Paas cyclus

Datum 14 april - 21 april
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Haarlem

De dienst van 14 april vieren we Palmpasen; op 18 april Witte Donderdag; op 19 april Goede Vrijdag; 20 april Stille Zaterdag en ten slotte 21 april Pasen.

De 3 diensten van het paastriduüm (de 3 diensten vóór paaszondag) zijn alledrie diensten van gebed, lezing en ritueel. De voorgangers van de drie kerken werken mee aan alle diensten: Wiilemijn van Dijk en Tom de Haan van PKN centrum, Sietse van Kammen van de Lutheranen, Sabine du Croo de Jongh van de Remonstranten.

Daarnaast verleent de cantorij van de Lutherse kerk olv Anton Koelewijn en Junko Sakakibara en de cantorij van PKN centrum olv Anton Pauw en met Jos van der Kooij aan het orgel hun medewerking.

Indeling is als volgt:

Palmpasen viert iedere gemeente in de eigen kerk: aanvang 10:30 voorganger ds Sabine du Croo.

Witte donderdag Remonstrantse kerk, 19.30 uur met avondmaal.

Goede vrijdag Lutherse kerk, Witte Herenstraat, 19.30 uur

Stille zaterdag/ paasnacht, Bavo op de grote Markt, 22 uur.

Op Paaszondag is iedere gemeente weer in de eigen kerk: aanvang 10:30 voorganger ds Sabine du Croo.

 

Agenda