17 april 2020

Van de gemeente voor de gemeente

Geschreven door Peter Kluit

4 juli – Sinds we elkaar niet ‘fysiek’ kunnen ontmoeten, ontvingen we van verschillende kanten bijdragen die variëren van heel persoonlijk tot leuke weetjes, vragen en tips aangereikt. Het is vergelijkbaar met wat er in de kerkdienst gezegd wordt in de ‘Open ruimte’. Deze bijdragen worden hier iedere week verzameld. 

4 juli 2020
Lieve allen, 
De twee zomerdiensten waar we zo naar uitkijken, kunnen doorgaan!
26 juli            ds. Wilhelm Lagrouw uit Gouda. De diakonale collecte is voor de voedselbank.
23 augustus  ds. Marjan Driessen uit Leiden. Collecte: UAF, voor vluchteling-studenten. De aanvangstijd is een kwartier later dan we gewend zijn, dus 10.45 uur. Zie verder de agenda.

Donderdagochtend-uurtje
Lieve Mensen,
Ingrid, Jan S en ik, Nel, hebben van de Kerkenraad het fiat gekregen onze kerk voor 1 uur per week open te stellen voor wie daar behoefte aan heeft.
Openstelling is elke donderdag van 11.00 – 12.00 uur, te beginnen op 9 juli.
Via de zijdeur aan de Oranjekade kun je binnenkomen.
Een van ons zal bij de deur staan, je verwelkomen en je via de vereiste richtlijnen (zie Protocol Remonstrantse kerk ) begeleiden. Met elkaar moeten we dit even uitvinden. Alleen de kerkzaal is toegankelijk.
Ook “rolstoelers en rollators” kunnen op/met eigen kracht binnenkomen.
Het zal een uur zijn van stilte, gelegenheid een kaarsje aan te steken, misschien wat muziek via de cd-speler. In dat uur kun je komen en gaan op het moment dat goed voor je is.
Je bepaalt zelf de duur van je verblijf.
Nog even geen omhelzing, geen handen schudden, geen gezellig gesprek, maar een moment van stil samenzijn met elkaar in onze fijne kerk.
Wil je met een van de aanwezigen even napraten dan moet dat nu nog even buiten de kerk.
Wij zien er heel erg naar uit en hopen dat we sommigen van jullie mogen ontmoeten met een glimlach, een buiging.
Hartelijke groet van Ingrid, Jan en Nel.

Van de gemeente – voor de gemeente  26 juni 2020

Van de kerkenraad:
Nu de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus zijn versoepeld, wordt de behoefte aan en roep om de kerk weer te bezoeken bij ons allen weer versterkt.
Uiteraard is de Kerkenraad verantwoordelijk ervoor te zorgen dat iedereen zich kan houden aan de RIVM-richtlijnen. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om te beslissen of ze wel/niet willen/kunnen/mogen komen (uiteraard niet als ze klachten hebben).
Van verschillende kanten is gevraagd om de kerkdiensten weer te houden en niet te wachten tot september.
De kerkenraad doet zijn uiterste best (en is al een eind op weg) om de diensten op 26/7 en op 23/8 door te laten gaan. U ontvangt daarover een mail/brief tussen 4 en 6 juli.
Ook is er een dringend verzoek gedaan om de kerk op donderdagochtend een uurtje open te stellen voor wie er even wil zitten om stil te zijn. Ook over dit ‘uurtje open’ zal in die mail/brief informatie worden gegeven.

Het Aramees Jezus-gebed, dat twee weken geleden in deze brief stond, heeft twee reacties opgeleverd:

Margje schrijft ons:
Hieronder het onze vader dat ik dagelijks bid en meteen bij de eerste zin ontroert het mij telkens keer op keer.
Zo dichtbij en zo intens herkenbaar!

HET ONZEVADER
Onze Vader, U was en bent in ons innerlijk en zult er altijd zijn!
Uw Wezen wordt in ons allen verheerlijkt en geprezen.
uw Rijk moge zichtbaar worden in onze daden en onze levenswandel.
In ons leven volgen wij de wil, zoals U hem in ons gemoed hebt bedoeld.
De voeding van de Geest is het brood des levens,
dat U ons in overmaat doet toekomen in de grilligheid van het leven.
Mogen wij anderen vergeven, wat zij ons aan kwaad berokkend hebben.
laat de verleider ons niet méér in verzoeking brengen, dan wij kunnen verdragen.
De verzoeker is alleen maar schijn en bedrog,
waarvan U ons bevrijdt naarmate wijU leren kennen.
Moge Uw kracht en Heerlijkheid ons helpen in alle tijdenronden.
Amen

Paul vD schrijft:  Over God
Het schoot mij te binnen bij het lezen van de toelichting bij het Aramees Jezus-gebed, en met name bij de zin dat dit Jezus-gebed de oorspronkelijke eenheid tussen God en mens benadrukt.
Ik las het in een interview met, ik dacht, een meisje van 16. Gevraagd naar het geloof zei ze: “ Ik denk dat God de beste versie is van jezelf”.
Dat trof mij toen zeer. Niet alleen omdat ik het heel bijzonder vond dat je op die leeftijd al zo’n wijsheid kan produceren, maar ook en vooral omdat ik mij op dat moment realiseerde dat die uitspraak zo mooi en zo kernachtig aansloot bij mijn eigen denk/geloofsrichting waar ik op dat moment nog niet de juiste woorden voor had kunnen vinden.
Die wijsheid zit in twee aspecten. Zij (ja ja, wijsheid is vrouwelijk) identificeert God als deel van jezelf en houdt tevens de opdracht in om die God in jezelf zo goed en zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Niemand is hetzelfde. Dus die taak zal ook voor ie-der van ons, naast uiteraard een aantal gemeenschappelijke aspecten, verschillend zijn.
Maar de opdracht is dezelfde: het verder ontwikkelen van het goede in jezelf en het verbeteren van de minder goede, soms ook slechte, kanten.
Dat kunnen we niet alleen.
Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Belangrijk is denk ik dat je je er bewust van bent en je ervoor open stelt. Die hulp kan vele gedaanten hebben. Zonder volledig te kunnen/willen zijn: goede boeken, fijne muziek, een goed gesprek, stilte en ook, en misschien wel vooral, de wekelijkse bezinningsmomenten in de kerk, het zingen, de muziek, de bijbelverhalen en de vertaling daarvan naar eigentijdse situaties en gebeurtenissen. En natuurlijk de boodschap die wij regelmatig, vooral van Sabine, mee naar huis krijgen en die, o foei, vaak na een aantal dagen alweer is ondergesneeuwd in de beslommeringen van alle dag.
Ik realiseer mij ook dat ik dit schrijf in een poging mijn eigen gedachten te ordenen, onder woorden te brengen, mezelf de les te lezen en ook bij die les te houden.
Belangrijk is in elk geval dat je jezelf er regelmatig aan herinnert. Eigenlijk zou je je ontbijtbordje ermee moeten beschilderen:
God is de beste versie van jezelf.

