Cursussen en Activiteiten

Overzicht seizoen 2022 -2023

Van harte welkom bij de Remonstranten Haarlem! We houden kerkdiensten met muziek en er zijn verschillende gesprekskringen. Op deze site ziet u enkele van onze plannen voor het seizoen 2022-2023. Onze website remonstranten.haarlem.nl wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt met wat we verder nog organiseren.
Fijn om u (weer) bij deze activiteiten te zien!

ACTIVITEITEN   Inleiding

Inleiding
Hieronder vindt u de gesprekskringen, u bent heel welkom. Wijzigingen zijn te vinden op onze website haarlem.remonstranten.nl, in de digitale nieuwsbrief Van de gemeente voor de gemeente èn in het gemeenteblad.

Iedereen kan zich inschrijven voor activiteiten. Voor leden en vrienden zijn bijeenkomsten gratis, aan anderen wordt een bijdrage van € 5,­ per keer gevraagd, bij aanvang te voldoen aan de contactpersoon van de betreffende cursus.

Voor alle bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, geldt:
opgave bij Kerkelijk bureau Remonstranten Haarlem,
per e-mail: bureau.remhaarlem#gmail.com   (in plaats van # een @ !)
of  tel. nr.: 023-5254969 (Mariet Sonneveld)

Diensten waar muziek in zit

zondag 9 oktober ’22         Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart
Cantus Valerius
(kamerkoor) gedirigeerd door Gottfried Stöhr, artistiek leider is Mildred Aikema

zondag 6 november ’22     Herdenkingsdienst      m.m.v. het koor van de kerk

zondag 18 december ’22   Lessons & Carols   m.m.v. solisten en het koor van de kerk

zondag 19 februari ’23      Thema: Zielsverlangen,  muziek van Ola Gjeilo en Eric Whitacre
koor, strijkers, piano/orgel o.l.v. Joke Geraets

zondag 2 april ’23           3e zondag van de 40 dagen tijd   Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi,
Kleinvrouwenkoor Baba Jaga, solisten, strijkkwartet en orgel o.l.v. Michelle Mallinger

zondag 11 juni ’23            poëzie, gebed en muziek
m.m.v. Jan Willem Baljet bariton  en de Gedichtenkring

Het programma voor deze muziekdiensten wordt bekend gemaakt op deze website en via de nieuwsbrieven.

Concert in januari

Zaterdagmiddag 21 jan 2023 16.00h Theatraal concert met muziek van o.a. Carl Loewe en Richard Strauss.

Uitvoerenden: Marina Besselink sopraan, Gerrie Meijers piano, Johanna van Steen regie

Toegang gratis, collecte na afloop.

Jaarthema ‘Vele talen, in alles de liefde’

Pinksteren 2022 gaven de Remonstranten een nieuwe publicatie uit: Vele talen, in alles de liefde. De titel van het boek is ook het jaarthema van de Remonstranten in het seizoen 2022- 2023.

Taal achter de woorden

Pinksteren is bij uitstek het feest van de communicatie, van de talen, van het elkaar begrijpen. Maar dan gaat het meestal over talen die we kunnen spreken en schrijven. Dit boek gaat nu juist over talen die nauwelijks in woorden te vatten zijn. Over dingen die verwondering en nieuwsgierigheid kunnen opwekken, zoals kunst, stilte, dierentaal, film, taal van planten, gebarentaal, bijbeltaal en de sterrenhemel. Fenomenen die zich aan ons presenteren en ons uitnodigen om ons te openen ‘voor wat er misschien is’. ‘Vele talen, in alles de liefde’ zoekt naar het heilige daarin. Het wil zien wat niet te zien is, horen wat alleen vanbinnen hoorbaar is, voelen wat niet aanraakbaar is, opsnuiven wat geen geur heeft. De liefde ont-dekken.


Ode aan de liefde

Tien remonstrantse theologen, de auteurs van dit boek, gaan over een onderwerp dat hen fascineert in gesprek met een expert. De tien essays tonen de rijke diversiteit in de manieren waarop wij met elkaar communiceren en waarop de dingen tot ons spreken. De auteurs werken in een kerk of een gevangenis, ziekenhuis of zorginstelling. Vijf jonge illustratoren verrijkten de woordtaal met beeldtaal. ‘Vele talen, in alles de liefde’ is een ode aan de liefde, in welke vorm dan ook.

