Gesprekskring ‘Zin in ouderdom’

Datum 18 april
Tijd 15:00 - 16:30 uur
Locatie Remonstrantse Kerk, Oranjekade 1, Haarlem
Entree
5 euro

We praten over vragen die te maken hebben met ons leven en geloof. Denk aan: je prioriteiten bepalen, het inrichten van je leven, rekening houden met beperkingen, je kijk op je toekomst, je godsbeelden en hoe die veranderen. De deelnemers van deze kring zijn 70 – 90 jaar. Geïnteresseerd? Neem contact op met onze administratie via bureau.remhaarlem@gmail.com en doe een keer mee. Het gespreksonderwerp ontvangt u via de whatsappgroep van deze kring in de week er vóór. De bijeenkomst vindt plaats in de Remonstrantenzaal van onze kerk en wordt geleid door predikant ds. Sabine du Croo.

Meedoen is gratis voor leden/vrienden van de Remonstrantse Kerk, andere belangstellenden betalen 5 euro.

NB: oorspronkelijk stond op de site dat deze gesprekskring op maandag 15 april zou plaatsvinden, maar de kring is verplaatst naar donderdag 18 april.

Agenda