Sabine du Croo heeft vakantie van 6 juli to 26 juli.
Ze is in Nederland en komt naar Haarlem als dat nodig is, bijvoorbeeld bij het overlijden van een gemeentelid. Tel. 06-14 31 33 57

Over enkele dagen zal het programmaboekje bij u in de bus vallen.
Dit keer een halfjaars-programma, omdat we niet genoeg vooruit kunnen kijken naar de ontwikkelingen in de mogelijkheden tot samenkomsten.

De kerkdiensten beginnen weer op zondag 6 september. (voor update zie hierboven) Er zijn wel een paar belangrijke veranderingen.

– Omdat wij ons kerkgebouw verhuren aan een ander kerkgenootschap (Hersteld Hervormden) die op zondagmorgen vóór ons een kerkdienst hebben, moet er wat meer ‘afstand’ zijn tussen het tijdstip dat zij er uit gaan, en wij er weer in. Besloten is dat zij een kwartier eerder beginnen en wij een kwartier later, zodat tussendoor de kerkzaal ‘gelucht’ kan worden. Dus: onze kerkdiensten beginnen om 10.45 uur.

– Voorlopig geen kerkdiensten samen met andere geloofsgemeenschappen. Derde zondag van september vervalt dan: geen dienst. Ook derde zondag van oktober en november: geen dienst.

– Waarschijnlijk moeten bezoekers van de kerkdienst zich van tevoren aanmelden omdat de hoeveelheid mensen die in de kerkzaal past, beperkt is als iedereen op 1,5m afstand van elkaar moet zitten.

Dit wordt dan in het gemeenteblad dat begin september verschijnt, uitgelegd.

Over enkele dagen zal het programmaboekje bij u in de bus vallen.
Dit keer een half-jaars-programma, omdat we niet genoeg vooruit kunnen kijken naar de ontwikkelingen in de mogelijkheden tot samenkomsten.

12 juni 2020  Van de gemeente – voor de gemeente

In de maand juni maken we om de twee weken een brief. Dus volgende week niet, de week er na komt er wel weer een brief.
Bijdragen voor de volgende “Van de gemeente – voor de gemeente” uiterlijk vrijdag 26 juni, 12 uur. Email of per post: Verspronckweg 139, 2023 BE Haarlem.

Ontmoetingen
Olga Bastmeijer gaat door met het aanbieden van ontmoeting in de tuin bij mooi weer op maandagmiddag. Wel graag van tevoren bellen: 06-45 29 03 02. Adres: Dr. N.G.Pierson- straat 17, Heemstede (De Glip).
Dit bericht wordt voortaan niet steeds herhaald in deze brief.

Naar aanleiding van een gesprek over de ‘preek’ over vergeving noemde Olga een regel uit het Aramees Jezus-gebed:
“Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden”.
Hieronder de volledige tekst van dit gebed:page1image11928
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu, uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren: de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen, en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Toelichting:
Aramees was de taal die Jezus sprak. Je mag op goede gronden veronderstellen dat de Aramese versie van het Jezus-gebed dichter bij het oorspronkelijk door Jezus uitgesproken gebed staat dan het ‘Onze Vader’, zoals dat overgeleverd is in de kerkelijke traditie.
God, als bron van alle zijn, is hier dus niet in de hemel, zoals in het kerkelijk ‘Onze Vader’ maar in het hart van de mens, het kenmerk bij uitstek van de gnostische christendom uit de eerste eeuwen. Als we in ons hart geraakt worden door wat ons in het hier en nu omringt, zowel de natuur, de kosmos als de medemens, dan is dat een intieme ontmoeting met het alomtegenwoordige goddelijke. Dit Jezus-gebed benadrukt de oorspronkelijke eenheid tussen God en de mens, en het wil die eenheid bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt.

Hebt u een mooie gedicht, een rakende gedachte? Stuur hem naar mij om te delen in de de volgende ‘brief’.    bureau.remhaarlem@gmail.com                                groet, Mariet

29 mei 2020   Van de gemeente – voor de gemeente

In de maand juni maken we om de twee weken een brief. Dus volgende week niet, de week erna komt er wel weer een brief, en dan 2 weken later weer.
Bijdragen voor de volgende “Van de gemeente – voor de gemeente” uiterlijk vrijdag 12 juni, 10 uur. Email of per post: Verspronckweg 139, 2023 BE Haarlem.

Intussen heeft de kerkenraad zich verder beziggehouden met “Wanneer gaan we weer open, en hoe gaan we open?” Hieronder een weerslag daarvan:

Uit de kerkenraad en het kerkelijk bureau:
We zijn bezig met het maken van het nieuwe jaarprogramma. Dat is natuurlijk lastig want we weten niet hoe de situatie in het najaar zal zijn. Daarom doen we het voorzichtig aan. Het wordt een programma alleen voor dit najaar, van 1 september tot 31 december. Het najaar-programma wordt u toegestuurd eind juni/begin juli. Het eerste gemeenteblad zal weer eind augustus in de bus vallen.

Het beleid is om in september, op precies te zijn op zondag 6 september, te beginnen met de kerkdiensten. We hebben een plan bedacht voor de in- en uitgangen, de looprichtingen en zitplaatsen om de 1,5 meter te kunnen garanderen. Er kunnen maximaal 44 mensen in de kerk. Wie naar de dienst wil kan zich aanmelden, zodat je niet voor niks komt. Natuurlijk zullen we de kansen eerlijk verdelen. Alles is gemarkeerd in de kerkzaal.

De foyer en de ruimtes daarnaast gebruiken we niet. De precieze gang van zaken zult u kunnen lezen in het gemeenteblad dat eind augustus in de bus valt. Er zit dan ook een plattegrond van de kerkzaal bij. Er wordt niet gezongen. Niet door ons, maar ook niet door koren en zangers. Er zullen ook geen muziekdiensten zijn met blaasinstrumenten. Na de kerk is er geen koffie, wel jammer.

