Lezing en nagesprek met Kick Bras ‘Het bezielde landschap’

Datum 20 maart
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie Remonstrantse Kerk, Haarlem
Entree
Gratis
De tweede lezing in het Passie Project wordt gegeven door Kick Bras, protestants predikant, die zich verdiept heeft in de mystiek en daar verschillende boeken over geschreven heeft. Hij spreekt over ‘Het bezielde landschap’.

In oude religies werd de natuur beleefd als bezield door goden en geesten. Dat veranderde door het christendom. Maar toch bleef ook in het christelijke Westen de natuur een middel waardoor de Schepper zich manifesteerde. Landschapsschilders hebben vanaf de late middeleeuwen dat ook proberen te verbeelden. En ook later, toen het kerkelijke christendom niet veel invloed meer had op de kunstenaars, verlangden zij ernaar om hun spirituele visie uit te drukken in hun landschappen.

Kick Bras schreef hier een boek over en hij zal hierover een lezing geven waarbij hij veel kunstwerken zal projecteren. Hij legt de nadruk op de symbolistische kunst tussen 1880 en 1940, met kunstenaars als Gauguin en Van Gogh, Emily Carr en Jacoba van Heemskerk, Emil Nolde en Ferdinand Hodler. Aan de orde komen thema’s als Bergen, Lucht en water, Eenheid met de kosmos. Het rijk geïllustreerde boek Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst zal ook te koop zijn.

Dr. Kick Bras is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en als onderzoeker spiritualiteit geassocieerd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen (zie www.kickbras.nl).

Opgeven tot 2 dagen van tevoren bij Mariet Sonneveld: bureau.remhaarlem@gmail.com

Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van ons Passieproject, dat wij samen met Doopsgezind Haarlem organiseren.

Agenda