Werkwijze

In onze kerk zullen we in kerkdiensten en in gesprekskringen over dit onderwerp in gesprek gaan. In iedere gesprekskring komt er dit seizoen één of meerdere keren een essay uit het boekje aan bod.

Boekenclub

Op verzoek start er een boekenclub. Iedereen kan zich intekenen. Bedoeling is wel dat je het boek hebt gelezen voordat we bij elkaar komen. We spreken samen af welk boek we de volgende keer lezen. De voorkeur gaat meer uit naar boeken die met zingeving en manier van leven te maken hebben, minder naar romans. We komen bij elkaar en ieder neemt een paar stellingen en/of vragen mee over het gelezen boek en brengt die in. Het eerste boek is voorgesteld door iemand die mee wil doen, zij heeft onderstaande inleiding geschreven.

Eerste bijeenkomst: Do 4 oktober’22        19.30 – 21 uur
Niksen, lang leve het lanterfanten, van Maartje Willems, 2020

Ik zei tegen mijn broer dat ik gewoon een tijdje niks had zitten doen. ‘Ja’, zei mijn broer, ‘Ik associeer jou met nietsdoen’. Dat verbaasde me. Want ik was opgevoed -en hij dus ook- op een Calvinistische manier, waarin het erop aankwam je tijd goed te besteden. Geen tijd ‘verloren’ laten gaan. Nuttig te zijn!

Druk, drukker, drukst,
Snel, sneller, snelst,
Zo is ons leven.

Maar het kan ook anders.
Maak tijd voor langzaamheid.

Do 4 oktober  2022           19.30 – 21 uur
Do 1 december 2022         19.30 – 21 uur
Do 2 maart   2023              19.30 – 21 uur
Plaats: Remonstrantenzaal                       Leiding en info: Sabine du Croo

Nieuwe spiritualiteit

We lezen en gaan in gesprek over Gezegend de ruimte tussen jou en mij, de mystieke wijsheid van de Kelten van John O’Donohue, 2022.
Graag zelf het boek aanschaffen, e-book / Engels (€10), Nederlands (€23) of uit de bieb lenen.

do 29 september 2022         19.30 – 21.00 uur
do 3 november 2022             19.30 – 21.00 uur
do 19 januari 2022                 19.30 – 21.00 uur
do 17 februari 2022               19.45 – 21.15 uur
Plaats: Remonstrantenzaal                       Leiding en info: Sabine du Croo

Bijbelkring

Dit seizoen twee korte projecten over bijbelverhalen die aansluiten op een kerkdienst. We lezen uit Mijn held en ik, autobiografisch bijbellezen. In het najaar lezen we het verhaal van Jakob en in het voorjaar het verhaal van Johannes de Doper.

di 1 november 2022                    19.30 – 21 uur
di 15 november 2022                  19.30 – 21 uur
zo 20 november 2022        10.30 uur        dienst over Jakob
di 21 februari  2022                    19.30 – 21 uur
di 7 maart 2022                          19.30 – 21 uur
zo 19 maart 2023                10.30 uur        dienst over Johannes de doper
Plaats: Remonstrantenzaal                       Leiding en info: Sabine du Croo


Gesprekskring ‘Zin in ouderdom’

We praten over vragen die te maken hebben met ouder worden en geloof. Denk aan: je prioriteiten bepalen, het inrichten van je leven, rekening houden met beperkingen, je kijk op je toekomst, je godsbeelden en hoe die veranderen.
Dit seizoen nemen we als uitgangspunt voor het gesprek een boekje van Anselm Grün, Gelukkig ouder worden. Aanvaarden, loslaten en je verzoenen, 2016

ma 5 september 2022          15.00 – 16.30 uur
ma 3 oktober 2022               15.00 – 16.30 uur, zonder Sabine
ma 7 november 2022           15.00 – 16.30 uur
di 13 december 2022           15.00 – 16.30 uur adventsmiddag in de kerk
ma 9 januari 2023                 15.00 – 16.30 uur
ma 13 februari 2023             15.00 – 16.30 uur
ma 13 maart 2023                 15.00 – 16.30 uur, zonder Sabine
ma 17 april 2023                   15.00 – 16.30 uur
di 13 juni theemiddag aan de Molenplas van 15.00 – 16.30 uur
Plaats: Remonstrantenzaal          Leiding en info: Sabine du Croo


