Thema dienst: Vluchtelingen

Datum 6 maart 2016
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Op zondag 6 maart, aanvang 10.30u is er een gezamenlijke dienst van de Kleine vrijzinnige Kerken in Kennemerland. Binnen dit verband werken samen: de Kapel in Bloemendaal, de Nieuwe Kring in Aerdenhout, de Doopsgezinden en de Remonstranten.

Centraal staat het vluchtelingenthema en de vraag of we door andermans ogen kunnen leren zien. We doen dit aan de hand van het bijbelse verhaal over Ruth, een ‘economische vluchteling’, die met haar schoonmoeder naar Israël trok in de hoop op betere tijden.

Handen

Een vrijwilligster bij de vluchtelingenopvang in Haarlem en een statushouder vertellen ons over hun ervaringen. Voorgangers zijn Ds Antje van der Hoek (remonstranten) en ds Alle Hoekema (doopsgezinden). Gerrie Meijers bespeelt het orgel.

Agenda