Startzondag, kerkdienst, voorganger ds. Sabine du Croo de Jongh

Datum 9 september 2018
Tijd 10:30 uur

Na de zomer is op 9 september de startzondag.

In de kerkdienst zal Antje de Wit optreden als cantor. Zij is dan voorzanger en dirigent. Er zal gewerkt worden met makkelijk in het gehoor liggende liederen.

Na de dienst is er koffie/thee met krentenbollen voor iedereen . Er is tijd elkaar te ontmoeten en zich te orienteren op de kringen en cursussen die het komend seizoen georganiseerd worden.

Agenda