Gesprekskring ‘Nog een kopje’

Op de 2e donderdag van de maand komen we bij elkaar. Deze gesprekskring is voor iedereen van boven 75 jaar. We beginnen met een rondje ‘Hoe gaat het er mee?’ en het tweede deel van de middag praten we over een onderwerp. Je hoeft niks voor te bereiden.

do 8 september 2022         14.15 – 15.45 uur
do 13 oktober 2022             14.15 – 15.45 uur, zonder Sabine
do 10 november 2022         14.15 – 15.45 uur
di 13 december adventsmiddag in de kerk van 15.00 – 16.30 uur
do 12 januari 2023               14.15 – 15.45 uur
do 9 februari 2023               14.15 – 15.45 uur, zonder Sabine
do 9 maart 2023                  14.15 – 15.45 uur
do 13 april 2023                   14.15 – 15.45 uur, zonder Sabine
di 13 juni theemiddag aan de Molenplas van 15.00 – 16.30 uur
Plaats: Remonstrantenzaal           Leiding: Sabine du Croo     Info: Nanny Vermeer, tel. 5335892
nanny.vermeer#hetnet.nl  (in plaats van # een @ !)


Filmkring

We kijken samen een film en praten daarover na. Introducties en titels van de films staan in verband met filmrechten in het gemeenteblad en activiteiten boekje en de nieuwsbrief.

ma 31 oktober  2022           15.15 – 18.00 uur       UITGESTELD naar 1 mei
ma 28 november 2022        15.15 – 18.00 uur      
ma 30 januari 2023              15.15 – 18.00 uur
ma 27 februari 2023            15.15 – 18.00 uur      
ma 27 maart 2023                15.15 – 18.00 uur
ma 1 mei 2023                       15.15 – 18.00 uur

Plaats: Remonstrantenzaal           Leiding: Sabine du Croo     Opgave: Nanny Vermeer
nanny.vermeer#hetnet.nl  (in plaats van # een @ !)

Gedicht ontspoort

Je krijgt een selectie gedichten thuisgestuurd, voordat we ze in de kring bespreken. Doel van het gezamenlijk lezen is niet zozeer een uitputtende analyse van het gedicht, maar meer een gesprek over hetgeen het gedicht oproept. Daarmee kan een gesprek ontstaan dat iets verder gaat dan waar je in het dagelijks leven aan toekomt.

Plaats: Remonstrantenzaal           Leiding en info: Corine Wepster en Marion Sanders
cwepster#xs4all.nl   (in plaats van # een @ !)


De stiltewandeling

Samen wandelen zonder praten, dat is de bedoeling. Soms lopen we door Elswout, andere keren door de duingebieden. Na de wandeling die ongeveer een uur duurt, drinken we een kop koffie of thee bij een uitspanning en is er gelegenheid om bij te praten.

Plaats: buiten             Leiding en info: Louise Koster, kosterlouise#yahoo.com  (in plaats van # een @ !)


Filosofisch café

Het Filosofisch café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Zie voor meer info ook de website www.filosofischcafehaarlem.nl

wo 28 september 2022    19.45-21-45   Daan Heerma van Voss – De bange mens
wo 26 oktober 2022          19.45-21-45  Bert Keizer – Over leven en werk van Ludwig Wittgenstein
wo 23 november 2022      19.45-21-45  Jurriën Hamer, Waarom schurken pech hebben en helden geluk
wo 25 januari  2023           19.45-21-45    Katrien Schaubroeck – Iris Murdoch
wo 22 februari 2023          19.45-21-45    Damiaan Denys – Het tekort van het teveel
wo 22 maart 2023             19.45-21-45    Stine Jensen – Faalmoed
wo 19 april 2023                19.45-21-45    Thema maand van de filosofie 2023
zie ook: www.maandvandefilosofie.nl/nieuwsbrief

Plaats: Kerkzaal             Leiding: Gerrit van Elburg, tel. 06 22346128, fil.cafehaarlem#gmail.com
Info: Paul van Dijk, tel. 5245521, paulvandijk1948#gmail.com      (in plaats van # een @ ! )
Opgave vooraf niet nodig.
Kosten: €10, inclusief consumptie, studenten en HaarlemPas krijgen korting

