Organisatie

De Remonstrantse gemeente heeft een bestuur dat maandelijks bijeen komt en verantwoordelijk is voor alle zaken betreffende de gemeente en het kerkgebouw.

Zij legt in de jaarlijkse algemene ledenvergadering ALV bestuurlijke en financiële verantwoording af aan hun eigen leden. 
Het kerkgebouw behoort tot de Remonstrantse gemeente.

Tot voorjaar 2014 was onze gemeente bekend onder de naam Werkgemeenschap van Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten te Haarlem. De Vrijzinnige gemeente heeft zich door een te laag aantal leden opgeheven en de naam “Werkgemeenschap” is komen te vervallen.

De gemeente kent een aantal secties die zich bezighouden met specifieke aandachtsgebieden. Zo bestaan er secties voor diaconie, wijkwerk, vorming en de muziekcommissie. De contactpersonen zijn:

 

Sectie Diakonie: dhr. J. Saveur            m.saveur@planet.nl

Sectie Wijkwerk: mw. G.G. Renssen   ggrenssen@tele2.nl

Sectie Vorming: mw. I. Wachter         iet.wachter@gmail.com

Muziekcommissie: mw.ds.C.C.S. du Croo de Jongh   sabine.ducroo@inter.nl.net