Om rustig te beginnen is er op de derde zondag in de maand voorlopig geen dienst. We hebben met andere kerken (PKN centrum, Lutheranen, Doopsgezinden) afgesproken dat we dit najaar niet bij hen komen en dat zij ook niet bij ons kunnen komen. Dat ging overigens in goede harmonie.

In oktober komen er een paar gesprekskringen. Alle gesprekskringen houden we in de kerkzaal waarbij we de stoelen in een cirkel zetten en een microfoon in het midden. Natuurlijk gaat het gesprek dan langzamer, maar het is beter dan niks. Ook hierbij zullen we de looprichtingen en de in- en uitgang aanhouden. Sommige gesprekskringen zijn erg groot, die worden gesplitst.Dit plan houden we aan van 1 september tot 31 december. In het najaar evalueren we en kijken of we de activiteiten kunnen uitbreiden. In december maken we weer een nieuw half-jaarprogramma voor voorjaar 2021.

Louise schreef een reactie op de vorige brief, waarbij de vraag gesteld werd “wat spreekt jou aan in deze tekst?” Geloven is niet het hardnekkige product van je opvoeding;
Het is het meest behartigenswaardige verworvenheid van je volwassenheid.
Ik ben opgevoed met dogma’s en rituelen in mijn prille jeugd. Daar heb ik op een gegeven moment in mijn leven afstand van gedaan. Ik wilde er niets meer mee te maken hebben. Maar altijd bleef er een soort heimwee in mij knagen. Het mij ertegen afzetten werd steeds zwakker. Iets ging het van mij winnen.Van lieverlee kwam ik weer terug in kringen van mensen die zich met de kerk en het geloof bezig hielden. En steeds meer ging ik mij bij hen thuisvoelen. Ik kwam weer thuis, maar wel op een andere manier dan vroeger. Ik gaf er mijn eigen aanvulling aan. Het voelde als warmte en verbondenheid.
Nu geloof ik op een heel andere manier dan vroeger. Dat wel. En ik heb ook de vrijheid om dingen wel of niet te geloven. Toch ben ik heel dankbaar voor de achtergrond die ik in mijn jonge jaren heb meegekregen.

Ontmoetingen
Zoals ook in vorige brieven was aangekondigd: Bij goed weer kan je bij ons op maandagmiddag in de tuin komen thee/koffie drinken. Onverwacht komen is prima, wel zo verrassend. Ook 2e Pinksterdag geopend. Olga Bastmeijer, Dr.N.G. Piersonstraat 17 in Heemstede, tel. 06-45290302.
Mariet is voorlopig hier mee gestopt. Is er iemand die anders die zich aanmeldt om gastheer/vrouw te zijn?

22 mei 2020 Van de gemeente voor de gemeente

Uitvaart
Vrijdag 22 mei was in de kerk de uitvaart van mw. Berthe Bicker Caarten – Haentjens, die op 15 mei was overleden. Mw. Bicker Caarten is 102 jaar geworden.
Vijftien jaar geleden is haar man Herman overleden, ook toen was de uitvaartdienst in onze kerk.
Berthe is bij Herman op de begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem begraven.

Ingrid schreef in reactie op de vorige ‘preek van de week’ over vergeven:
Weer veel dank voor een inspirerend Preek van de Week!
Dat er “loslaten” staat in plaats van vergeven maakt het een stuk makkelijker. Vergeven is zo verbonden ge- raakt met “moeten” en loslaten is inderdaad vrijheid en iets wat je zelf kan doen, onafhankelijk van de ander. Er is dan ook geen ongelijkheid. Het slachtofferschap en het daderschap valt weg. We zijn weer twee zielen die blijkbaar iets aangegaan zijn met elkaar.

Jaap gaf ons de volgende tekst ter overdenking:

Geloven is niet
het er op nahouden van een religie;
het is je begeven in een relatie.

Geloven is niet
verbijsterd worden door het onbegrijpelijke;
het is verblijd worden door het ongelooflijke.

Geloven is niet
Alleen een kwestie van zienswijze, het is een kwestie van zijnswijze.

Geloven is niet
het hardnekkig product van je opvoeding;
het is het meest behartigenswaardige verworvenheid van je volwassenheid.

Geloven is niet
op alles een afdoend antwoord weten;
het is wel de goede vragen durven stellen en proberen zelf een antwoord te zijn.

Geloven is niet
met je hand op je hart
je verstand laten capituleren;
het is met je hand op je hart je verstand goed gebruiken.

Geloven is niet
net doen of het niet erg is
om te moeten sterven;
het is wel het weten
dat de dood niet het laatste woord heeft.

Geloven is:
afzien van jezelf, opzien naar God, omzien naar de ander
en uitzien naar de toekomst.

Welke alinea spreekt jou het meest/minst aan?

 

Dichtbij lijkt ver weg
In de ouderdomsdagen zijn verten dichtbij
Haiku van Berthe

Ontmoetingen
Zoals ook in vorige brieven was aangekondigd: Bij goed weer kan je bij ons in de tuin komen thee/ koffie drinken. Onverwacht komen is prima, wel zo verrassend.
Op maandagmiddag bij Olga Bastmeijer, Dr.N.G. Piersonstraat 17 in Heemstede, tel. 06-45290302. Op woensdagmiddag bij Mariet Sonneveld, Verspronckweg 139 in Haarlem, tel. 5254969.
En afgelopen dagen was het mooi weer! Enkelen van ons zijn langs geweest. Het was fijn in de tuin te zitten en bij te praten. Wij gaan er mee door. De weersvooruitzichten voor komende week zijn goed. Hopelijk tot ziens.
Mariet stopt in juni hiermee. Is er iemand anders die als gastvrouw/heer wil optreden op een middag?