Toekomst van ons huis van bezinning en inspiratie

In groepjes denken en spreken we over brede en smalle vragen en stellingen over wie we (niet) willen zijn en waar we over tien jaar willen staan. Geen besluiten, misschien plannen, wel een vervolg …

4 november 2022      10.00-12.00
Plaats: Remonstrantenzaal           info: Miriam van Praagh, miriamvanpraagh#gmail.com (in plaats van # een @ ! )

Autodienst

In de meeste gevallen lukt het om zelf vervoer naar en van de kerk te regelen. Denk aan meerijden met iemand anders, de bus of de regio-taxi. Maar soms lukt het even niet. Dan kunt u bellen of mailen naar Suzanne Karsten. Zij heeft overzicht over de mensen die hebben aangeboden af en toe iemand te willen ophalen of wegbrengen naar de kerk. Zij zal met u samen kijken of er iets op te vinden is. Suzanne Karsten     tel 5314253, suzan#karsten307.nl  (in plaats van # een @ ! )

Overzicht voorjaar 2022

Diensten waar muziek in zit
concerten
Gesprekskring Spiritualiteit
Gesprekskring ‘Zin in ouderdom’
Gesprekskring ‘Nog een kopje’
Filmkring

We kijken samen een film en praten daarover na. Introducties op de films staan in het gemeenteblad.
ma 24 januari 2022   X         15.15 – 18.00 uur
ma 14 februari 2022              15.15 – 18.00 uur      
ma 21 maart 2022                 15.15 – 18.00 uur      
ma 25 april 2022                   15.15 – 18.00 uur      
Plaats: Remonstrantenzaal           Leiding: Sabine du Croo     Opgave: Nanny Vermeer

Gedicht ontspoort
De stiltewandeling
Filosofisch café

Het Filosofisch café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Zie voor meer info ook de website filosofischcafehaarlem.nl
Er staan komend seizoen weer zes avonden op het programma met interessante onderwerpen en boeiende sprekers.
wo 19 januari      X       19.45-21-45                 Katrien Schaubroeck – Irs Murdoch
wo 16 februari     X      19.45-21-45                 Damiaan Denys – Het tekort van het teveel.
wo 16 maart 2022       19.45-21-45                 Govert Buijs – Het goede leven en de vrije markt.
20 april 2022               19.45-21-45                  Hans Alma – Het verlangen naar zin  (ipv 1 dec’21)

Theemiddag aan de Molenplas

Overzicht najaar 2020

ACTIVITEITEN

Diensten waar muziek in zit
zondag 11 oktober 2020
Een dienst met muziek en poëzie getiteld ‘Vragen stellen aan de stilte, en zachtjes verder gaan’, naar de dichtbundel van Ellen Warmond.
De muziek is Música Callada van Frederico Mompou (1893-1987) geschreven voor piano in de periode van 1959-1967. Het zijn korte stukjes, veelal meditatief van karakter. De titel Música Callada komt uit Cántico Espiritual, een gedicht van de mysticus San Juan de la Cruz (1542-1591), de vertaling luidt:
De kalme nacht
bij het aanbreken van de ochtend,
de muziek van de stilte,
de klinkende eenzaamheid,
het avondmaal, dat verstrooiing geeft en verliefd maakt
Mompou zelf zegt over deze muziek: …er wordt niet gevraagd verder te komen dan enkele millimeters in de ruimte, maar het is wel de bedoeling door te dringen tot in de grote diepten van onze ziel en tot in de heimelijke regionen van onze geest …
zondag 1 november 2020
Herdenkingsdienst met muziek van o.a. Johann Sebastian Bach, César Franck en Arvo Pärt. Suzanne Groot, viool & Gerrie Meijers, piano
zondag 13 december 2020
2-e Adventsdienst. De rode draad in deze dienst is Nun komm, der Heiden Heiland. Op dit reeds bestaande koraal componeerde Johann Sebastian Bach (1685-1750) drie grote bewerkingen voor orgel en bracht ze onder in zijn Achtzehn Choräle. Gerrie Meijers speelt deze drie koraalbewerkingen voor orgel:
Nun komm, der Heiden Heiland à 2 Clav. et Ped. BWV 659
– Trio super Nun komm, der Heiden Heiland à due bassi e canto fermo BWV 660
Nun komm, der Heiden Heiland in organo pleno canto fermo in Pedale BWV 661

