Taizé dienst

Taizé dienst
Datum 10 april 2016
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Op zondag 10 april wordt er een Taizé-dienst gehouden met het koor van Louise Koster en ons eigen projectkoor.
Taizé-diensten zijn meditatief van aard en er wordt veel gezongen door koor en gemeente. Het zijn allemaal korte acclamaties die makkelijk mee te zingen zijn. Veel liederen kennen we al. De preek is kort. Ds Sabine du Croo gaat voor.

Wat is Taizé?
Taizé is de naam van een klein dorpje vlakbij het Franse Cluny waar broeder Roger een orde heeft gesticht vlak na de oorlog Gedachte daarachter was dat na de chaos Europa behoefte had aan plaatsen van samenkomst, uitwisseling en binding. Dat is nog steeds zo.
Bijzonder aan deze orde is dat het oecumenisch is, bestaande uit protestantse en katholieke broeders, en dat de orde erkend is door de paus. Het zusterklooster zit een eindje verderop. Taizé is een trekpleister, een pelgrimsoord, voor veel mensen uit heel Europa, vooral jonge mensen. Ze komen met busladingen tegelijk uit Polen, Spanje, Duitsland en van verder, vooral in de zomer.
Wanneer je op het terrein ontvangen bent, wordt je een slaapplaats toegewezen en wordt je ingedeeld in een dagprogramma dat bestaat uit lezingen en gesprekskringen. Je kunt ook ‘in stilte gaan’, dan doe je niet mee aan de dagprogramma’s maar deelt je eigen dagen in en verblijft op een afgescheiden deel van het terrein waar niemand praat. Belangrijkste op de dag zijn de drie diensten die gehouden worden in een grote tent. Bij de dienst zit iedereen op de grond, aan de zijkanten staan lage banken voor wie niet zo laag kan zitten. De dienst volgt de gewone liturgie van opening, inkeer, lezing, woord en gebed en uitzending, maar wordt vrijwel geheel gezongen in korte liederen. Iedereen zingt mee. De diensten duren ongeveer een half uur de avonddienst iets langer. Na de avonddienst blijft het zingen nog een paar uur doorgaan en velen blijven in de kerk zitten.

Waarom een Taizé-dienst?
Het is een van de weinige vormen die zowel heel veel mensen aanspreekt en die tot op de dag van vandaag vernieuwend zijn en heel vroom. Ook onze kerk heeft behoefte aan nieuwe wegen. Daarom houden we een dienst als deze. Taizé-diensten zijn in den lande een groot succes. Laten we eens kijken hoe het bij ons ‘valt’. (We zitten gewoon op stoelen).

Agenda