Lessons & Carols. Voorganger ds. Sabine du Croo

Datum 17 december 2017
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Het is nu al jaren gebruik bij ons om deze 3e Advent te vieren met een dienst naar de opzet van de Anglicaanse dienst. Het is een afwisseling van liederen en teksten die bij de Adventstijd horen en vooruitwijzen naar Kerst. Dit jaar is bijzonder omdat Antje de Wit, kerkmusicus en dirigent, al een aantal weken bezig is met een zangproject in onze kerk. Daarin worden liederen geoefend en de achtergronden van de liederen toegelicht. De uitvoering van de geoefende liederen zal zijn in deze dienst. Veel liederen kan iedereen meezingen, het koor zingt de tegenstem of een aantal coupletten. Het is een vrolijke dienst vooruitwijzend naar de Kersttijd. Zie ook blog.

Agenda