN VAN CORONA
Wij volgen de adviezen van het RIVM en CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken). Deze adviezen worden naar de kerkenraad gecommuniceerd door het Landelijk bureau Remonstranten.
Dit betekent dat we de anderhalve meter maatregel met mondkapje aanhouden. Er wordt bij kerkdiensten geen QR-code gevraagd. Vóór en na de dienst wordt er ontsmet en geventileerd. Er wordt wel (zacht) gezongen. Bij de muziekdiensten treden maximaal twee beroepsmusici naast de vaste organist op.

ACTIVITEITEN   Inleiding
Hieronder vindt u de gesprekskringen, u bent heel welkom. Wijzigingen zijn te vinden op onze website haarlem.remonstranten.nl, in de digitale nieuwsbrief Van de gemeente voor de gemeente èn in het gemeenteblad.
Iedereen kan zich inschrijven voor activiteiten. Voor leden en vrienden zijn bijeenkomsten gratis, aan anderen wordt een bijdrage van € 5,­ per keer gevraagd, bij aanvang te voldoen aan de contactpersoon van de betreffende cursus.

Voor alle bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, geldt:
opgave bij Kerkelijk bureau Remonstranten Haarlem,
per e-mail: bureau.remhaarlem@gmail.com of
tel. nr.: 023-5254969 (Mariet Sonneveld)


Diensten waar muziek in zit

zondag 20 februari             Close listening Uitgesteld. Dit wordt een gewone dienst
zondag 20 maart                 3e zondag van de 40 dagen tijd
zondag 12 juni                      Poëziedienst
Afhankelijk van wat er kan en mag speelt Gerrie Meijers met andere musici en Sabine du Croo gaat voor. Het programma voor deze muziekdiensten wordt later bekend gemaakt op onze website en via de nieuwsbrieven.


Nieuwe spiritualiteit

We lezen en gaan in gesprek over A new earth, vertaald: Een nieuwe aarde van Eckhart Tolle. Tolle is een Duitse leraar en auteur op het gebied van spiritualiteit. Zijn eerste boek De Kracht van het nu werd een bestseller. Hij is uitgebreid geïnterviewd over A new earth door Oprah Winfrey in 10 sessies, je kunt die thuis bekijken op youtube. We lezen het boek in 5 keer, dus telkens 2 hoofdstukken en eventueel 2 sessies op youtube.
Tolle, geboren als Ulrich Leonard Tölle (Lünen, 1948) werd geboren in Duitsland. Hij woonde vanaf zijn dertiende bij zijn vader in Spanje. Rond zijn twintigste verhuisde hij naar Engeland. Omdat hij geen middelbareschoolopleiding had gedaan, moest hij een avondopleiding volgen om zich te kwalificeren voor de universiteit. Vervolgens bezocht hij de Universiteit van Londen en de Universiteit van Cambridge. Op zijn negenentwintigste ervoer hij naar eigen zeggen een ‘spirituele transformatie’ die het begin van zijn functioneren als spiritueel raadsman en leraar markeerde. Hij veranderde zijn naam toen in Eckhart, naar de 13e-eeuwse mysticus Meester Eckhart. Tegenwoordig woont hij in de Canadese stad Vancouver.
Graag zelf het boek aanschaffen in het Engels (€10) of Nederlands (€22,50) .

do 20 januari 2022   19.45 – 21.15 uur  X    do 17 februari 2022 19.45 – 21.15 uur
do 17 maart 2022      19.45 – 21.15 uur         do 7 april 2022          19.45 – 21.15 uur
do 12 mei 2022         19.45 – 21.15 uur
Plaats: Kerkzaal                   Leiding en info: Sabine du Croo


Gesprekskring ‘Perspectief’

Gesprekskring voor mensen die net met pensioen zijn en bezig zijn hun leven opnieuw in te richten. We praten de ene keer over afleveringen van het televisieprogramma De verwondering op zondagochtend, terug te kijken op uitzending gemist. De andere keer houdt iemand een korte inleiding op een boek.
ma 17 januari  X                               15.00 – 16.30 uur, over
                                                          De kunst van het ongelukkig zijn van Dirk de Wachter
ma 28 februari                      15.00 – 16.30 uur, over De verwondering op zondag 27 feb
ma 11 april                            15.00 – 16.30 uur, over een boek, zie gemeenteblad
(S du Croo afwezig, iemand anders heeft de leiding)
ma 13 juni                             15.00 – 16.30 uur, over De verwondering op zondag 12 juni
Plaats: Remonstrantenzaal           Leiding en info: Sabine du Croo


