Eerste zondag van Advent, Taizé-dienst

Datum 3 december 2017
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Haarlem

De eerste dienst is een Taizédienst. Meditatief van aard met veel liederen uit Taizé en Advents­teksten. Advent is de reis ‘op weg’ naar Kerst zie ook Blog. De reis wordt in deze dienst ter sprake gebracht in het verhaal van de droom Jacob over een ladder, een trap, tussen hemel en aarde (Genesis 28 : 10-22). Die ladder is een beeld van de opgang naar de Eeuwige.

Voorganger is ds. Sabine du Croo de Jongh.

Agenda