Bijdragen voor de volgende “Van de gemeente – voor de gemeente” uiterlijk vrijdagmorgen 10 uur. Email of per post: Verspronckweg 139, 2023 BE Haarlem.
Mariet

15 mei 2020  Van de gemeente – voor de gemeente

Uit de kerkenraad
1. In de kerkenraadsvergadering van 15 mei bespraken we of we, hoe we, wanneer we weer kerkdiensten kunnen plannen. Uiteraard willen we elkaar graag weer ontmoeten, samen een preek horen, samen naar muziek luisteren, samen bidden.
In de kerkzaal kunnen we ongeveer 38 plaatsen aanwijzen op 1,5 meter afstand van elkaar.
Na rijp beraad heeft de kerkenraad besloten toch niet eerder dan in september open te gaan. We hebben niet alleen te maken met het zitten in de zaal, maar ook met langs elkaar lopen en binnenkomen. We zijn een kwetsbare groep. Wij kunnen geduld oefenen, zoals Tom Mikkers laatst op de radio zei!
Ook van andere ontmoetingen in de kerk zien we af. We realiseren ons zeer goed dat veel mensen elkaar weer willen ontmoeten en in gesprek gaan, maar we hopen van harte dat leden en vrienden dit met elkaar in het klein organiseren. De protocollen maken het ondoenlijk om in gesprek te gaan in de kerkzaal, waarbij microfoongebruik onontbeerlijk is. De andere ruimten zijn te klein met deze regelgeving.
Voorlopig maken we nog tot eind mei wekelijks de brieven van onze gemeente, in de maand juni waarschijnlijk 1x per 2 weken, mogelijk ook in juli. Een gemeenteblad valt te verwachten in de eerste week van september. Er verschijnt dan waarschijnlijk ook een mini-programmaboekje voor najaar 2020.
2. Heel veel dank aan degenen die gereageerd hebben op de jaarverslagen van 2019!
Volgende week komt met de weekbrief een reactie op alle opmerkingen: rectificaties, aanvullingen en antwoorden op vragen. Er komt nog een echte ALV zodra dat weer mogelijk is. Dan zal ook het verslag van de kascommissie worden voorgelezen, waarin onder andere een compliment wordt gegeven voor de wijze waarop de penningmeester zich in zo korte tijd heeft ingewerkt en in de verslaglegging zaken heeft verduidelijkt.
3. De voordeur van de Oranjekade is weer als nieuw! Onze ‘klusjesman” John heeft de planken waarvan er sommige verrot waren, vervangen voor merantihout en daarna alles geschilderd. Ook heeft hij een mooie sluitende brievenbus bevestigd.
4. Een warme groet, we denken veel aan jullie en het is fijn dat we elkaar af en toe zo hier en daar spreken, bellen of mailen!

Het denkende hart van Etty Hillesum.
Tot mijn verrassing zag ik zondagmiddag j.l. (10-5) een heel boeiende uitzending van De boeddhistische blik, een programma van de NCRV op NPO2, met als thema Het denkende hart van Etty Hillesum. Etty Hillesum werd postuum beroemd na de publicatie van haar oorlogsdagboek.
Hoe komt het dat de woorden van deze joodse vrouw, die al meer dan 75 jaar geleden in Auschwitz is ver- moord, nu nog zoveel mensen inspireert?
De documentaire volgt de joods-Israëlische Emma en de Palestijnse Dina, die samen, geraakt door het dag- boek van Etty Hillesum, een vredesproject in Israël en de bezette gebieden zijn gestart. Als in Westerbork de namen van alle gedeporteerde joden worden voorgelezen, sluiten Emma en Dina zich aan bij een retraite van de Zen Peacemakers.
Aan de hand van korte fragmenten uit Etty’s dagboek hebben zij een kaartspel ontwikkeld dat zij gebruiken bij Palestijnse en Israëlische groepsbijeenkomsten. De persoonlijke zoektocht van Etty Hillesum naar een leven zonder haat resoneert op indringende wijze bij de bezoekers van deze bijeenkomsten, die soms de hoop en een uitzicht op vrede in dit verscheurde land allang verloren zijn.
Deze documentaire tussen hoop en wanhoop raakte mij erg: een van de lessen die deze vrouwen leerden was: een situatie, b.v. door vernedering kan nog zo moeilijk zijn, het gaat erom hoe wij er mee omgaan, ofwel: je bent niet per definitie slachtoffer…….
Deze inspirerende uitzending kan alsnog bekeken worden tot zondag 17-5 via uitzending gemist of op de site: https://www.npostart.nl/KN_1714154
Met heel hartelijke groet, Arianne

Ontmoetingen
Zoals ook in vorige brieven was aangekondigd: als het goed weer is kan je bij ons in de tuin komen thee/kof- fiedrinken. Onverwacht komen is prima, wel zo verrassend.
Op maandagmiddag bij Olga Bastmeijer, Dr.N.G. Piersonstraat 17 in Heemstede, tel. 06-45290302.
Op woensdagmiddag bij Mariet Sonneveld, Verspronckweg 139, tel. 5254969.

8 mei 2020    Van de gemeente – voor de gemeente

Weinig mededelingen deze keer.
Volgende week vergadert de kerkenraad. Dan zal besproken worden of we, hoe we, wanneer we weer voorzichtig kerkdiensten kunnen plannen. We volgen het nieuws daarover.

Als ik gemeenteleden ontmoet vragen we steeds: alles goed, iedereen gezond? Gelukkig is het antwoord steeds ja! (Details staan in de naar leden en vrienden de verzonden berichten)

Olga Bastmeijer schrijft: Iedere maandagmiddag vanaf 14.00 uur is bij mooi weer onze tuin open voor een kopje thee /koffie of een plas! Dr.N.G. Piersonstraat 17 (omgeving Glipperdreef) in Heemstede. Na een wandeling of fietstochtje is het fijn ergens neer te kunnen strijken! Vanwege de 11⁄2 meter afstand niet meer dan 2 mensen tegelijk, tuintje is niet zo groot. Je mag onaangekondigd aankomen, (alleen maar verrassend). Even bellen is ook prima: 06- 45290302.
Mariet Sonneveld sluit zich daarbij aan: op woensdagmiddagen theemiddag in de tuin. De tuin is groot genoeg voor minstens 4 mensen. Verspronckweg 139, Haarlem. Tel (023) 525 49 69

Al enige tijd lag een ingestuurd gedicht van Anne Haaijman op de plank. Hieronder staat het:

Lente
In het prille licht van de lente zweeft een schip
van lichtblauwe nevels. Geverfd
in losse streken zonder einde
of begin.
Groot is het
en fijn.
De verf nog nat, de geur van nieuw.

