18 augustus 2016

Preek van de Leek over de gelijkenissen

Geschreven door Peter Kluit

Jan Kortie, Désanne van Brederode en Frénk van der Linden houden een ‘Preek van de leek’. Geen van drieën lekenpredikers zijn theoloog, maar hebben hun sporen op andere terreinen verdiend. Jan Kortie is Stembevrijder, Désanne van Brederode is filosofe en Frénk van der Linden is journalist. Alle drie hebben ze een gelijkenis uit het Nieuwe testament gekozen als leidraad voor hun preek. Het begin en het einde van de diensten wordt geleid door Ds. Sabine Du Croo de Jongh.

Wij kijken met plezier naar de diensten van deze eigenzinnige lekenprekers uit. U ook? Zet dan alvast de data in uw agenda: 18 september voor de dienst van Jan Kortie, hij zal preken over ‘Het verloren schaap’, op 16 oktober de dienst van Désanne van Brederode en als hekkensluiter Frénk van der Linden op 13 november.

Manon van’t Hof

DesanneJanKortie Frenk

Gerelateerd