Gesprekskring ‘Zin in ouderdom’

We praten over vragen die te maken hebben met ouder worden en geloof. Denk aan: je prioriteiten bepalen, het inrichten van je leven, rekening houden met beperkingen, je kijk op je toekomst, je godsbeelden en hoe die veranderen. Het is telkens op de eerste maandag van de maand.
ma 10 januari 2022  X         15.00 – 16.30 uur
ma 7 februari 2022               15.00 – 16.30 uur
ma 7 maart 2022                   15.00 – 16.30 uur
ma 4 april 2022                     15.00 – 16.30 uur
di 14 juni 2022                     15.00 – 16.30 uur theemiddag aan de Molenplas
Plaats: Remonstrantenzaal          Leiding en info: Sabine du Croo

 

Gesprekskring ‘Nog een kopje’

Deze groep voor iedereen van boven de 70/75 jaar komt op donderdag eens in de maand bij elkaar. We praten over de kleine en grote dingen in het leven. Bovendien wordt iedere keer een gespreksonderwerp aangereikt.
do 20 januari 2022   X         14.15 – 15.45 uur      do 17 februari 2022             14.15 – 15.45 uur
do 17 maart 2022                 14.15 – 15.45 uur      do 7 april 2022                      14.15 – 15.45 uur
do 12 mei 2022                    14.15 – 15.45 uur
di 14 juni 2022                     15.00 – 16.30 uur theemiddag aan de Molenplas
Plaats: Remonstrantenzaal           Leiding: Sabine du Croo     Info: Nanny Vermeer, tel. 5335892

Filmkring

We kijken samen een film en praten daarover na. Introducties op de films staan in het gemeenteblad.
ma 24 januari 2022   X         15.15 – 18.00 uur       Mountain, 2017, Jennifer Peedom
ma 14 februari 2022                        15.15 – 18.00 uur       Pane e Tulipani, 2000, Silvio Soldini
ma 21 maart 2022                 15.15 – 18.00 uur       Documentaire La Vie moderne, 2008,
Raymond Depardon
ma 25 april 2022                   15.15 – 18.00 uur       Walk with me, 2017,
Marc Francis & Max Pugh
Plaats: Remonstrantenzaal           Leiding: Sabine du Croo     Opgave: Nanny Vermeer
nanny.vermeer@hetnet.nl

Gedicht ontspoort

Je krijgt een selectie gedichten thuisgestuurd, voordat we ze in de kring bespreken. Doel van het gezamenlijk lezen is niet zozeer een uitputtende analyse van het gedicht, maar meer een gesprek over hetgeen het gedicht oproept. Daarmee kan een gesprek ontstaan dat iets verder gaat dan waar je in het dagelijks leven aan toekomt.
Plaats: Remonstrantenzaal           Leiding en info: Corine Wepster en Marion Sanders
cwepster@xs4all.nl

De stiltewandeling

Samen wandelen zonder praten, dat is de bedoeling. Soms lopen we door Elswout, andere keren door de duingebieden. Na de wandeling die ongeveer een uur duurt, drinken we een kop koffie of thee bij een uitspanning en is er gelegenheid om bij te praten.
Plaats: buiten                                   Leiding en info: Louise Koster, kosterlouise@yahoo.com

 

Filosofisch café

Het Filosofisch café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Zie voor meer info ook de website filosofischcafehaarlem.nl
Er staan komend seizoen weer zes avonden op het programma met interessante onderwerpen en boeiende sprekers.
wo 19 januari      X       19.45-21-45                 Katrien Schaubroeck – Irs Murdoch
wo 16 februari     X      19.45-21-45                 Damiaan Denys – Het tekort van het teveel.
wo 16 maart                  19.45-21-45                 Govert Buijs – Het goede leven en de vrije markt.
20 april 2022               19.45-21-45                  Hans Alma – Het verlangen naar zin  (ipv 1 dec’21)
Plaats: Kerkzaal
Leiding: Gerrit van Elburg, tel. 5322801
Info: Paul van Dijk, tel. 5245521, paulvandijk1948@gmail.com
Kosten: €10, inclusief consumptie, studenten en HaarlemPas krijgen korting
Opgave vooraf niet nodig.

