Dienst Stille Zaterdag in de Bavo

Datum 30 maart
Tijd 22:00 - 23:30 uur
Locatie Bavo, Grote Markt, Haarlem

Een gezamenlijke dienst van PKN Centrum, Lutheranen en Remonstranten in de Bavo op de Grote Markt.

Terwijl de kermis buiten de kerk een uur stil houdt, en we soms de lichten van de Spin nog door de ramen zien flakkeren vieren we in de kerk de doorgang van donker naar licht in de nacht van zaterdag op zondag, de paasnacht. We beginnen de viering in het donker, dan wordt het licht van de paaskaars binnengebracht en verspreid door de kerk, we geven het licht aan elkaar door met kaarsjes. Eigenlijk is dat het meest belangrijke moment van de viering. Daarna volgen bijbelteksten over de overgang van donker naar licht, van dood naar leven, uit allerlei bijbelboeken. Tot slot is er een avondmaal om ons in herinnering te roepen dat we met elkaar en met de Eeuwige verbonden zijn. En ieder gaat zijns weegs tot we elkaar weer op paasmorgen in de eigen kerk ontmoeten.   

Agenda