Ontmoeting en avonden

herfst_2006_051

Na elke viering drinken wij een kopje koffie of thee en is er de gelegenheid  elkaar te ontmoeten, bij te praten, nieuwtjes uit te wisselen of met elkaar over de dienst na te praten.

Ieder seizoen worden in het voor- en najaar wijkbijeenkomsten gehouden. 
Dit zijn kringgesprekken bij gemeenteleden thuis. 
De gespreksonderwerpen zijn vaak ontleend aan bijbelse thema’s of hebben een meer algemeen -religieuze of maatschappelijke invalshoek. 
Daarnaast  wordt er rondom een thema of onderwerp regelmatig een middag of avond gepland met een spreker van binnen of buiten onze kring. Deze worden in het gemeenteblad en in de nieuwsbrief aangekondigd.