kinderdienst

 

Sinds hun ontstaan  zo’n 4 eeuwen geleden, zijn de Remonstranten steeds het kleine eigenwijze zusje van de grote protestantse kerk geweest. Remonstranten leverden een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de theologie. Ze liepen voorop bij de toelating van vrouwen tot het ambt van predikant en waren een van de founding members van de Wereldraad van Kerken
De Remonstrantse kerk was de eerste christelijke kerk ter wereld het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht.
Remonstranten zijn nieuwsgierig en zien openheid als een belangrijke waarde van hun kerk. Zij lezen de Bijbel op eigentijdse wijze. Kerkelijke rituelen zijn voor ons geen exclusief bezit van de kerk.
Mensen zonder kerkelijke binding kunnen deelnemen aan het avondmaal, hun huwelijk laten inzegenen of hun kind laten dopen.

Meer informatie over ons staat op de wiki.

Remonstranten Haarlem

Wat geloven wij

kinderdienst

 

Sinds hun ontstaan  zo’n 4 eeuwen geleden, zijn de Remonstranten steeds het kleine eigenwijze zusje van de grote protestantse kerk geweest. Remonstranten leverden een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de theologie. Ze liepen voorop bij de toelating van vrouwen tot het ambt van predikant en waren een van de founding members van de Wereldraad van Kerken
De Remonstrantse kerk was de eerste christelijke kerk ter wereld het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht.
Remonstranten zijn nieuwsgierig en zien openheid als een belangrijke waarde van hun kerk. Zij lezen de Bijbel op eigentijdse wijze. Kerkelijke rituelen zijn voor ons geen exclusief bezit van de kerk.
Mensen zonder kerkelijke binding kunnen deelnemen aan het avondmaal, hun huwelijk laten inzegenen of hun kind laten dopen.

Meer informatie over ons staat op de wiki.