Theemiddag aan de Molenplas

Op dinsdagmiddag 14 juni van 15 tot 16.30 uur bent u van harte uitgenodigd in restaurant de Molenplas om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje thee/koffie met een taartje voor een glaasje later op de middag. U kunt zich opgeven bij het bureau of bij Corine Wepster, tel 5478460, cwepster@xs4all.nl.

 

Overzicht najaar 2020

ACTIVITEITEN

Inleiding
Dit half jaar vinden alle activiteiten/gesprekskringen plaats in de kerkzaal. In het najaar van 2020 zullen de diensten om 10.45 uur beginnen, zodat gelucht kan worden na de dienst van onze huurders. We vragen u tussen 10.30 en 10.45 uur binnen te komen. Zolang de anderhalve meterregel van kracht is, verzoeken wij u uw komst te melden bij remonstranten.haarlem@gmail.com. Na de dienst zullen we niet gezamenlijk koffie of thee kunnen drinken.

Wij ontmoeten elkaar wel bij de cursussen en activiteiten die in dit boekje staan vermeld. Aanvullingen en wijzigingen zijn te vinden op onze website haarlem.remonstranten.nl en in het gemeenteblad. Iedereen kan zich inschrijven voor activiteiten. Voor leden en vrienden zijn bijeenkomsten gratis, aan anderen wordt een bijdrage van € 5,­ per keer gevraagd, bij aanvang te voldoen aan de contactpersoon van de betreffende cursus.

Voor de cursussen graag vóór genoemde deadline opgeven, zodat we weten of er genoeg inschrijvingen zijn. U krijgt uiteraard bericht of de cursus definitief doorgaat of vol zit.
Voor alle bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, geldt: opgave bij bureau Remonstranten, per e-mail: bureau.remhaarlem@gmail.com of per post: Oranjekade 1, 2011 VC Haarlem

Diensten waar muziek in zit
zondag 11 oktober
Een dienst met muziek en poëzie getiteld ‘Vragen stellen aan de stilte, en zachtjes verder gaan’, naar de dichtbundel van Ellen Warmond.
De muziek is Música Callada van Frederico Mompou (1893-1987) geschreven voor piano in de periode van 1959-1967. Het zijn korte stukjes, veelal meditatief van karakter. De titel Música Callada komt uit Cántico Espiritual, een gedicht van de mysticus San Juan de la Cruz (1542-1591), de vertaling luidt:
De kalme nacht
bij het aanbreken van de ochtend,
de muziek van de stilte,
de klinkende eenzaamheid,
het avondmaal, dat verstrooiing geeft en verliefd maakt
Mompou zelf zegt over deze muziek: …er wordt niet gevraagd verder te komen dan enkele millimeters in de ruimte, maar het is wel de bedoeling door te dringen tot in de grote diepten van onze ziel en tot in de heimelijke regionen van onze geest …
zondag 1 november
Herdenkingsdienst met muziek van o.a. Johann Sebastian Bach, César Franck en Arvo Pärt. Suzanne Groot, viool & Gerrie Meijers, piano
zondag 13 december
2-e Adventsdienst. De rode draad in deze dienst is Nun komm, der Heiden Heiland. Op dit reeds bestaande koraal componeerde Johann Sebastian Bach (1685-1750) drie grote bewerkingen voor orgel en bracht ze onder in zijn Achtzehn Choräle. Gerrie Meijers speelt deze drie koraalbewerkingen voor orgel:
Nun komm, der Heiden Heiland à 2 Clav. et Ped. BWV 659
– Trio super Nun komm, der Heiden Heiland à due bassi e canto fermo BWV 660
Nun komm, der Heiden Heiland in organo pleno canto fermo in Pedale BWV 661