Een goed getroffen hand, die, o zo voorzichtig,
los trekt en opzij schuift wat op en over elkaar ligt elkaar verstikt, vernielt. En zie daar
onder een berg troosteloos. De eerste..
Ongedeerd!
Heel voorzichtig
tussen timmermansduim en wijsvinger op het blauwe schip gezet.
En de tweede,
en de derde,
en zo gaat het verder.

Mijn moeder
die het
stukgegooide
hondje van klei
stukje voor stukje opraapt en zorgvuldig plakt,
een zoen op mijn voorhoofd ‘Kijk, weer als nieuw’.

20 maart 2020, Anne Haaijman

Als die venijnige ijzerenheinige
virusjes die je niet ziet
als die rondhoppende
in de war schoppende piepkleine stukjes verdriet weg zullen kwijnen
en daarna verdwijnen
dat nergens nog één overschiet dan zal ik je kussen
maar ja, ondertussen
doe ik dat maar niet.

Joke van Leeuwen
(uit tijdschrift “Dichter”, april 2020, gelezen in Trouw)

1 mei 2020,  Allen,

Deze keer geen brief van Sabine du Croo, in de meivakantie mag ze ook wel eens een week overslaan. Toch willen wij een brief uitbrengen, het blijkt dat het contact door velen van u op prijs wordt gesteld.
Velen van ons bellen af en toe onderling. Uit privacy-overwegingen sturen we niet de hele ledenlijst aan iedereen; als er gericht naar een adres/telefoonnummer van iemand gevraagd wordt, geven we dat door.

Vorige week is aan degenen die een email-adres hebben de bundel met jaarverslagen en financiële stukken digitaal gestuurd. Deze stukken zijn ook op papier aan te vragen (dat is ook veel prettiger, je kan aantekeningen in de kantlijn maken….). Laat het weten indien u een bundel wil hebben, bureau.remhaarlem@gmail.com. De kerkenraad vergadert 15 mei over de opmerkingen die de leden insturen naar aanleiding van de stukken. Stuur reacties naar de kerkenraad: remonstranten.haarlem@gmail.com uiterlijk 8 mei.

Bericht van Miriam:
Wat hebben we elkaar al lang niet gezien! Ik ben blij te horen dat veel gemeenteleden elkaar bellen en schrijven! Margriet en ik hebben ook halverwege onze twee huizen (en dat is bij de schouwburg!) op afstand op een bankje bijgepraat. De kerkenraad heeft via Skype vergaderd en één keer op afstand in de Remonstrantenzaal, terwijl Sabine telefonisch aanwezig was.

Ondertussen is in de kerkzaal de podiumverlichting vervangen door Led-lampen omdat de vorige kapot begonnen te gaan. Deze week wordt de voordeur van de Oranjekade opgeknapt, eveneens door John, die al veel klussen voor onze gebouwen heeft gedaan. We denken na over een corona-proof opstelling in de kerk, en over het programma van het komend seizoen. In 2020 komen er geen activiteiten met koren en we plannen geen grote ‘events’. De bestaande kringen en cursussen hopen we op enig moment voort te zetten. Muziekdiensten met slechts een of twee solisten hopen we te kunnen laten doorgaan. Voor 2021 laten we een gepland concert voorlopig staan. Als er suggesties zijn voor bijzondere of juist hele gewone (!) activiteiten, horen we dat graag.

Voor zoveel mensen zijn het zware tijden. Ik voel me gezegend met een fijn huis, een tuin, plek om online les te geven en rustig te werken of juist vrij te zijn, en bovenal een huisgenoot met wie ik gelukkig ben!
Ik hoop van harte dat deze tijden tot nieuwe inzichten en duurzame veranderingen leiden. Dit is het moment dat er veel zou kunnen.
Ik wens u allen sterkte in het met elkaar op afstand zijn en hoop dat u van de schone lucht, de stilte en de vogels kunt genieten.

Olga Bastmeijer schrijft:
Iedere maandagmiddag vanaf 14.00 uur is bij mooi weer onze tuin open voor een kopje
thee /koffie of een plas! Dr.N.G. Piersonstraat 17 (omgeving Glipperdreef) in Heemstede. Na een wandeling of fietstochtje is het fijn ergens neer te kunnen strijken! Vanwege de 11⁄2 meter afstand niet meer dan 2 mensen tegelijk, tuintje is niet zo groot. Je mag onaangekondigd aankomen, (alleen maar verrassend). Even bellen is ook prima: 06-45290302.

Mariet Sonneveld sluit zich daarbij aan: op woensdagmiddagen theemiddag in de tuin. De tuin is groot genoeg voor minstens 4 mensen. Verspronckweg 139, Haarlem. Tel (023) 525 49 69

Kerkdienst online:
Elke zondag is er op de website van de remonstranten (www.remonstranten.nl) een kerkdienst te volgen: op 3 mei uit Den Haag, voorganger ds. Reinhold Philipp. De in de dienst gebruikte teksten zijn er na te lezen op de website.

Mariet schrijft:
Intussen duurt onze onthouding van direct contact al ruim zes weken, en het is onduidelijk hoeveel maanden hier nog bijkomen. Onderstaande stukje (door mij ingekort) op de site van de Remonstranten, van ds. Marieke Fernhout uit Arnhem is mij uit het hart gegrepen:

Er wordt veel ‘zin’ gegeven aan de situatie waarin we nu met de hele wereld zitten. Dat we nu eens écht tijd hebben om na te denken over de wereld waarin we leven, ons nu écht kunnen bezinnen… ik weet het niet. Ik zie veel mooie, originele, creatieve en verbindende initiatieven voorbijkomen in de diverse sociale media – wat een zegen dat we die hebben.
Maar ik begin het ‘samen’ gewoon steeds meer te missen. Samen op zondagmorgen in de kerk, dat we elkaar zien, en kennen. Samen op een doordeweekse morgen of avond in een kring, dat we lezen en praten en horen… Ik mis ‘ons’.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. (liedboek 416)

Groet van de kerkenraad, Sabine, Mariet.

