Paasmorgendienst o.l.v. ds. Sabine du Croo de Jongh

Datum 16 april 2017
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

Op Paasmorgen overheerst de feestelijke toon: het graf is leeg, de dood verslagen en dat verdient gevierd te worden. Dat geluid klinkt ook door in de vele liederen op de paasmorgen: Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan!

Agenda