Gezamenlijke dienst

Datum 16 juli 2017
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Samen met de Lutheranen in de Remonstrante kerk. Voorganger Sabine du Croo de Jongh.

Agenda