28 augustus 2017

Van Hadewijch tot Hillesum, omgaan met mystieke teksten

Geschreven door Mariet Sonneveld

In veel grote religies neemt mystiek een belangrijke plaats in. Daarbij gaat het om een bepaalde manier van redeneren en voelen, waarbij het logisch denken geen uitgangspunt is. Dat hoeft echter niet te leiden tot zweverigheid. Een van de grootste Nederlandstalige mystici, Hadewijch, stelt juist met nadruk dat de rede nooit verwaarloosd mag worden. Wie haar mystieke geschriften leest, ontmoet dan ook geen zweverige vrouw maar iemand die haar mystiek beleven in het alledaagse leven inpast en die, om het in hedendaagse taal te zeggen, met beide benen op de grond blijft staan. Een soortgelijke manier van denken en voelen zien we ook in de nagelaten geschriften van Etty Hillesum.

In de cursus Van Hadewijch tot Hillesum lezen we mystieke teksten uit verschillende tijden en culturen. We verdiepen ons in de vraag wat een mystieke tekst is, en wat die teksten ons nu nog te zeggen hebben. En net als bij Hadewijch gaan we kritisch te werk. Wie haar werk begrijpt, kan ook andere mystieke auteurs lezen, begrijpen en in hun cultuur plaatsen.

De teksten worden de eerste middag in een reader aan alle deelnemers verstrekt. Elke middag wordt er een inleiding gegeven, worden teksten besproken en bekijken we wat die teksten ons nog te zeggen hebben. De teksten worden allemaal in modern Nederlands gelezen; daarnaast wordt ook de oorspronkelijke versie gegeven.

Hulpmiddelen: reader, muziekfragmenten.

Leiding: Annette van Dijk, docent aan de Fontys-opleiding theologie in Amsterdam. Ervaring in cursussen/ workshops over geloof, spiritualiteit en mystieke teksten.

Plaats: Remonstrantenzaal

Tijd: donderdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur

Data: 28 september, 19 oktober, 2 en 16 november

Contactpersoon: Lideke in ’t Veld, tel. 023-5277233
e-mail: lideke.intveld@hetnet.nl

Gerelateerd