Van de gemeente – voor de gemeente  – 24 april 2020

Op 8 mei zou de jaarvergadering zijn. Alle stukken (jaarverslagen 2019, financiën, beleidsplan) zijn gebundeld en worden op verzoek bij u afgeleverd. Zo mogelijk volgt (in september?) de vergadering. bureau.remhaarlem@gmail.com
Tel. 525 49 69 (Mariet) of een kaartje naar Verspronckweg 139, 2023 BE

Uit de gedichtennieuwsbrief van “Alzheimer Nederland” stuurde Johan ons het volgende:

Met elkaar

Lieve zuster, lieve broeder,
er is hard voor jou geklapt.
Maar bij jou in het verpleeghuis
is haast niemand die het snapt.
Want geen partners en geen kind’ren en geen vrienden zijn te zien.
En bewoners vragen constant:
‘Weet jij waar ze zijn misschien?’ Dan vertel je van het virus,
in één uur wel twintig keer.
Maar na enkele minuten
weten mensen het niet meer. Mensen worden heel onrustig,
raken soms totaal van slag.
Ze begrijpen er geen snars van,
dat bezoek niet komen mag.
En jij zelf moet afstand houden, maar hoe moet dat aan het bed?
Bij het wassen, bij het eten,
bij het brengen naar ‘t toilet?
Je mag ook geen knuffel geven, hoewel jij dat soms vergeet.
Of misschien dat jij uit liefde bewust die regel overtreedt.
Je mist hulp van mantelzorgers,
die altijd aanwezig zijn
en geliefden bezig houden
en die afleiding is fijn.
Want dat geeft jou even ruimte
en heb jij je handen vrij
om te doen wat maar blijft liggen, want dat hoort er ook nog bij.
De familie is verdrietig,
de verpleging horendol,
de bewoners zijn onrustig,
niets loopt volgens protocol.
Het zijn hele rare tijden
en het lijkt nog lang niet klaar.
Maar we gaan het zeker redden
en dat doen we met elkaar.

© Hans Cieremans

Een bijdrage van Lideke In’t Veld:

De pest en de corona
Een boek uit 1947 staat ineens in de belangstelling! Ik vond het in mijn boekenkast, gekocht in 1959, 6e druk. Meer mensen hoorde ik er over. Het gaat om De Pest van Albert Camus. Waarom wordt dat ineens weer gelezen? Omdat het interessant is het verhaal uit dat boek te vergelijken met onze situatie van de corona-crisis nu.
Het gaat me om een paar voorbeelden en om de rol van de pastoor in het verhaal. Het hele boek bespreken gaat niet.
Het verhaal speelt zich af in de stad Oran in Algerije, toen een Franse kolonie.
De pest breekt uit. De ernst van de situatie dringt net als bij ons niet meteen door maar al gauw worden de poorten gesloten en mag niemand meer in of uit de stad. Ook een journalist die daar toevallig was, mag niet meer weg. Zieken moeten in quarantaine in het ziekenhuis maar daar is al gauw niet voldoende plaats meer. Totaal anders dan bij ons nu is dat er vrij verkeer is voor de burgers. De cafés zijn vol. De artsen werken dag en nacht, die kenden nog geen vrije tijd.
Wel net als bij ons wordt er koortsachtig gezocht naar een geneesmiddel en net als bij ons is er een groot verschil in de situatie van arm en rijk.
Helaas kan ik niet ingaan op de rol van de arts, die een buitengewone rol speelt, terwijl zijn vrouw ziek in een sanatorium elders ligt.
Maar wat mij natuurlijk interesseert is de rol van de pastoor. Twee preken worden van hem verteld.
De eerste is wat wij zouden noemen een donderpreek. God is moe van het wachten op geloof en zendt als gesel de pest. Die zal de ongelovigen vernietigen maar uiteindelijk door het vagevuur heen ook de weg wijzen.
De tweede preek houdt hij nadat hij aan het ziekbed van een doodzieke kleine jongen heeft gestaan. Dan zegt hij: Hier is geen verklaring voor, maar het vraagt van ons een uitzonderlijk geloof ten tijden van een uitzonderlijk ongeluk.
Parochieleden zien dat hij als een moedeloos onzeker man de kerk verlaat. Daarna verbergt hij zich, wordt ziek en sterft.
Ons geloof is anders. Maar de vraag blijft ook voor ons: Wat geloven wij in een wereld van ziekte, dood en verdriet.

Louise stuurde de volgende tekst van Eckhart:
Vóór alles is dit noodzakelijk: eigen je niets toe. Laat jezelf helemaal los en laat God het werk in je en voor je doen zoals Hij dat wil. Het wek is dan het Zijne, het woord het Zijne, de geboorte de Zijne en alles wat je bent helemaal. Want jij hebt jezelf losgelaten en bent uit je krachten en hun werking en uit de eigenheid van jouw wezen weggetrokken. Daarom moet God helemaal in je wezen en je krachten binnengaan, omdat jij jezelf van alle eigenheden hebt beroofd en jezelf woest en ledig gamaakt hebt, zoals geschreven staat: “De stem roept in de woestijn.”  Laat deze eeuwige stem in je roepen zoals het haar behaagt, en wees leeg van alles, wees woestijn (Eckhart, preek 104).

Van de gemeente – voor de gemeente
Vrijdag 17 april 2020

Tot 1 juni zijn er geen kerkdiensten of andere activiteiten. Er verschijnt nu nog geen kerkblad.
Via “Youtube remonstranten” is elke week een kerkdienst uit een van de remonstrantse kerken te volgen. Website: haarlem.remonstranten.nl
Kerkelijk bureau, Mariet Sonneveld: bureau.remhaarlem@gmail.com
Predikant, Sabine du Croo: sabineducroo@gmail.com , tel 06 14 31 33 57 (di, do 10-12 uur)
Kerkenraad, remonstranten.haarlem@gmail.com , secretaris Margriet Pots

Van de kerkenraad: De kerkenraad wil de stukken voor de ALV volgende week meesturen. Reacties hierop kunnen dan binnen twee weken verstuurd worden naar het email-adres van de kerkenraad: remonstranten.haarlem@gmail.com. De geplande jaarvergadering van 8 mei gaat niet door, maar n.a.v. eventuele reacties besluiten we hoe hier verder mee om te gaan.

