zomerdienst Grote of St.Bavo-kerk

Datum
17 juli 2016
Tijd
10:00 - 11:30 uur
Locatie
Haarlem

Op 17 juli zijn de Lutheranen en de Remonstranten te gast bij de kerkdienst in de Grote Kerk, ingang Oude Groenmarkt.

Ds. Bernard Luttikhuis is de voorganger. In de dienst is er Avondmaalsviering, waarvoor iedereen hartelijk is uitgenodigd.

Agenda