Gesprekskring ‘Zinin’
Gesprekskring voor mensen die in de tweede helft van hun (werkende) leven zijn, meer tijd hebben, iets minder verplichtingen en af en toe willen nadenken en praten over zinvragen. Tijd voor heroriëntatie: ’Wat vind je belangrijk in je leven, wat wil je?’. We komen op donderdagen bij elkaar in de kerk. Gespreksmateriaal wordt van tevoren toegestuurd.

do 1 oktober 2020                20.00 – 21.45 uur
do 19 november 2020         20.00 – 21.45 uur
Plaats: kerkzaal
Leiding en info: Sabine du Croo               Opgave mogelijk tot 24 september

Gesprekskring ‘Perspectief’
Gesprekskring voor mensen die net met pensioen zijn en bezig zijn hun leven opnieuw in te richten. We komen een aantal keer per jaar bij elkaar. Soms praten we over een boek, dan weer over een artikel of een thema dat door iemand wordt ingeleid. Gespreksmateriaal wordt van tevoren toegestuurd.
Voorheen kwamen we bijeen op vrijdag, lunchtijd, bij iemand thuis. Nu komen we bijeen op de tweede dinsdagnamiddag in de kerkzaal.

di 13 oktober 2020              15.30 – 17.00 uur
di 10 november 2020                       15.30 – 17.00 uur
di 8 december 2020             15.30 – 17.00 uur

Plaats: Kerkzaal
Leiding en info: Sabine du Croo               Opgave mogelijk tot 6 oktober

Gesprekskring ‘Zin in ouderdom’
We praten over vragen die te maken hebben met de ouderdom. Denk aan: je prioriteiten bepalen, het inrichten van je leven, over het rekening houden met beperkingen en over je kijk op je toekomst en je geloof en hoe dat verandert.
Deze gesprekskring loopt al een paar jaar en wordt goed bezocht. Dit najaar delen we de groep in tweeën één ochtend- en één middagbijeenkomst op de eerste dinsdag en woensdag van de maand. We zitten in de kerkzaal. Schrijft u zich in voor groep A of B alstublieft, u kunt niet afwisselen. De gespreksonderwerpen zijn hetzelfde in beide groepen. Gespreksmateriaal wordt van tevoren toegestuurd.

A. di 6 oktober 2020 15.00 – 16.30 uur                 B. wo 7 oktober 2020                 10.30 – 12.00 uur
A. di 3 november 2020   15.00 – 16.30 uur           B. wo 4 november 2020   10.30 – 12.00 uur
A. di 1 december 2020     15.00 – 16.30 uur          B. wo 2 december 2020     10.30 – 12.00 uur

Plaats: kerkzaal
Leiding en info: Sabine du Croo               Opgave mogelijk tot 29 september

Gesprekskring ‘Nog een kopje’
Deze groep voor iedereen van boven de 70/75 jaar komt al ruim 15 jaar in wisselende samenstelling onder leiding van Florentine Six bij elkaar voor gesprek. Dit najaar is het even kijken hoe we het gaan doen, maar het plan is wel om weer te gaan starten. Voorlopig staat alleen de eerste bijeenkomst gepland, de volgende worden afgesproken tijdens de eerste keer. Het is in principe de tweede donderdag van de maand.

do 8 oktober 2020    14.15 – 15.45 uur
Plaats: Kerkzaal
Leiding en info: Florentine Six, tel. 5241262                   Opgave mogelijk tot 1 okt

Filosofisch café
Het Filosofisch Café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Dit najaar organiseert het bestuur geen lezingen en discussie avonden. Alle activiteiten worden opgeschort totdat er beweging komt in de 1,5 meter maatschappij. Zodra het programma bekend is, wordt het geplaatst op de website filosofischcafehaarlem.nl.

Plaats: Kerkzaal            Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Leiding: Gerrit van Elburg, tel. 5322801
info: Paul van Dijk, tel. 5245521, paulvandijk1948@gmail.com
Kosten: €5,-, studenten en HaarlemPas €3,-
Opgave vooraf niet nodig.

______________________________________

Overzicht 2019 – 2020

Iedereen kan zich inschrijven voor de cursussen en activiteiten. Voor leden en vrienden zijn bijeenkomsten meestal gratis, aan anderen wordt een bijdrage van  € 5,- per keer (tenzij anders vermeld) gevraagd.

