Algemene Leden Vergadering uitgesteld

Datum 8 mei
Tijd 10:15 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Op vrijdagmorgen 8 mei 2020 vindt om 10.15 uur de ALV plaats, waarvoor leden en vrienden van harte zijn uitgenodigd. De stukken zijn beschikbaar vanaf 26 april 2020.

Agenda