Gesprekskring ‘Zinin’
Gesprekskring voor mensen die in de tweede helft van hun (werkende) leven zijn, meer tijd hebben, iets minder verplichtingen en af en toe willen nadenken en praten over zinvragen. Tijd voor heroriëntatie: ’Wat vind je belangrijk in je leven, wat wil je?’. We komen op donderdagen bij elkaar in de kerk. Gespreksmateriaal wordt van tevoren toegestuurd.

do 1 oktober 2020                20.00 – 21.45 uur
do 19 november 2020         20.00 – 21.45 uur
Plaats: kerkzaal
Leiding en info: Sabine du Croo               Opgave mogelijk tot 24 september

Gesprekskring ‘Perspectief’
Gesprekskring voor mensen die net met pensioen zijn en bezig zijn hun leven opnieuw in te richten. We komen een aantal keer per jaar bij elkaar. Soms praten we over een boek, dan weer over een artikel of een thema dat door iemand wordt ingeleid. Gespreksmateriaal wordt van tevoren toegestuurd.
Voorheen kwamen we bijeen op vrijdag, lunchtijd, bij iemand thuis. Nu komen we bijeen op de tweede dinsdagnamiddag in de kerkzaal.

di 13 oktober 2020              15.30 – 17.00 uur
di 10 november 2020           15.30 – 17.00 uur
di 8 december 2020             15.30 – 17.00 uur

Plaats: Kerkzaal
Leiding en info: Sabine du Croo               Opgave mogelijk tot 6 oktober

Gesprekskring ‘Zin in ouderdom’
We praten over vragen die te maken hebben met de ouderdom. Denk aan: je prioriteiten bepalen, het inrichten van je leven, over het rekening houden met beperkingen en over je kijk op je toekomst en je geloof en hoe dat verandert.
Deze gesprekskring loopt al een paar jaar en wordt goed bezocht. Dit najaar delen we de groep in tweeën één ochtend- en één middagbijeenkomst op de eerste dinsdag en woensdag van de maand. We zitten in de kerkzaal. Schrijft u zich in voor groep A of B alstublieft, u kunt niet afwisselen. De gespreksonderwerpen zijn hetzelfde in beide groepen. Gespreksmateriaal wordt van tevoren toegestuurd.

A. di 6 oktober 2020 15.00 – 16.30 uur                 B. wo 7 oktober 2020                 10.30 – 12.00 uur
A. di 3 november 2020   15.00 – 16.30 uur           B. wo 4 november 2020   10.30 – 12.00 uur
A. di 1 december 2020     15.00 – 16.30 uur          B. wo 2 december 2020     10.30 – 12.00 uur

Plaats: kerkzaal
Leiding en info: Sabine du Croo               Opgave mogelijk tot 29 september

Gesprekskring ‘Nog een kopje’
Deze groep voor iedereen van boven de 70/75 jaar komt al ruim 15 jaar in wisselende samenstelling onder leiding van Florentine Six bij elkaar voor gesprek. Dit najaar is het even kijken hoe we het gaan doen, maar het plan is wel om weer te gaan starten. Voorlopig staat alleen de eerste bijeenkomst gepland, de volgende worden afgesproken tijdens de eerste keer. Het is in principe de tweede donderdag van de maand.

do 8 oktober 2020    14.15 – 15.45 uur
Plaats: Kerkzaal
Leiding en info: Florentine Six, tel. 5241262                   Opgave mogelijk tot 1 okt

Filosofisch café
Het Filosofisch Café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Dit najaar organiseert het bestuur geen lezingen en discussie avonden. Alle activiteiten worden opgeschort totdat er beweging komt in de 1,5 meter maatschappij. Zodra het programma bekend is, wordt het geplaatst op de website filosofischcafehaarlem.nl.

Plaats: Kerkzaal            Tijd: 19.45 – 21.45 uur
Leiding: Gerrit van Elburg, tel. 5322801
info: Paul van Dijk, tel. 5245521, paulvandijk1948#gmail.com  (in plaats van # een @ !)
Kosten: €5,-, studenten en HaarlemPas €3,-
Opgave vooraf niet nodig.

