Verdieping

31 oktober 2016

Recensie ‘Erfenis zonder testament’ – Filosofisch Cafe met Maarten van Buuren 23 november

Hoe gaat dat, als iemand overlijdt zonder dat hij of zij een testament heeft opgemaakt? Dan is het de wet die bepaalt wie de erfgenamen zijn. Maar wat als het bij die erfenis niet om materiële goederen gaat, maar om religieus cultuurgoed, zoals de bijbelse Tien Geboden? Wie zijn dan de erfgenamen, instituties als synagogen.. Lees verder

10 september 2016

Recensie ‘Moreel Erfgoed’

 Op 26 oktober, aanvang 20.00u, zijn Bas de Gaay Fortman en zijn kleindochter Willemijn te gast in de avond over ‘moreel erfgoed’. Zie hier een recensie van zijn boek: ‘Koers houden in een tijd van ontwrichting’.   Van de Chinese muur tot de Amsterdamse grachten en de molens van Kinderdijk: het is cultureel erfgoed, opgenomen in.. Lees verder

18 augustus 2016

Preek van de Leek over de gelijkenissen

Jan Kortie, Désanne van Brederode en Frénk van der Linden houden een ‘Preek van de leek’. Geen van drieën lekenpredikers zijn theoloog, maar hebben hun sporen op andere terreinen verdiend. Jan Kortie is Stembevrijder, Désanne van Brederode is filosofe en Frénk van der Linden is journalist. Alle drie hebben ze een gelijkenis uit het Nieuwe.. Lees verder

28 juni 2016

Het was een fantastische tijd , waarin veel gebeurde!

Het historische boekje over onze gemeente eindigt ermee: met de naoorlogse periode tot 1987, waarin achtereenvolgens twaalf predikanten de gemeente dienden. Eén van de genoemden is Lideke in ‘t Veld. Zij maakt ook nu nog deel uit van onze gemeente, maar was daarin van 1994 tot 2001 als predikant werkzaam samen met Sabine du Croo.. Lees verder

13 maart 2016

De stille week

De stille week De week vóór Pasen wordt ‘de goede week’ of ‘de stille week’ genoemd. Daarin zitten een aantal dagen met een eigen naam. Palmzondag, witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en paaszondag. Waar die namen vandaan komen vertel ik hier niet. Wel de verhalen die bij deze dagen horen. Witte Donderdag, 24 maart,.. Lees verder

11 februari 2016

De preek van de week: mijn God zorgt voor je

Je leest het regelmatig in overlijdensadvertenties: wij rouwen om het verlies van onze zorgzame vader of wij herinneren haar als onze lieve zorgzame moeder. Voor iemand zorgen, je om iemand anders bekommeren is iets moois, iets goeds. Je zou wensen dat iedereen de zorg ontvangt die hij of zij nodig heeft: als oudere, maar ook als dertiger, veertiger of vijftiger, en zeker ook als puber en kind… Lees verder