Kerkdienst: “Onkruid tussen het graan”. Ds. Antje van der Hoek

Kerkdienst: “Onkruid tussen het graan”. Ds. Antje van der Hoek
Datum 23 oktober 2016
Tijd 10:30 uur
Locatie Haarlem

Zondagmorgen zal ds. Antje van der Hoek in de kerkdienst een overweging houden over de gelijkenis uit Mattheus 13 : 24-30. Jezus bespreekt hier de vraag of het onkruid, dat opgroeit tussen het graan, eruit gehaald moet worden, of dat het onkruid samen met het graan kan opgroeien.

Gerrie Meijers bespeelt het orgel.

De diaconale collecte is voor de vluchtelingen in het Midden Oosten, en dan speciaal voor het werk dat de christelijke kerken in die regio doen voor de ontheemden (aansluitend bij de actie ZOUT van Kerk-in-Actie).

 

Agenda