17 januari 2016

Vastenmaaltijden ‘Ik was een vreemdeling … ‘

Geschreven door Peter Kluit

Soms heb je het gevoel alsof vreemdelingen ons land overspoelen, soms voel je jezelf een vreemdeling in de eigen stad. Maar wij verzetten ons tegen dit gevoel, want in Gods wereld is plaats voor iedereen. Wij willen mensen welkom heten als nieuwe Nederlanders en plaats maken voor velen.

De oecumenische Vastenmaaltijden nodigen iedereen uit om stil te staan bij de gedachten over ‘vreemdeling zijn’ in onze wereld. Op iedere donderdag tijdens de Veertigdagentijd / Vastentijd bent u welkom voor een korte oecumenische viering, inspirerende gedachten vanuit verschillende kerken en een eenvoudige gezamenlijke maaltijd met brood, fruit en thee.

U mag voor een keer aanschuiven, maar u mag ook vaker komen. Breng wat fruit mee om te delen. De collecte van de vastenmaaltijden is bestemd voor een project in onze stad dat nieuwe Nederlanders welkom heet en ondersteunt.

Data:

donderdag, 11, 18, 25 februari, 3, 10, 17 maart 2016

Tijd:

18:00 uur (tot omstreeks 19:00 uur)

Plaats:

Kerk van de Evangelische Broedergemeente, Parklaan 34, 2011 KW Haarlem

Informatie:

ds. Stefan Bernhard,
telefoon: 06 30 38 38 82 / e-mail: bernhard@ebg.nl

Gerelateerd