26 februari 2017

Kleine Matthäus Passion

Geschreven door Peter Kluit

Op 19 mrt 10.30 wordt de Kleine Matthäus Passion uitgevoerd tijdens de kerkdienst in de Remonstrantse kerk, Oranjekade 1, Haarlem. Toegang gratis, wel collecte.

De échte Matthäus Passion van JS Bach is voor 2 koren, een jongenskoor, 2 orkesten, 4 solisten(een sopraan, alt, tenor en bas voor de aria’s), nog een bas (Christus) en nog een tenor (evangelist) en kleine rollen voor zangers (bijv. Petrus,  Pontius Pilatus). Alle zangers en musici vertellen het lijdensverhaal van Jezus zoals opgetekend door Mattheus. Het duurt ongeveer 3 uur. Het is duidelijk dat dat allemaal in de Remonstrantse kerk niet gaat lukken.

Toch willen we graag een mini uittreksel van de Matthäus-Passion in de muziekdienst ten gehore brengen met 4 solisten van het vocaal ensemble Casuquo, Ds Sabine du Croo als pratende evangelist en Gerrie Meijers begeleidt met het klavieruittreksel als uitgangspunt. De bekende koralen (O Haupt en Herzliebster) kunt u meezingen, want ze staan ook in het gewone liedboek.

Sabine du Croo de Jongh

Gerelateerd