U kunt een inschrijfformulier uit het programmaboekje invullen en per post sturen naar Oranjekade 1, 2011VC Haarlem of een e-bericht sturen naar bureau.remhaarlem@gmail.com.

1.     Filmkring 

 

Film

 

We kijken een documentaire of film, eten samen soep met brood en gaan in gesprek over wat we gezien hebben. Iedere keer bereidt een tweetal de film voor en iemand anders maakt soep. Iedereen neemt zelf brood en fruit mee.
Voorstel voor de tweede helft van het seizoen is om films te bekijken rond het thema ‘Duurzaamheid en klimaat’. Over dit voorstel wordt overlegd in de filmkring.

 

 

 

ma 7      oktober 2019 17.00 19.45 uur         I’ll Push You
ma 11 november 2019 17.00 19.45 uur        De Poolse bruid
ma 13     januari 2020 17.00 19.45 uur        in overleg, zie nieuwsbrief
ma 24   februari 2020 17.00 19.45 uur        in overleg, zie nieuwsbrief

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding en info: ds. Sabine du Croo de Jongh, e-mail: sabineducroo@gmail.com
Bijdrage: € 5 voor de licentie filmrechten
Opgave: is noodzakelijk i.v.m. de soep, je kunt je voor alle keren opgeven vóór 4 okt of, wanneer je incidenteel meedoet, uiterlijk telkens op de donderdag voorafgaande aan de film.

2.  Zin in ouderdom 

 

Sinds een paar decennia is de ouderdom de vierde levensfase. Een fase met eigen kenmerken en vragen. Je wilt (en moet soms ook) nadenken over je prioriteiten, het inrichten van je leven, over het rekening houden met beperkingen en over je kijk op je toekomst. Ook je geloof verandert soms. Gesprekskring voor mensen die met deze vragen bezig zijn.

 

di 24 september 2019  10.30 – 12.00 uur
di 26 november 2019  10.30 – 12.00 uur
di 21      januari 2020   10.30 – 12.00 uur
di 17       maart 2020    10.30 – 12.00 uur

Plaats: Oranjezaal
Leiding en info: Sabine du Croo e-mail: sabineducroo@gmail.com
Opgave mogelijk tot 17 september

3. Lezing Kick Bras & Mystiek lezen 

Mystieke teksten lezen met een groep mensen uit ‘Het verlangen van de ziel’ (red. Hein Blommestijn), ISBN 9789077728420, €18,-. In dit boekje komen moderne mystici aan het woord. Denk aan Simone Weil, Dag Hammerskjold, Saint Exupéry. Allemaal mensen die in de mystieke traditie staan, maar zich begeven in een ander taalveld dan de oude middeleeuwse mystici.

Samen mystieke teksten lezen houdt in dat er hardop gelezen wordt, vervolgens krijgt ieder de gelegenheid om te reageren op de tekst, en daarna kunnen vragen om verheldering gesteld worden, maar er wordt niet op elkaar gereageerd in de vorm van discussie. Er ontstaat dus geen, of minimaal, gesprek tussen de deelnemers. Wie dat wel graag wil, kan dat zelf aansluitend aan deze bijeenkomsten met enkele deelnemers afspreken. Vooraf ben je welkom voor de koffie vanaf 10.10 uur.

Op 4 februari komt Kick Bras een lezing geven over zijn  nieuwste boek. Kick Bras is emeritus predikant bij de PKN en heeft zich verdiept in mystiek en er een aantal boeken over geschreven. Hij weet er veel van, niet alleen op intellectueel niveau, maar juist ook als gelovig mens. Hij kan boeiend vertellen en neemt je mee in het verhaal.

di 5 november 2019  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 3 december 2019  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 4    februari 2020  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 3        maart 2020  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 31      maart 2020  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding: Sabine du Croo
Info: Connie van de Herik, cvdherik@xs4all.nl
Materiaal: het boek kost €18. Zelf aan te schaffen vóór de eerste keer.
Kosten: gratis voor ‘Vrienden van de Remonstranten’, overigen € 40, te voldoen bij aanvang,
Opgave mogelijk tot 4 september

