Kerkdienst met thema medemensen door ds Jan van Selms

Datum 27 januari
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarem

Hoe gaan we om met onze medemensen, die het gevoel hebben dat ze naast de maatschappij zijn komen te staan? Hoe ging Jezus om met deze mensen : de melaatsen, de doofstommen? Al die mensen die het gevoel hadden er niet meer bij te horen?

De voorganger is: ds Jan van Selms. Hij was na een lange periode als vlootpredikant tot zijn F.L.O. (Functioneel leeftijdsontslag op 55 jarige leeftijd) nog 11 jaar werkzaam als geestelijk verzorger in de Mariastichting/ Diaconessenhuis.

 

Agenda