Biografie ds Sabine du Croo de Jongh

Na gymnasium beta ben ik theologie gaan studeren in Leiden. Theologie omdat het me interesseerde en omdat ik ‘God’ belangrijk vond. Niet dat we thuis veel naar de kerk gingen, hoewel de Remonstrantse-Doopgezinde kerk in Deventer op de achtergrond wel aanwezig was. Ik ben afgestudeerd met hoofdvak godsdienstfilosofie en bijvakken economie en bedrijfskunde. Daarna volgde het Seminarium van de Remonstranten.

Direct na het afleggen van het Seminarium examen, werd ik beroepen in Haarlem. Daar ben ik nog altijd. Heb in het landelijke hoofdbestuur, de COZA gezeten. Heb me verdiept in Boedhisme, wat verhelderend was voor de christelijke inzichten. Met Gerrie Meijers hebben we al vroeg de muziekdiensten geïnitieerd. We hebben veel ‘andersoortige’ diensten in elkaar gezet, met kunstwerken, toneel, muziek (klassiek en modern) poëzie, film en zelfs ballonnen en een trampoline. Ik schrijf ‘we’ omdat bij dit soort dingen altijd meer mensen betrokken zijn.

Voor mij is de verbinding met God het belangrijkste. Ik weet dat iedereen zich God anders voorstelt en dat onze verbinding met God verandert in de loop van je leven. Mijn interesse ligt daarin om vanuit de eigen ervaring van mensen een brug te slaan naar christelijk gedachtengoed en om beide elementen, de ervaring en het gedachtengoed, tot zijn recht te laten komen. En ik vind het erg leuk als u met mij meedenkt! Welkom!