______________________________________

Overzicht 2019 – 2020

Iedereen kan zich inschrijven voor de cursussen en activiteiten. Voor leden en vrienden zijn bijeenkomsten meestal gratis, aan anderen wordt een bijdrage van  € 5,- per keer (tenzij anders vermeld) gevraagd.

U kunt een inschrijfformulier uit het programmaboekje invullen en per post sturen naar Oranjekade 1, 2011VC Haarlem of een e-bericht sturen naar bureau.remhaarlem#gmail.com. (in plaats van # een @ !)

1.     Filmkring 

Film

We kijken een documentaire of film, eten samen soep met brood en gaan in gesprek over wat we gezien hebben. Iedere keer bereidt een tweetal de film voor en iemand anders maakt soep. Iedereen neemt zelf brood en fruit mee.
Voorstel voor de tweede helft van het seizoen is om films te bekijken rond het thema ‘Duurzaamheid en klimaat’. Over dit voorstel wordt overlegd in de filmkring.

ma 7      oktober 2019 17.00 19.45 uur
ma 11 november 2019 17.00 19.45 uur
ma 13     januari 2020 17.00 19.45 uur
ma 24   februari 2020 17.00 19.45 uur

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding en info: ds. Sabine du Croo de Jongh
Bijdrage: € 5 voor de licentie filmrechten
Opgave: is noodzakelijk i.v.m. de soep, je kunt je voor alle keren opgeven vóór 4 okt of, wanneer je incidenteel meedoet, uiterlijk telkens op de donderdag voorafgaande aan de film.

2.  Zin in ouderdom 

Sinds een paar decennia is de ouderdom de vierde levensfase. Een fase met eigen kenmerken en vragen. Je wilt (en moet soms ook) nadenken over je prioriteiten, het inrichten van je leven, over het rekening houden met beperkingen en over je kijk op je toekomst. Ook je geloof verandert soms. Gesprekskring voor mensen die met deze vragen bezig zijn.

di 24 september 2019  10.30 – 12.00 uur
di 26 november 2019  10.30 – 12.00 uur
di 21      januari 2020   10.30 – 12.00 uur
di 17       maart 2020    10.30 – 12.00 uur

Plaats: Oranjezaal
Leiding en info: Sabine du Croo
Opgave mogelijk tot 17 september

3. Lezing Kick Bras & Mystiek lezen 

Mystieke teksten lezen met een groep mensen uit ‘Het verlangen van de ziel’ (red. Hein Blommestijn), ISBN 9789077728420, €18,-. In dit boekje komen moderne mystici aan het woord. Denk aan Simone Weil, Dag Hammerskjold, Saint Exupéry. Allemaal mensen die in de mystieke traditie staan, maar zich begeven in een ander taalveld dan de oude middeleeuwse mystici.

Samen mystieke teksten lezen houdt in dat er hardop gelezen wordt, vervolgens krijgt ieder de gelegenheid om te reageren op de tekst, en daarna kunnen vragen om verheldering gesteld worden, maar er wordt niet op elkaar gereageerd in de vorm van discussie. Er ontstaat dus geen, of minimaal, gesprek tussen de deelnemers. Wie dat wel graag wil, kan dat zelf aansluitend aan deze bijeenkomsten met enkele deelnemers afspreken. Vooraf ben je welkom voor de koffie vanaf 10.10 uur.

Op 4 februari komt Kick Bras een lezing geven over zijn  nieuwste boek. Kick Bras is emeritus predikant bij de PKN en heeft zich verdiept in mystiek en er een aantal boeken over geschreven. Hij weet er veel van, niet alleen op intellectueel niveau, maar juist ook als gelovig mens. Hij kan boeiend vertellen en neemt je mee in het verhaal.

di 5 november 2019  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 3 december 2019  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 4    februari 2020  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 3        maart 2020  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie
di 31      maart 2020  10.30 – 12 uur, v.a. 10.10 koffie

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding: Sabine du Croo
Info: Connie van de Herik
Materiaal: het boek kost €18. Zelf aan te schaffen vóór de eerste keer.
Kosten: gratis voor ‘Vrienden van de Remonstranten’, overigen € 40, te voldoen bij aanvang,
Opgave mogelijk tot 4 september