 4. Labyrint lopen

Op woensdag 6 november en 13 november geven Ad de Graaf en Gerard van der Waard  twee workshops labyrint lopen, zoals die ook eerder dit jaar (zie blog) dit jaar hebben plaatsgevonden.
Het thema van de workshops is rond ‘verlieservaringen, loslaten, nieuwe wegen gaan’, waarbij we aansluiten op de herdenkingsviering van zondag 3 november. Hierin wordt stil gestaan bij geliefden die er niet meer zijn en leegte achter lieten.  Vrede vinden met wat is en daardoor weer ruimte scheppen. Zo leven we toe naar de tijd van hoop, verwachting en licht: advent.

wo 6  november 2019   10.00 – 12 uur  inloop 9.30 uur
wo 13 november 2019   10.00 – 12 uur inloop 9.30 uur

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding: Gerard van der Waard en Ad de Graaff
Info: gjvdwaard@gmail.comof ad.g.m.de.graaf@gmail.com
Kosten: gratis voor ‘Vrienden van de Remonstranten’, overigen € 5,- per keer,  te voldoen bij aanvang.
Opgave mogelijk tot 22 oktober

5. Twee zangprojecten o.l.v.  Antje de Wit

 

Zangproject (I) ‘Christmas Carols’

Zangproject (II) ‘Via Crucis’

 

 

Meer informatie kan gevonden worden bij Zangprojecten en koor

6. Projectkoor I en II o.l.v. Wieke Ubels

Sinds een aantal jaren werkt het Projectkoor o.l.v. Wieke Ubels mee aan twee diensten in het jaar. Dat zijn de herdenkingsdienst op 3 november, waarbij de overledenen herdacht worden, en de sluitingsdienst op 28 juni, de laatste zondag voor de zomerrust. Meer informatie kan gevonden worden Zangprojecten en koor.

7. Filosofisch Café Haarlem

Het Filosofisch Café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Dat doet het Filosofisch Café door het verzorgen van 7 avonden per seizoen, waarbij aansprekende filosofen een inleiding verzorgen naar aanleiding van een recent verschenen boek. Napraten kan met een drankje.

Het programma kan hier gevonden worden.    

8. Gedicht Ontspoort

In deze kring lezen we gezamenlijk gedichten die je van te voren hebt ontvangen. Doel van het gezamenlijk lezen is niet zozeer een uitputtende analyse, maar meer een gesprek over wat het gedicht oproept. Daarmee kan een gesprek ontstaan, dat iets verder reikt dan waar je in het dagelijks leven aan toe komt.

 

De avonden vinden plaats op woensdag van 19.30 tot 21.00 uur.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 18 september 2019, bij Johan Poelstra, Rio Grandelaan 16, 2051 LL  Overveen. We lezen dan voor de tweede keer een selectie gedichten van Wiel Kusters.

Leiding en info: Corine Wepster, tel. 5478460, e-mail: cwepster@xs4all.nl en Marion Sanders
Geen sluitingsdatum voor inschrijving

11. Gesprekskring ‘Zinin’

Gesprekskring voor mensen die in de tweede helft van hun werkende leven zijn, meer tijd hebben, iets minder verplichtingen en af en toe willen nadenken en praten over zinvragen. Tijd voor heroriëntatie: ’Wat vind je belangrijk in je leven, wat wil je?’. We komen een aantal keer per jaar bij elkaar.

wo 11 september  2019   20.00 – 21.45 uur
wo 13 november  2019   20.00 – 21.45 uur
wo 29      januari  2020  20.00 – 21.45 uur
wo 25        maart  2020   20.00 – 21.45 uur
wo 27            mei  2020   20.00 – 21.45 uur

Plaats: telkens bij iemand anders thuis
Leiding en info: Sabine du Croo, e-mail: sabineducroo@gmail.com

12. Gesprekskring ‘Perspectief’

Gesprekskring voor mensen die net met pensioen zijn en bezig zijn hun leven opnieuw in te richten. We komen een aantal keer per jaar bij elkaar. Soms praten we over een boek, dan weer over een artikel of een thema dat door iemand wordt ingeleid.

vr 20 september 2019 15.30 – 17.00 uur
vr 22  november 2019 15.30 – 17.00 uur
vr 31       januari 2020 15.30 – 17.00 uur
vr 17           april 2020  15.30 – 17.00 uur

Plaats: telkens bij iemand anders thuis
Leiding en info: Sabine du Croo, e-mail: sabineducroo@gmail.com

13.  Nog een kopje?

kopje

 

 

Iedere tweede donderdag van de maand is er van 14.15 uur tot 15.45 uur ‘Nog een kopje’. Een gesprekskring voor iedereen van boven de 70/75 jaar. Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en even bij te praten met een kopje koffie/thee (en nog een kopje…). Daarnaast bespreken we met elkaar onderwerpen die stof tot nadenken geven. De eerste bijeenkomst van het komend seizoen zal zijn op donderdag 12 september.

