Kerkdienst. ds. Kim Magnée – de Berg

Datum 17 juni 2018
Tijd 10:30 uur
Locatie HAARLEM

Op zondag 17 juni gaat ds. Kim Magnée-de Berg uit Gouda voor. Zij werkt in Gouda als predikant in een samenwerkingsgemeente van remonstranten, doopsgezinden en vrijzinnige protestanten. Daarnaast is zij geestelijk verzorger in een woonzorgcentrum in Den Haag. De dienst van zondag heeft als thema: De Geest die ons transformeert en in beweging zet. Naast bijbelteksten uit Romeinen en Lucas lezen we een verhaal van de Ierse schrijver en theoloog Peter Rollins, een origineel en dwars denker die ons de vraag stelt in hoeverre we ons nog werkelijk laten veranderen door ons geloof. Laten wij ons nog in beweging zetten?

Agenda