Palmpasen. Bloemen-kerkdienst. ds. Pieter Korbee

Datum 9 april 2017
Tijd 10:30 - 11:45 uur
Locatie Haarlem

Op Palmpasen gedenken wij de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, enkele dagen voor zijn gevangenneming en executie.

In de dienst zullen vele bloemen zijn, die na de dienst worden uitgedeeld aan onze oudere en zieke gemeenteleden. Aan de aanwezigen wordt gevraagd zo mogelijk te helpen met het rondbrengen van de bloemen.

Agenda