16 december 2020

van de gemeente voor de gemeente

Geschreven door Peter Kluit
Uit de kerkenraad:
We hebben allemaal gehoord en gelezen van de lock- down-maatregelen, die maandag zijn afgekondigd door onze regering. Op dinsdag ontvingen we een schrijven van het landelijk bureau waarin met klem gevraagd werd om ons te houden aan de oproep van het CIO (landelijk overlegorgaan van de kerken met de overheid). De brief die het CIO aan alle kerken stuurde werd meegestuurd. Hieronder twee alinea’s daaruit:

(…) Als kerken hebben wij een bijzondere positie die grondwettelijk is vastgelegd. Daar wordt veel over gesproken in de politiek en de media. Waarom geldt voor de kerken een uitzondering? Dat heeft te maken met de godsdienstvrijheid die wij in ons land van groot belang achten. Maar tegelijkertijd ontslaat dat de kerken niet van het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid in het licht van de huidige coronacrisis en zich waar mogelijk solidair te verklaren met de gehele samenleving die zucht onder de beperkingen van dit moment. (…)
Het is met spijt dat ik dit als voorzitter van het CIO aan u moet mededelen, maar ik reken op uw begrip en doe een beroep op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze zware tijden. Met het vaccin in aantocht en daarmee de glorende hoop dat deze crisis haar einde nadert vraag ik u om geduld en volharding.(…)

We hebben na rijp beraad besloten ons te conformeren aan dit dringend advies: geen fysieke kerkdiensten. Dat betekent dat wij – net als in maart – het besluit hebben genomen de kerkdiensten de komende weken te annuleren. Het is met veel pijn in het hart.
Het is heel verdrietig dat we nu weer een lockdown ingaan en dat de kerk dichtgaat. Voor velen een groot gemis, zeker met de kerstdagen. Wie had ooit kunnen denken dat de kerk met kerst gesloten zou zijn? Het zijn ongewone tijden…

Hoe daar mee om te gaan?

Laten we er niet somber van worden. Laten we niet verlangen naar wat er niet kan. Want dat kan niet. Laten we niet verstarren. Laten we onze energie niet blijven richten op het willen beklimmen van een berg die niet beklommen kan worden. Laten we niet blijven staan trappelen voor een deur die dicht zit.
Laten we ons omdraaien, om ons heen kijken en een ander pad kiezen. Laten we onze energie richten op wat er wèl kan. Dat vraagt flexibiliteit van ons. Laten we deze tijd zien als een kans om soepelheid van geest te ontwikkelen.
Over een week is het kerst. Hoe gaat u kerst vieren? Je mag drie mensen van boven de 13 jaar ontvangenop de kerstdagen en daarbuiten telkens twee. Iemand zei; ‘Ik zit waarschijnlijk alleen, ik weet wel iemand om mee kerst te vieren, maar ik vind het gênant om die nu te gaan bellen…’.

Misschien is nú het moment om zelf te veranderen, om bijvoorbeeld over je eigen gêne heen te stappen, de telefoon te pakken en, hoe ongemakkelijk het ook is, toch maar die ander op te bellen en uit te nodigen. De kans is groot dat je er die ander een plezier mee doet. Ongewone tijden vragen om een ongewone aanpak. We kunnen de situatie niet veranderen, maar wel onze eigen reactie op die situatie. Voor ons bij uitstek een kans om nieuwe dingen uit te proberen, dingen te leren en een nieuw pad te kiezen!

