Festival of Lessons & Carols ‘Hoor de Engelen’

Datum 15 december 2019
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Het is nu al jaren gebruik bij ons om deze 3e Advent te vieren met een dienst naar de opzet van de Anglicaanse dienst. Het is een afwisseling van liederen en teksten die bij de Adventstijd horen en vooruitwijzen naar Kerst. Ook dit jaar leidt Antje de Wit, kerkmusicus en dirigent een zangproject. Daarin worden liederen geoefend en de achtergronden van de liederen toegelicht. De uitvoering van de geoefende liederen zal zijn in deze dienst. Veel liederen kan iedereen meezingen, het koor zingt de tegenstem of een aantal coupletten. Het is een vrolijke dienst vooruitwijzend naar de Kersttijd.

In de aanloop naar kerst overheerst het verlangen. Verlangen om gehoord te worden, gezien te worden. Verlangen naar vervulling, troost ook. Verlangen naar rust, naar kunnen uitrusten. De adventstijd is bij uitstek de tijd van eht verlangen. Deze dienst is de kroon op de workshopserie ‘Christmas Carols’ olv Antje de Wit. Lezingen, liederen en voorzang wisselen elkaar af.

Meer informatie over opgave voor het workshopkoor vindt u hier.

Agenda