 

 

do 12 september 2019 14.15 – 15.45 uur
do 10      oktober 2019 14.15 – 15.45 uur
do 14 november  2019  14.15 – 15.45 uur
do 9       januari   2020 14.15 – 15.45 uur
do 13    februari   2020 14.15 – 15.45 uur
do 12        maart   2020 14.15 – 15.45 uur
do 9           april   2020 14.15 – 15.45 uur
do 14           mei   2020 14.15 – 15.45 uur
do 11            juni   2020 14.15 – 15.45 uur

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding en info: Florentine Six, tel. 5241262.                                            

Hofkoor

Het Hofkoor o.l.v. Louise Koster is een zelfstandig koor, los van de kerk. Repetities zijn op woensdagmiddag. Het Hofkoor werkt mee aan de startzondag en aan de Taizédienst op de 1eAdvent; 1 dec. Wie wil, kan aanschuiven en meedoen met de repetities.

Informatie over het programma van dit jaar kan hier gevonden worden.    

Andere ontmoetingen

Wijkbijeenkomsten

Vier maal per jaar vindt een wijkbijeenkomst bij iemand thuis plaats. De afgelopen jaren hebben we telkens een stuk uit de Bergrede (Mattheus 5,6,7) gelezen. Dit jaar beginnen we met het evangelie van Lucas. We lezen telkens van tevoren thuis een afgesproken stuk en daar praten we over. Uitnodiging en tekstdeel worden via mail of post naar alle leden en vrienden verstuurd.

dinsdag       29 oktober 2019  15.00 – 16.30 uur
woensdag   30 oktober 2019  10.30 – 12.00 uur
dinsdag       24   maart 2020  15.00 – 16.30 uur
woensdag   25    maart 2020  10.30 – 12.00 uur

Plaats, tijd: zie gemeenteblad
Leiding en info: Sabine du Croo

Adventsmiddag met Xandra Mizée

Een gezellige middag voor ouderen in de adventstijd. Remonstranten en Doopsgezinden zingen kerstliederen onder leiding van Xandra Mizée. Xandra zal ook iets over de achtergrond en de betekenis van de liederen vertellen. Er is tijd genoeg om elkaar te spreken en ondertussen drinken we thee en koffie en staan er allerlei lekkere versnaperingen. Tot slot is er een glaasje warme wijn.

di 10 december 2019 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Kerkzaal
Leiding en info: Sabine du Croo
Opgave mogelijk tot 26 november

Theemiddag in De Molenplas

Een middag voor ouderen van de Remonstrantse en Doopsgezinde Gemeente om elkaar te ontmoeten en kennis te maken of om bij te praten. We zitten op het terras van de uitspanning ‘De Molenplas’, en kijken uit over het water. Er worden thee, koffie en taartjes geserveerd en later komen de drankjes en hapjes. Uiteraard geen kosten.

do 4 juni 2019 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Restaurant de Molenplas, Waertmolenpad 1, in Schalkwijk
Leiding en info: Corine Wepster tel. 5478460, e-mail: cwepster@xs4all.nl
Opgave mogelijk tot 21 mei

Kennemer Vrienden Kring

De Kennemer vriendenkring was vroeger een gezelschap van uitsluitend mannen, maar sinds enige jaren zijn ook vrouwen van harte welkom. Iedere maand is er een lezing over een actueel onderwerp en daarna is er discussie en kan men vragen stellen. Nieuwe belangstellenden zijn altijd welkom.

3e vrijdag van de maand, oktober t/m april 10.00 – 12.00 uur
Plaats: Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout
Leiding en info: Bino Fortuin, tel. 5247816