Zomerdienst Remonstrantse Kerk

Datum 7 augustus 2016
Tijd 10:30 - 11:45 uur
Locatie haarlem

In deze gezamenlijke dienst met de Lutherse Gemeente is de voorganger prof. ds. E. Meijering uit Oegstgeest.

Agenda