Interview Bouman

Interview met oudpredikant ds Severien Bouman, 20160220 door Jan Saveur

In onze serie interviews met oud-predikanten van de Remonstrantse gemeente in Haarlem volgt hier het interview met ds Severien Bouman.

Bouman

Severien Bouman is predikant geweest in Rotterdam, Naarden-Bussum, Haarlem en Groningen. Sinds zijn emeritaat in 2007 is hij een week per maand predikant in Friedrichstadt. Zijn periode van vijf jaar in Haarlem van 1988 tot 1993 was eigenlijk maar kort. In zijn Haarlemse tijd kwam ik hem vaak tegen met schaatsen op de ijsbaan. Ik probeerde dan om hem in zijn fraaie stijl te volgen.

 

Ik vraag hoe het komt dat hij predikant is geworden. Ik ben begonnen met Nederlands studeren in Leiden. Ik was altijd al een jongen van de lettertjes. Op Minerva, de studentenvereniging, bleek dat heel veel van mijn gesprekken met andere studenten steeds over levensvragen gingen. Een keer merkte iemand op, waarom studeer je eigenlijk geen theologie? Daar heb ik even over nagedacht en dat ben ik gaan doen. Dat mijn vader het daar niet mee eens was werkte alleen maar stimulerend. Ik studeerde toen aan het Remonstrants Seminarie. Van daaruit werd ik een gevraagd voor het studentenpredikantschap aan de TU Delft. Ik grapte dan dat ik aan de Theologische Universiteit was verbonden. Een bijzonder voorval uit mijn carrière is dat ik destijds Sabine de Croo de Jongh samen met Marthe de Vries ,mocht aannemen.

Is het goed voor een dominee om van standplaats te wisselen? Dat kunnen gunstige veranderingen zijn, niet alleen voor de predikant, maar ook voor de gemeente. Omgaan met een nieuwe gemeente geeft nieuwe impulsen zowel aan de predikant als aan de gemeente. Het voordeel van lang op de zelfde plaats blijven is dat je de gemeenteleden, en soms hele generaties, beter kent.

Ben je gelovig? Ik merk dat ik steeds vromer wordt. Maar die vroomheid staat wel in verbondenheid met de wereld om me heen, en met de cultuur. Als predikant heb je het voordeel dat je iedere week de preek moet voorbereiden. Dat dwingt je vanzelf tot nadenken , veel lezen en je verdiepen. Maatschappelijke thema’s zijn belangrijk, maar moeten niet domineren. Ik sluit me aan bij dominee Buskes, de vroegere idealistiche prominente socialist. Hij zei: Het gaat om het geloofsgesprek. Daar is maatschappelijke betrokkenheid een deel van.

Zie je ontwikkelingen in de Remonstrantse kerken, in de vorm van de diensten of in hoe het toegaat in de gemeentes? Dat is moeilijk te zeggen, de ene gemeente is zo anders dan de andere, maar in Friedrichstadt is duidelijk een hele andere ontwikkeling aan de gang dan ik in Nederland bespeur.

De gemeente daar heeft 180 leden, alle generaties. Je ziet er vaak nieuwe mensen in de kerk. Friedrichstadt is ooit opgebouwd door uitgeweken Remonstranten en heeft in 1621 stadsrechten gekregen. Er is ook nog een hele kleine doopsgezinde gemeente met nog 24 leden. Maar de oecumene, waar ook de Lutheranen en de Katholieken aan deelnemen leeft er heel sterk.    Friedrichstadt is maar klein met 2500 inwoners. Het ligt in Sleeswijk –Holstein aan de rivier de Eider op ca 25 km van de Noordzee. Er is daar een voormalige kazerne van de medische troepen, die tot voor kort leeg stond. Nu zitten daar 2000 vluchtelingen. De kerken en ook de hele bevolking zet zich in voor de vluchtelingen.

 

Sociale cohesie is in een kerk belangrijk. Nieuwe mensen moeten zich thuis kunnen voelen. Dus, spreek hen aan.

Hoe kan de vorm van de dienst er toe bijdragen dat nieuwelingen zich aangetrokken voelen? Een dienst moet vreugde geven. We komen te praten over avondmaalsdiensten, die je zonder stress zou kunnen beleven. In Friedrichstadt doet men het nu twee maal per jaar. Toen men er toe overging om beurteling s met twaalf mensen om de tafel te zitten, zoals de discipelen, werd het heel vreemd gevonden, maar nu wil men niet meer anders.

 

Wat vind je van de huidige reclamecampagne van de Broederschap? De slogans op de posters zijn niet meer specifiek voor de Remonstranten. De PKN trouwt ook homo’s . De idealen van de Remonstranten zoals door Roessingh en Heering geformuleerd zijn in de Protestantse kerken inmiddels gerealiseerd. Hebben de Remonstranten nog wel een eigen doelgroep? Wat is het eigen geluid? Ik proef in de slogans bijna een anti-oecumenische tendens, een krampachtig zoeken naar   onderscheiding van anderen. Misschien kan je beter samengaan met anderen.

In Haarlem zijn we begonnen om de contacten met de Doopsgezinden te verstevigen door gezamenlijke diensten en kringen. Severien: 25 jaar geleden leidden Alle Hoekema en ik een gezamenlijke gedichtenkring.

Als je nu als jonge student opnieuw een beroep kon kiezen zou je dan weer voor predikant kiezen?

Ja, het is nog steeds een mooi beroep .

 

Jan Saveur, 22 februari 2016