Afgelopen week hebben wij geen nieuwe inzendingen gekregen die in deze brief gepubliceerd kunnen worden. Hier twee ‘gedachten’ die al twee weken geleden waren ingestuurd.
Als u iets mee te delen hebt voor de brief van volgende week: stuur het in, liefst email: bureau.remhaarlem@gmail.com

Nel stuurde ons de volgende tekst:

Om Gelijkmoedigheid
Maak mijn hart een oase van stilte Maak mijn lichaam een tempel van rust Maak mijn geest een onbeschreven blad Maak mijn ziel een spiegel van licht
Maak mijn mond zonder oordeel maak mijn ogen onthecht
maak mijn oren tot horen bereid Dat ik leer staan met lege handen
Dat ik mag aanvaarden wat is
mag vertrouwen wat komt
mag loslaten wat was
op adem mag komen ieder moment
Alles begrijpend ben ik wijs niets grijpend ben ik liefde niets bezittend ben ik vrij niets waarmakend ben ik waar
Toon mij het gezicht
van voor ik begon. Maak mij één met alles, één met allen, één met de Bron.
Hein Stufkens; filosoof, dichter, zenleraar

Van Margriet kregen we:
geen gedicht, maar citaat uit ‘De tuin van de Samoerai’, van Gail Tsukiyama (blz 185)

‘Opeens moest ik de tuin in – de wind riep me. Ik schoof het shoji-scherm open en stapte naar buiten. Ik liet me door de wind omhelzen, en de stille, grijze stenen boden me troost.
Ik weet nog dat ik daar stond, blootsvoets, en ik herinner me nog vaag het gevoel van de knerpende steentjes, die tegen mijn voetzolen duwden.
De gedachte dat ik maanden had gewerkt om dit tot stand te brengen was net een droom, en nu pas besefte ik wat ik voor me zag.
Op dat moment kwam alles tot leven. Opeens hoorde ik het water stromen en zag ik de lichte rimpelingen.
Maar bovenal kon ik nu genieten van het feit dat geen ziekte of levend wezen me deze schoonheid ooit zou kunnen ontnemen.
Ik ben daar een hele tijd blijven staan, tot ik het gevoel kreeg dat ik niet langer mezelf was, maar dat ik deel uitmaakte van de tuin.’

Namaste, Margriet


Van de gemeente voor de gemeente
vrijdag 3 april 2020

Online kerkdienst
Kijk ook eens naar de online kerkdiensten van de Remonstranten. Die vindt u op onze site https://haarlem.remonstranten.nl/onder het kopje ‘actueel’. En ook achter deze link
https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxlNavRrPw4g

Telefoon
Nu we elkaar niet meer regelmatig in de kerk zien, vraag je je soms af hoe het met iemand gaat. Bel eens iemand op die je anders in de kerk spreekt, om te horen hoe het er mee is, telnrs kunt u opvragen bij het bureau of bij uw contactpersoon en worden doorgegeven als daar toestemming voor is.

Nu er geen huisbezoek is heeft Sabine du Croo heeft de spreekuren verruimd:
op dinsdag en donderdag van 10 – 12 uur. Ook kunt u een belafspraak maken voor een telefonisch huisbezoek. Mail of bel daarvoor Sabine du Croo of het kerkelijk bureau.

De kerkenraad is was deze week bezig met het bijslijpen van de financiële stukken, en die zijn nu vrijwel klaar. Daarnaast is onze voorzitter (weer) in gesprek met het schoonmaakbedrijf. Plan is om in deze tijd niet alleen ‘de vergeten hoekjes’ te doen, maar ook de vloer in de kerkzaal eens onder handen te laten nemen.

Mailadressen en telnrs:
Kerkelijk bureau, Mariet Sonneveld: bureau.remhaarlem@gmail.com. tel. 525 49 69
Sabine du Croo, predikant: sabineducroo@gmail.com. tel. 06 14 31 33 57
Kerkenraad, de secretaris Margriet Pots: mpotsdik@gmail.com

Verschillende gemeenteleden stuurden ons troostende woorden en/of gedichten.

Johan stuurde het volgende:

Corona

Het klinkt zo lieflijk
Maar is dat niet
Het is koud en kil
Drijft mensen uit elkaar

Zoenen mag niet meer
Knuffelen verboden
Zelfs een hand is uit den boze

Maar mijn lieve oude moedertje
Kan ik zo toch niet begroeten?
Woorden helpen ons niet meer
Onze huid spreekt juist voor ons

Aanraken is een noodzaak
Voor heel oud, voor heel jong
Eigenlijk voor iedereen toch?

Dan zing ik maar voor haar
Streel haar met mijn stem
Een vrolijk oud deuntje
Omarmend:

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future’s not ours to see
Que sera, sera

Ingrid Keestra

Wilna schreef het volgende.

Fijn dat dit wekelijks contact ons met elkaar verbonden houdt in deze wereld op z’n kop.
Bij alle goede woorden, ben ik zelf ook heel gelukkig met de woorden in het laatste gemeenteblad bij de zaligsprekingen: die andere werkelijkheid,waarin wij, alles en allen, een zijn met de Ene, … onthechting…..wie meer onthecht is gaat een innerlijke vrijheid ervaren….
Het is echt de moeite waard om dat laatste stuk nu te lezen.

En omdat niet iedereen het laatste gemeenteblad bij de hand heeft, hier (een deel van, ingekort) dat stuk:

Er zijn twee werkelijkheden. In de eerste werkelijkheid is ons geluk afhankelijk van zaken als bezit, aantrekkelijkheid en prestatie. …. Maar ons echte geluk, of we gelukkig zijn diep van binnen, rust op iets anders. Namelijk op de mate waarin we ons bewust kunnen zijn van die andere werkelijkheid…. Over die manier van kijken heeft Jezus het in de zaligsprekingen.

Dat is de werkelijkheid waarin wij, alles en allen, één zijn met de Ene. In die werkelijkheid worden wij ons ervan bewust dat wij een ruimte zijn, een mogelijkheid waarin de heilige zich beweegt en doet kennen. Ons gevoel van uniek, individueel, bijzonder zijn wordt minder. Ons ervaren van een doorlaatbaar, transparant zijn wordt groter. Wie zich oefent in die manier van kijken, oefent zich in onthechting. Het wil niet zeggen dat resultaat er niet toe doet, maar je bent er minder afhankelijk van. Wie meer onthecht is, gaat een innerlijke vrijheid ervaren. En dát maakt gelukkig.

Van de gemeente voor de gemeente
donderdag 26 maart 2020

Deze brief gaat alleen naar de leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Haarlem.
Voor hen die email hebben, wordt het per computer opgestuurd.