 4. Labyrint lopen

Op woensdag 6 november en 13 november geven Ad de Graaf en Gerard van der Waard  twee workshops labyrint lopen, zoals die ook eerder dit jaar (zie blog) dit jaar hebben plaatsgevonden.
Het thema van de workshops is rond ‘verlieservaringen, loslaten, nieuwe wegen gaan’, waarbij we aansluiten op de herdenkingsviering van zondag 3 november. Hierin wordt stil gestaan bij geliefden die er niet meer zijn en leegte achter lieten.  Vrede vinden met wat is en daardoor weer ruimte scheppen. Zo leven we toe naar de tijd van hoop, verwachting en licht: advent.

wo 6  november 2019   10.00 – 12 uur  inloop 9.30 uur
wo 13 november 2019   10.00 – 12 uur inloop 9.30 uur

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding: Gerard van der Waard en Ad de Graaff
Kosten: gratis voor ‘Vrienden van de Remonstranten’, overigen € 5,- per keer,  te voldoen bij aanvang.
Opgave mogelijk tot 22 oktober

5. Twee zangprojecten o.l.v.  Antje de Wit

Zangproject (I) ‘Christmas Carols’

Zangproject (II) ‘Via Crucis’

Meer informatie kan gevonden worden bij Zangprojecten en koor

6. Projectkoor I en II o.l.v. Wieke Ubels

Sinds een aantal jaren werkt het Projectkoor o.l.v. Wieke Ubels mee aan twee diensten in het jaar. Dat zijn de herdenkingsdienst op 3 november, waarbij de overledenen herdacht worden, en de sluitingsdienst op 28 juni, de laatste zondag voor de zomerrust. Meer informatie kan gevonden worden Zangprojecten en koor.

7. Filosofisch Café Haarlem

Het Filosofisch Café Haarlem wil een platform bieden voor bezinning, reflectie, inspiratie en discussie. Dat doet het Filosofisch Café door het verzorgen van 7 avonden per seizoen, waarbij aansprekende filosofen een inleiding verzorgen naar aanleiding van een recent verschenen boek. Napraten kan met een drankje.

Het programma kan hier gevonden worden.    

8. Gedicht Ontspoort

In deze kring lezen we gezamenlijk gedichten die je van te voren hebt ontvangen. Doel van het gezamenlijk lezen is niet zozeer een uitputtende analyse, maar meer een gesprek over wat het gedicht oproept. Daarmee kan een gesprek ontstaan, dat iets verder reikt dan waar je in het dagelijks leven aan toe komt.

De avonden vinden plaats op woensdag van 19.30 tot 21.00 uur.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 18 september 2019, bij Johan Poelstra, Rio Grandelaan 16, 2051 LL  Overveen. We lezen dan voor de tweede keer een selectie gedichten van Wiel Kusters.

Leiding en info: Corine Wepster, tel. 5478460 en Marion Sanders
Geen sluitingsdatum voor inschrijving

11. Gesprekskring ‘Zinin’

Gesprekskring voor mensen die in de tweede helft van hun werkende leven zijn, meer tijd hebben, iets minder verplichtingen en af en toe willen nadenken en praten over zinvragen. Tijd voor heroriëntatie: ’Wat vind je belangrijk in je leven, wat wil je?’. We komen een aantal keer per jaar bij elkaar.

wo 11 september  2019   20.00 – 21.45 uur
wo 13 november  2019   20.00 – 21.45 uur
wo 29      januari  2020  20.00 – 21.45 uur
wo 25        maart  2020   20.00 – 21.45 uur
wo 27            mei  2020   20.00 – 21.45 uur

Plaats: telkens bij iemand anders thuis
Leiding en info: Sabine du Croo

12. Gesprekskring ‘Perspectief’

Gesprekskring voor mensen die net met pensioen zijn en bezig zijn hun leven opnieuw in te richten. We komen een aantal keer per jaar bij elkaar. Soms praten we over een boek, dan weer over een artikel of een thema dat door iemand wordt ingeleid.