En we zijn niet de enigen die deze uitdaging krijgen. Epictetus zei het al (1e eeuw na Chr):
Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken

Voor onze kerk betekent het dat we weer gaan werken op de wijze zoals we dat in maart, april, mei, juni ook deden; u ontvangt met regelmaat De brief aan de gemeente met een overdenking van Sabine. De volgende Brief aan de gemeente is de kerstpreek en die wordt toegestuurd op 23 of 24 december. Daarbij zit ook een link naar Youtube waar u het orgelspel van Gerrie Meij- ers kunt beluisteren. Gerrie neemt speciaal voor deze kerst muziek op en Miriam van Praagh zet dat op internet. Hoe te beluisteren?: dat komt in de volgende brief.Voel je vrij om stukjes daarvoor in te leveren voor de gemeentebrief bij het bureau; een gedicht, een grappige gebeurtenis, een plaatje, laten we elkaar steunen met positieve bijdragen. En als u mensen van de kerk wilt opbellen, vraag dan het telefoonnummer op bij het bureau. Laten we contact houden!In de hoop u niet alleen een toelichting te hebben kunnen geven op het verdrietige nieuws, maar ook een hart onder de riem te hebben kunnen steken, groeten we u hartelijk,
De kerkenraad

Van de landelijke organisatie

Kijk ook eens op de landelijke site van de Remonstranten, er wordt van alles georgani- seerd, gedaan en geschreven. Hieronder enkele initiatieven:
Er wordt een alternatieve kerstavond Sing-in georganiseerd, info daarover vindt u op de landelijke site:https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/zing-deze-kerst-mee-uit-volle-borst/
En in deze adventsperiode is er iedere dag een vlog, ga zelf naar remonstranten.nl of klik op de link: https://www.remonstranten.nl/adventvlogs-2020/
U kunt van een heel aantal gemeenten de diensten volgen, sommige livestream, anderen met terugkijken of terugluisterenhttps://www.remonstranten.nl/blog/actueel/kerkdiensten-livestreams-uit-gemeenten/

Opnames van de kerkdienst

Sinds kort zijn er opnames gemaakt van de kerkdiensten. Als je niet bij een dienst geweest bent en je wilt de dienst graag terugluisteren of –kijken, kun je een mailtje naar het bureau sturen en Mariet Sonneveld vragen om je de link naar youtube te sturen. Dit youtube kanaal is niet openbaar en kun je niet zelf vinden. Deze service is alleen voor leden en vrienden van onze gemeente. Het is eigenlijk de moderne variant van het cassettebandje met een opname van de dienst van vroeger. Wel fijn dat het er weer is, dan kun je thuis blijven volgen wat er in de kerk gebeurt!

Onderstaand gedicht van Hella Haase werd ingestuurd door Louise

Al valt de vorm tot gruis
nog rest de kern, het leven.
In mijn gebroken huis
ben ik intact gebleven.
Ik adem door het puin,
volhard onder de brokken.
Wie wordt van zool tot kruin
onkwetsbaar opgetrokken,
een zuil van eeuwigheid?
Wat heb ik te verliezen?
Geduld, het duurt mijn tijd.’
t Kan dooien, het kan vriezen.

Uit de onderhoudscie

Eind november heeft Isoglas een achterzet- raam aan de binnenkant van een kerkraam geplaatst. Het is het muziekraam van twee bij drie meter, dat zit aan de westkant van de kerk boven op het orgelbalkon. De bedoeling is dat alle twaalf kerkramen worden voorzien van achterzetramen. We hopen deze manier het warmteverlies in de winter te beperken. Dat is goed voor het milieu en behaaglijker. In eerste instantie hadden we voor niet-ont- spiegeld glas gekozen, omdat dat de helft goedkoper is. Spiegeling hangt af van de kijk- richting en van de lichtinval. Nu blijkt bij het muziekraam dat er licht valt door het raam om de hoek en dat geeft een storende spie- geling. Daarom gaan we hier toch maar wel ontspiegeld glas in laten zetten. Dit raam wordt dan overgeplaatst. We gaan bekijken bij welke ramen nog meer ontspiegeld glas nodig is.

Verder bleek in de afgelopen tijd dat het kerkgebouw toe is aan buitenschilderwerk. Misschien heeft u gezien dat het huidige schilderwerk en de ramen zijn schoongemaakt. We zijn nu in het stadium van offerte vragen.

Gerelateerd