Startzondag

Startzondag
Datum 4 september 2016
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Op deze zondag begint het seizoen! We komen bijeen voor de viering en na afloop is er een presentatie van ons jaarprogramma. Vertegenwoordigers van cursussen en activiteiten geven een enthousiaste toelichting. Wij maken u hier attent op ons geheel vernieuwde winterprogrammaboekje, vormgegeven door Marjorie Specht.

Op de website vindt U alle informatie over de ‘preek van de leek‘, muziekdiensten, concerten, cursussen en het filosofisch cafe.

U kunt zich ter plekke inschrijven of als u zich nog even wilt beraden het inschrijfformulier naderhand opsturen naar de kerk. Voorganger bij de dienst is ds. Antje van der Hoek en Gerrie Meijers bespeelt het orgel.

Agenda