Van verschillende kanten kregen we teksten en informatie, vragen en tips aangereikt om te delen in de gemeente. Hieronder vindt u daarvan een groot aantal. Ook is er een onder­deeltje ; ‘van de kerkenraad’ en ‘van de predikant’ opgenomen. De volgende ‘van de gemeente voor de gemeente’ komt volgende week vrijdag weer. Voelt u zich vrij om ook iets in te leveren, de bijdragen variëren van heel persoonlijk tot leuke weetjes, algemene rondzend­brieven etc. Het is vergelijkbaar met wat er in de kerkdienst gezegd wordt bij het onderdeel ‘Open ruimte’. U kunt uw bijdragen mailen naar het bureau of bij de predikant, emailadressen staan onderaan deze brief. In onderstaande worden om privacy-redenen alleen de voornamen genoemd.

Lideke vraagt om de online kerkdiensten van de Remonstranten nog eens onder de aandacht te brengen. Die vindt u op onze site https://haarlem.remonstranten.nl/onder het kopje ‘actueel’. En ook achter deze link  https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxlNavRrPw4g

Arianne wijst op de link op Kerkliedwiki getiteld Luistertroost, dagelijks een kort bemoedigend woord aan de hand van een lied uit de bundel. https://kerkliedwiki.nl/Kerkliedwiki:Luistertroost

Arianne stuurt ook de link op youtube door ‘Avondgedachten’, zie deze link
https://www.youtube.com/results?search_query=avondgedachten

Meerdere mensen stuurden het gedicht ‘De lente wist het niet’, Je vindt het achter deze link https://www.debeterewereld.nl/blog/maar-de-lente-wist-het-niet(zie roze blad)

Martijn appt een podcast met een dienst in de Grote Bavo waar hij zelf ook aan meewerkt
https://www.bavo.nl/wp-content/uploads/podcast-20-03-29.mp3

Marije deelde een artikel uit Trouw van de Rianne Oosterom ‘Wat doet de Coronacrisis met onze mentale gezondheid en welke invloed hebben we hier zelf op, twee deskundigen aan het woord’, achter deze link https://www.trouw.nl/leven/dit-is-de-invloed-van-corona-op-onze-mentale-gezondheid~b7195557/

Charlotte vroeg of het een idee is om belkringen op te zetten. Als u iemand wilt bellen kunt u uw eigen contactpersoon vragen om het telefoonnummer.
Mariet sluit hierop aan met de suggestie aan allen: ‘Bel eens iemand op die je anders in de kerk spreekt, om te horen hoe het gaat’

Jan-Willem stuurde een tekst in die hem aansprak,
Het komt uit een interview in Trouw, met dichter Ellen Deckwitz:

“Ik ben christelijk opgevoed, maar of God echt bestaat, weet ik niet.
Wel heb ik ’m altijd gevoeld.
Jezus heeft nuttige dingen gezegd, vind ik.
Dat je aardig moet zijn, compassie moet hebben,
maar of ik in hem geloof als de zoon van God?
God zie ik meer als iets wat zich tussen mensen kan afspelen, een stemming die je kunt delen, een gevoel van warmte, of een gedeeld geweten.
God kan ook een overkoepelende naam zijn voor de dingen die onze zin- tuigen ontmoeten en waar we geen analytische bril op los kunnen laten.”

Miriam mailde deze tip: https://ita.nl/nl/episodes/itas-decamerone/765119/
Acteurs van het Internationaal Theater Amsterdam lezen elke dag een verhaal uit de Decamerone van Boccaccio voor. Deze Italiaan schreef deze tien keer tien verhalen in de veertiende eeuw. Tien mensen uit Florence ontvluchten de stad, waar de pest heerst. Zij maken een dagprogramma en vertellen elke dag ieder een verhaal, tien dagen lang. De verhalen zijn ontroerend, ondeugend, hartverwarmend en geven een prachtig tijdsbeeld. We kunnen hiermee honderd dagen vooruit, maar hopen dat dat niet nodig is ….
Geniet ervan!

Nel stuurde een gebed van Tom de Haan door:

Heer,

ontferm u,
over de mensen die ernstig ziek zijn
en eenzaam en alleen,
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.

Ontferm u
over de mensen,
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.

Ontferm u over de mensen in de zorg, de artsen  en de verpleging,
die misschien binnenkort moeten beslissen
hoe beperkte middelen ingezet worden.

Heer, ontferm u
over onze angst
om onze dierbaren, om onszelf.

Ontferm u over onze zorgen
over werk dat stil komt te liggen,
over opdrachten die niet doorgaan,
over financiële gevolgen voor ons huishouden.

Geef ons moed en rust,
dat ons leven in uw hand is,
dat we geborgen zijn in U,
omdat we dat altijd al waren.

Amen

Sabine wijst op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap, je kan je abonneren op dagelijkse of wekelijkse leesroosters, soms zit er ook een korte overdenking bij. Je kunt ook een abonnee op Onlinebijbel nemen, dat kost €25 per jaar. Dan is je toegang tot de site vergroot en je kan uit hun materiaal kopiëren (anders kun je alleen lezen). https://www.debijbel.nl/

Van de kerkenraad:
De kerkenraad is gewoon bereikbaar. We houden zo veel mogelijk de gewone gang van zaken vast met inachtneming van de maatregelen natuurlijk. Meteen na de eerste maatregelen door de regering hadden we een vergadering, vrijdag 13 maart en vandaag hebben we weer vergaderd, ditmaal via skype. De penningmeester heeft de financiële stukken al klaar. En onlangs hebben we een nieuw beleidsplan geschreven.  Beide stukken hebben we vandaag besproken en bijgeslepen. Een belangrijk onderdeel was natuurlijk hoe de communicatie in onze gemeente de komende tijd gaat verlopen. Daarover heeft de voorzitter een stuk geschreven en op de website gezet.

Van de predikant:
Nu er geen huisbezoek is heeft Sabine du Croo heeft de spreekuren verruimd:
op dinsdag en donderdag van 10 – 12 uur. Ook kunt u een belafspraak maken voor een telefonisch huisbezoek. Mail of bel daarvoor Sabine du Croo  of het kerkelijk bureau.

Mailadressen en telnrs:

Kerkelijk bureau, Mariet Sonneveld: bureau.remhaarlem@gmail.com
Sabine du Croo, predikant: sabineducroo@gmail.com  tel. 06 14 31 33 57
Kerkenraad, de secretaris Margriet Pots: mpotsdik@gmail.com

 

 

 

Gerelateerd