26 februari 2024

Veertigdagenblog #2: Zonder oordeel

Geschreven door Sabine du Croo
Actueel Foto: Kerkfotografie Veertigdagenblog #2: Zonder oordeel
Bezinning in de Veertigdagentijd: een paar keer per week verschijnt op onze site een speciale blog. Hoe kunnen we bepaalde teksten interpreteren? En hoe kunnen we in de Veertigdagentijd nadenken over ons eigen leven en dat van anderen?

Op een keer nodigde een farizeeër Jezus uit om te komen eten. Jezus ging naar het huis van de farizeeër toe, en daar ging hij aan tafel. In de stad woonde ook een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidde. Toen die vrouw hoorde dat Jezus bij de farizeeër thuis was, ging ze erheen. Ze nam een flesje olie mee. Het was heel dure olie, met een lekkere geur. De vrouw ging bij Jezus staan en begon te huilen. Met haar tranen maakte ze de voeten van Jezus nat. En met haar haren maakte ze zijn voeten weer droog. Toen kuste ze zijn voeten en goot de olie eroverheen. Toen de farizeeër zag wat er gebeurde, dacht hij: Die Jezus is geen profeet! Anders zou hij wel weten dat zij een slechte vrouw is. En dan had hij haar wel weggestuurd.

Overweging

Dit verhaal staat ook in Marcus en Matteus, daar staat het bij de lijdensverhalen. Lucas vertelt dit verhaal niet bij de lijdensverhalen. Lucas benadrukt een ander aspect: liefde wordt altijd rijkelijk gegeven. Liefde wordt niet druppel voor druppel uitgeschonken, maar gul uitgegoten. Deze vrouw heeft veel liefde ontvangen van Jezus. Ze ziet haar eigen leven en wat daarin verkeerd gedaan/gegaan is, door het mededogen van Jezus vanuit een ander perspectief. Zij heeft een nieuw begin gemaakt. Dat is voor haar een bevrijdende ervaring geweest. En daarom geeft ze nu veel liefde terug. Dat gaat vanzelf. Wie veel heeft meegemaakt heeft veel te geven, want hij weet hoe het is. 
De farizeeër daarentegen begrijpt het niet. Hij kent de diepte van het lijden van deze vrouw niet en veroordeelt haar. Ze is in zijn ogen een zondares.

Oefening voor vandaag

Wanneer iemand iets vertelt over zichzelf, over wat hij heeft meegemaakt en hoe hij dat ervaren heeft, schort je oordeel dan eens op, stel niet te veel vragen, luister alleen maar, ontvang het verhaal in liefde.

Bijbeltekst uit Lucas 7, vers 36-39 (Bijbel in Gewone Taal)

Gerelateerd