Filosofisch café

Datum 21 februari
Tijd 19:45 - 21:30 uur
Locatie Haarlem

Martha Claeys – Trots. De filosofie van een emotie

Trots lijkt iets voor mensen met grote ego’s, voor personen die snel gekrenkt zijn. Filosofe Martha Claeys onderzoekt de betekenis van trots en laat zien dat deze emotie juist in onze woelige tijden van groot belang is. ‘Wees trots en neem ruimte, vooral daar waar het niet van je verwacht wordt: kus je partner in het openbaar, vier waar je trots op bent, schaam je niet voor je lichaam. En als je die ruimte al hebt: deel ze dan met iedereen die stilletjes de moed bijeenraapt om wat trotser te zijn.’

Martha Claeys (1994) is als doctor in de filosofie verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen. Zij publiceert over hoe we ons op een goede manier tot onszelf en anderen kunnen verhouden. Ze ontving de KVAB Jaarprijs voor Wetenschapscommunicatie voor haar podcast Kluwen. Martha geeft les, verzorgt lezingen, en modereert debatten en interviews. www.marthaclaeys.com

Agenda