Zomerdienst Remonstrantse Kerk

Datum 28 augustus 2016
Tijd 10:30 - 11:45 uur
Locatie Haarlem

In deze gezamenlijke dienst met de Lutherse Gemeente gaat voor ds. I Leng Tan.

Agenda