vr 20 september 2019 15.30 – 17.00 uur
vr 22  november 2019 15.30 – 17.00 uur
vr 31       januari 2020 15.30 – 17.00 uur
vr 17           april 2020  15.30 – 17.00 uur

Plaats: telkens bij iemand anders thuis
Leiding en info: Sabine du Croo

13.  Nog een kopje?

kopje

Iedere tweede donderdag van de maand is er van 14.15 uur tot 15.45 uur ‘Nog een kopje’. Een gesprekskring voor iedereen van boven de 70/75 jaar. Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en even bij te praten met een kopje koffie/thee (en nog een kopje…). Daarnaast bespreken we met elkaar onderwerpen die stof tot nadenken geven. De eerste bijeenkomst van het komend seizoen zal zijn op donderdag 12 september.

do 12 september 2019 14.15 – 15.45 uur
do 10      oktober 2019 14.15 – 15.45 uur
do 14 november  2019  14.15 – 15.45 uur
do 9       januari   2020 14.15 – 15.45 uur
do 13    februari   2020 14.15 – 15.45 uur
do 12        maart   2020 14.15 – 15.45 uur
do 9           april   2020 14.15 – 15.45 uur
do 14           mei   2020 14.15 – 15.45 uur
do 11            juni   2020 14.15 – 15.45 uur

Plaats: Remonstrantenzaal
Leiding en info: Florentine Six                                         

Hofkoor

Het Hofkoor o.l.v. Louise Koster is een zelfstandig koor, los van de kerk. Repetities zijn op woensdagmiddag. Het Hofkoor werkt mee aan de startzondag en aan de Taizédienst op de 1eAdvent; 1 dec. Wie wil, kan aanschuiven en meedoen met de repetities.

Informatie over het programma van dit jaar kan hier gevonden worden.    

Andere ontmoetingen

Wijkbijeenkomsten

Vier maal per jaar vindt een wijkbijeenkomst bij iemand thuis plaats. De afgelopen jaren hebben we telkens een stuk uit de Bergrede (Mattheus 5,6,7) gelezen. Dit jaar beginnen we met het evangelie van Lucas. We lezen telkens van tevoren thuis een afgesproken stuk en daar praten we over. Uitnodiging en tekstdeel worden via mail of post naar alle leden en vrienden verstuurd.

dinsdag       29 oktober 2019  15.00 – 16.30 uur
woensdag   30 oktober 2019  10.30 – 12.00 uur
dinsdag       24   maart 2020  15.00 – 16.30 uur
woensdag   25    maart 2020  10.30 – 12.00 uur

Plaats, tijd: zie gemeenteblad
Leiding en info: Sabine du Croo

Adventsmiddag met Xandra Mizée

Een gezellige middag voor ouderen in de adventstijd. Remonstranten en Doopsgezinden zingen kerstliederen onder leiding van Xandra Mizée. Xandra zal ook iets over de achtergrond en de betekenis van de liederen vertellen. Er is tijd genoeg om elkaar te spreken en ondertussen drinken we thee en koffie en staan er allerlei lekkere versnaperingen. Tot slot is er een glaasje warme wijn.

di 10 december 2019 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Kerkzaal
Leiding en info: Sabine du Croo
Opgave mogelijk tot 26 november

Theemiddag in De Molenplas

Een middag voor ouderen van de Remonstrantse en Doopsgezinde Gemeente om elkaar te ontmoeten en kennis te maken of om bij te praten. We zitten op het terras van de uitspanning ‘De Molenplas’, en kijken uit over het water. Er worden thee, koffie en taartjes geserveerd en later komen de drankjes en hapjes. Uiteraard geen kosten.

do 4 juni 2019 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Restaurant de Molenplas, Waertmolenpad 1, in Schalkwijk
Leiding en info: Corine Wepster
Opgave mogelijk tot 21 mei

Kennemer Vrienden Kring

De Kennemer vriendenkring was vroeger een gezelschap van uitsluitend mannen, maar sinds enige jaren zijn ook vrouwen van harte welkom. Iedere maand is er een lezing over een actueel onderwerp en daarna is er discussie en kan men vragen stellen. Nieuwe belangstellenden zijn altijd welkom.

3e vrijdag van de maand, oktober t/m april 10.00 – 12.00 uur
Plaats: Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, Aerdenhout
Leiding en info: Bino Fortuin